Психологічний контент конфліктної поведінки підлітків

Автор(и)

  • Наталя Токарева Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1428-3729

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.381-404

Ключові слова:

підліток, особистісний профіль, психологічний ресурс, конфліктність, конфліктна поведінка, поведінкова стратегія, конфліктна ситуація.

Анотація

У статті представлено результати дослідження психологічного кон-
тенту деструктивної поведінки підлітків у вимірах несталого інфор-
маційного суспільства. Доведено, що в умовах прискорення темпів су-
часної історії, розбудови інформаційного суспільства виникає потреба
переосмислення суб’єктивних індикаторів особистісного дорослішан-
ня дитини. Констатовано, що акценти зміщуються у напрямах роз-
витку критичного мислення, творчої винахідливості, креативності,
самостійності, гнучкості утворення логічних схем поведінки. Найбільш
значущим надбанням особистісного розвитку дитини в епоху інфор-
маційного прогресу визнано навички вибудовування конструктивних
міжособистісних стосунків.
Автором стверджується, що найчутливішими до мінливості со-
ціального середовища є підлітки, серед яких на тлі проявів вікової кризи
розвитку зростають ризики деструктивних, зокрема – конфліктних,
форм поведінки. Зафіксовано значення змістовних характеристик осо-
бистості підлітків у розвитку конфліктів. Доведено, що конфліктна
поведінка школярів у період дорослішання набуває ознак інструмен-
тальної агресії, є своєрідним різновидом захисту від неповаги до осо-
бистості.
Автором наведено результати дослідження стилів поведінки
сучасних підлітків у конфліктних ситуаціях. Емпіричним шляхом було
досліджено змістову структуру персонологічного профілю конфлікт­ 

ності й агресивності підлітків. З’ясовано, що найбільш значущими
особистісними характеристиками симптомокомплексу агресивності
та конфліктності підлітків є безкомпромісність і запальність; у ви-
явленні комплексу агресивності переважає позитивна агресивність,
показниками якої є такі особливості поведінки, як наступальність і не-
поступливість.
Зроблено висновок, що метою підліткової конфліктності пере-
важно є порушення психологічної рівноваги опонентів і самоствер-
дження, що пояснюється відсутністю досвіду конструктивної поведін-
ки й навичок діалогічної комунікації. Констатовано, що моделювання
оптимальних особистісних конструктів у підлітковому віці можливе
лише у контексті набуття персонального досвіду успішної раціональ-
но­конструктивної поведінки і підвищення психологічної культури діа-
логічного партнерства.

Біографія автора

Наталя Токарева, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та вікової психології

Посилання

Bilyk, N. M. (2017). Sotsialno-pedahohichna tekhnolohiia mediatorstva u vyrishenni konfliktiv mizh molodshymy pidlitkamy [Social-pedagogical technology of mediatorism in solving conflicts between younger teens]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Bochaver, A. A., & Hlomov, K. D. (2013). Bulling kak objekt issledovanij i kul’turnyj fenomen [Bulling as an object of research and a cultural phenomenon]. Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki – Psychology. Journal of a higher school of economics, 10 (3), 149–159 [in Russian].

Vashchenko, I. V., & Ivanenko, B. B. (2018). Psykholohichni resursy osobystosti v podolanni skladnykh zhyttievykh sytuatsii [Psychological resources of the personality in overcoming difficult life situations]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of psychology of NAES of Ukraine, 40, 33–50. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Hirenko, S. P. (2014). Formuvannia konfliktolohichnoi kultury osobystosti v konteksti transformatsii yii samosvidomosti [Formation of the conflictological culture of the individual in the context of transformation of his consciousness]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Pytannia pedahohiky – Newsletter of the National Defense University of Ukraine. Issues on Pedagogy, 3 (46), 59–64 [in Ukrainian].

Zharova, D. V., & Tereh, E. Ju. (2018). Psihologicheskie osobennosti podrostkovogo bullinga [Psychological features of teenage bullying.]. Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie – Pedagogical Review, 1 (19), 102–116. DOI 10.23951/2307-6127-2018-1-79-84 [in Russian].

Leonov, N. I. (2002). Psihologija konfliktnogo povedenija [Psychology of Conflict Behavior]. Doctor’s thesis. Jaroslavl’ [in Russian].

Lysenko, O. M. (2002). Konfliktna povedinka osobystosti za umov transformatsii ukrainskoho suspilstva [Conflict behavior of the individual in the conditions of transformation of Ukrainian society]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Reznikova, O. A., & Solodka, O. V. (2018). Psykholohichni osoblyvosti povedinky pidlitkiv u konfliktnykh sytuatsiiakh [Psychological pe-culiarities of behavior of adolescents in conflict situations]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii – Theory and practice of modern psychology, 2, 168–172 [in Ukrainian].

Sviridenko, I. H. (2007). Konfliktnost’ lichnosti s raznymi urovnjami zrelosti [Personality conflict with different levels of maturity]. Extended abstract of candidate’s thesis. Jekaterinburg [in Russian].

Tokareva, N. (2018). Variativnost’ lichnostnogo razvitija podrostkov v uslovijah reformirovanija obrazovatel’nogo prostranstva [Variability of the personal development of adolescents in the context of refor-ming the educational space]. Psychologiczne Zeszyty Naukowe. Czlowiek w caloksztalcie zycia: rodzina – edukacja – praca. Zielona Gora, 1, 35–48 [in Russian].

Tokareva, N. M. (2015). Psykholohiia komunikatyvnoho modeliuvannia osobystisnykh konstruktiv u pidlitkovomu vitsi [Psychology of communicative modeling of personality constructs in adolescence]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ulianova, T. Yu. (2017). Indyvidualno-psykholohichni osoblyvosti konfliktnosti yak vlastyvosti osobystosti [Individual psychological peculiarities of conflict as property of personality]. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Shamne, A. V. (2015). Teoriia ta praktyka psykhosotscialnoho rozvytku u pidlitkovo-iunatskomu vitsi [Theory and practice of psychosocial development in adolescent age]. Kyiv : TOV VNP «Interservis» [in Ukrainian].

Bandura, A. (1978). The self system in reciprocal determinism. American Psychologist, 3, 356–357.

Bochaver, A. A., Zhilinskaya, A. V., & Khlomov, K. D. (2015). School Bullying and Teachers’ Attitudes. Social Psychology & Society, 6 (1), 100–113.

Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do (Understanding Children’s Worlds). Oxford : Blackwell Publishing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-30

Як цитувати

Токарева, Н. (2019). Психологічний контент конфліктної поведінки підлітків. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 381–404. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.381-404