Психологічний зміст механізмів сприйняття особистістю іноземної мови

Автор(и)

  • Ернест Івашкевич Рівненський державний гуманітарний уні- верситет, м. Рівне (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7219-1086
  • Олександр Гудима Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8244-7284

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.157-177

Ключові слова:

механізми сприймання, чуттєве сприйняття, логічне осмислення сприйнятої інформації, практичне застосування змістового, творчого процесу, перцептивно-емоційний компонент комунікативних технік.

Анотація

У статті описано роль сприйняття особистістю іноземної мови під час оволодіння останньою. Авторами виокремлено базові психологічні умови, від яких значною мірою залежить ефективність навчального процесу. Також було вивчено зміст діяльності вчителів, що дало змогу наголоси ти на основних психологічних принципах його забезпечення. Показано, що найважливішим засобом навчання є перцептивно-емоційний компонент комунікативних технік, що має неабиякий вплив на активізацію мовленнєвих можливостей людини. Однією з головних умов успішного вивчення іноземної мови є формування постійного, конструктивного та навмисного сприйняття іноземної мови, що гарантує цілковито творчий процес набуття знань. Було підкреслено, що ефективність навчального процесу залежить від: інтенсивності та якості чуттєвого сприйняття; логічного осмислення сприйнятої інформації; практичного застосування змістового компонента оволодіння іноземною мовою. Отже, завдання вчителів на уроках іноземної мови передбачає: 1) активізацію процесу сприймання іноземної мови; 2) використання методу логічного осмислення сприйнятої інформації; 3) застосування опанованих знань на практиці (під час виконання комунікативних завдань). Доведено, що сприйняття іншомовної інформації щільно пов’язане з усіма особливостями особистості й залежить від набутого досвіду, знань, психічних станів та індивідуальних особливостей людини (по треб, схильностей, інтересів, мотивів, емоційних станів тощо). Зазначено, що апперцепція характерна для кожної людини і спричиняє значні відмінності у сприйнятті одних і тих самих предметів різними людьми або однією і тією ж людиною в різні періоди часу. Було показано, що ці чинники слід ураховувати під час роботи з творчими учнями з метою прояву індивідуальності кожного з них, зокрема, у підлітковому віці. Авторами статті зазначено, що ця категорія школярів – це найбільшою мірою емоційні люди, зі ще несформованою нервовою системою й особливим сприйняттям світу. Зазначено, що саме тому вчителям потрібно бути особливо обережними у виборі методів педагогічного впливу з урахуванням особливостей сприйняття іноземної мови як окремими особами, так і колективом загалом. Підкреслено, що за умови досить обмеженого обсягу навчального часу важливе значення має можливість відбору необхідної інформації; останнє дасть змогу інтерпретувати наукове знання, адаптувати його до потреб сучасної практики, популяризувати, тобто, перетворити конкретну наукову інформацію про мову та мовлення у форму, максимальною мірою доступну для дітей. Наголошено, що найефективнішою формою сприймання є емоційне, образне сприймання матеріалу; це сприяє збереженню стійкої уваги й інтересу, поглибленню мотивів учасників навчально-виховного процесу. Запропоновано приклади творчих завдань для учнів відповідно до механізмів сприйняття особистістю іноземної мови. Було підкреслено індивідуальні особливості сприйняття учнями іноземної мови у процесі навчання в середніх школах.

Біографії авторів

Ернест Івашкевич, Рівненський державний гуманітарний уні- верситет, м. Рівне (Україна)

Кандидат психологічних наук, викладач кафедри практики
англійської мови, перекладач

Олександр Гудима, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York : Basic Books. 463 p.

Hoffman, L. (1961). Cognitions for creative problem solving. Journal of Experimental Psychology, 52 (2), 83–89.

Knapp, A. (1975). Uber den Lernerforlg im Kleingruppen interricht und seine bedingten Faktoren. Frankfurt : Frankfurt am Main. 101 s.

Lakin, M. (1972). Interpersonal encounter. Theory and practice in sencitizity training. New-York : Penguin Books. 302 p.

Malkoc, A. M. (1994). Old favorites for all ages: songs for learners of American English. Washington, DC : English Language Programs Division, the USA. 131 p.

Mykhalchuk, N. O., & Ivashkevych, E. Z. (2014). Types of dialogical interaction in the process of teaching foreign languages. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти. Матеріали Всеукр. наук.-методичної Інтернет-конференції (11 квітня 2014 р.). Луцьк : РВВ Луцького НТУ. С. 35–38.

Mykhalchuk, N. O. (2013). The peculiarities of culturologically-oriented teaching of students a foreign language. Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine, 1 (2), 69–79. Warsaw.

Newell, A., & Simon, H. (1979). Human problem Solving. New York : Englewood Cliffs. 920 p.

Onufriieva, L. А. (2017). The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. Monograph. Rzeszów : BonusLiber. 194 s. ISBN 978-83-65441-83-6.

Peterson, D., & Janicky, T. (1979). Individual characteristics and children’s learning in large group approaches. The Journal of Educational Psychology, 71, 677–687.

Rose, G., & Gilbert, J. (1992). The power of form: A psychoanalytic approach to aesthetic form. Madison : International University Press. 262 p.

Tyszka, A. (1999). Kultura jest kultem wartosci. Komorow : Krajowa Agencja Wydawnicza. 192 s.

Whorf, B. L. (1967). Language, Thought and Reality. Cambridge : Cambridge Mass «M.I.T». 127 p.

Woolfolk, A. (2000). Educational Psychology. Boston : Allyn and Bacon. 661 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-21

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Гудима, О. (2019). Психологічний зміст механізмів сприйняття особистістю іноземної мови. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 157–177. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.157-177