Психологічний зміст ефективних засобів навчання іноземної мови з метою формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп

Автор(и)

  • Наталія Михальчук Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне (Україна), Україна https://orcid.org/0000-0003-0492-9450
  • Ірина Коваль Хмельницький національний університет, м. Хмельницький (Україна), Україна https://orcid.org/0000-0002-2048-0000

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.265-288

Ключові слова:

міжкультурна компетентність, навчальний план, програма, соціокультурна складова, комунікативно зорієнтована складова, мовленнєва підготовка до усного спілкування, аудіовізуальні посібники.

Анотація

У статті описано психологічні умови, що стосуються особливостей шкільної освіти, навчальних програм і планів, які мають бути спрямовані на формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп. Запропоновано психологічні рекомендації, які, на думку авторів публікації, є досить корисними для вчителів з огляду на складання ними індивідуальних планів своєї професійної діяльності. Вивчено європейський досвід структурування та розвитку соціокультурної складової змісту викладання англійської мови з метою формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп. Авторами статті запропоновано найефективніші методи навчання, що значною мірою впливають на становлення міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп. Цими методами є: опис психологічних умов навчання учнів, особливості шкільної системи, зміст навчальних програм і планів; запропоновано корисні для вчителів рекомендації з метою актуалізації міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп; вивчено психологічні особливості структурування навчального матеріалу з метою наголошення на соціокультурному змісті викладання англійської мови, що, в свою чергу, фасилітує становлення міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп; запропоновано ефективні методи навчання, які значною мірою впливають на формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп. У статті представлено необхідне навчальне обладнання, яке є найбільшою мірою ефективним для вивчення школярами англійської мови. Зазначено, що серед основних вимог щодо структури та змісту підручника є такі: підручник має передбачати послідовність презентації навчального матеріалу від одного уроку до іншого; зміст підручника має бути комунікативно зорієнтованим; кожен параграф підручника повинен мати чітко структурований зміст, навколо якого організований увесь матеріал (ідеться, зокрема, про типові фрази, теми тощо); у структурі підручника має бути закладено домашнє завдання; структура та зміст підручника повинні забезпечувати одночасне оволодіння навичками як усного, так і писемного мовлення. Було показано, що найбільшою мірою мотивована фонограма використовується з метою навчання аудіювання; фонограма повинна враховувати: забезпечення комунікативно зорієнтованого навчання на основі широкого використання мовленнєвих зразків (або паттернів) раціонального представлення та фіксації мовленнєвих зразків (наприклад, розмовних моделей, типових структур); уведення мовленнєвого матеріалу в діалогічні висловлювання; демонстрацію пісень і фрагментів художнього читання у виконанні носіїв мови; проведення аналізу записаних учнями кіноповістей; зміст аудіовізуальних посібників. Лише за таких умов можна сформувати міжкультурну компетентність учнів різних вікових груп.

Біографії авторів

Наталія Михальчук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне (Україна)

Доктор психологічних наук, професор

Ірина Коваль, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Київ : Вища школа, 1995. 237 с.

Онуфрієва Л. А. Дослідження психологічних детермінант розвитку професійної самосвідомості та особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки» / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. Т. 2. Вип. 10 (91). С. 227–233.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communication Approaches to a Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1, 1–47.

Celce-Murcia, M., & Hilles, Sh. (1988). Techniques and Resources in Teaching Grammar. Oxford : Oxford Univ. Press. 189 p.

Fernandez, A. D. (2016). The European Dimension in Education. URL : https://www.google.com.

Lado, R. (1990). Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers. Michigan. 141 p.

Mykhalchuk, N. O. (2013). Intercultural communication and culturallyoriented teaching of students a foreign language in high school. Осо бистість в екстремальних умовах. Матеріали 6 Всеукр. наук.практ. конф. з міжнародною участю (7–8 листопада 2013 р.). Львів. Ч. 1. С. 41–44.

Mynard, J., & Ludwig, C. (2017). Autonomy in language learning: tools, tasks and environments. URL : https://www.google.com/url.

Oiler, J. W. (1992). Language Tests at School: A Pragmatic Approach. New York : Longman. 492 p.

Underbill, N. (1989). Testing Spoken Language: a Handbook of Oral Testing Techniques. Cambridge : Cambridge University Press. 117 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-09

Як цитувати

Михальчук, Н., & Коваль, І. (2019). Психологічний зміст ефективних засобів навчання іноземної мови з метою формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 265–288. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.265-288