Самоставлення та самоприйняття у жінок із зайвою вагою

Автор(и)

  • Віталія Шебанова Херсонський державний університет, м. Херсон (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1658-4691
  • Ліана Онуфрієва Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2442-4601

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.420-440

Ключові слова:

розлади харчової поведінки, жінки з надлишковою масою тіла, образ тіла, самоставлення та самоприйняття, задоволеність / незадоволеність власним тілом, самосприйняття свого тіла.

Анотація

У статті проведено порівняльне дослідження особливостей самоставлення та різних аспектів самоприйняття у жінок із зайвою та нормальною вагою. З’ясовано основні розбіжності у задоволеності / незадоволеності власним тілом у жінок цих груп. Мета статті – з’ясувати особливості самоставлення та самоприйняття у жінок із надлишковою вагою. До діагностичного комплексу методів дослідження увійшли такі методики, як: 1) Опитувальник самоставлення В. Століна й С. Пантелєєва (Столін та ін., 1988); 2) Кольоровий вказівник на невдоволення власним тілом (САРТ) в адаптації В. Сахарової (Сахарова, 2011); 3) Анкета прикладного дослідження «Особливості самосприйняття свого тіла» (Шебанова, 2016). Результати дослідження виявили, що для жінок із зайвою вагою характерні такі установки щодо власного «Я»: негативні очікування щодо позитивного ставлення інших, відсутність самозвинувачення, інтерес до власної особистості та проблеми із саморозумінням. Установлено, що існують значущі відмінності від групи жінок із нормальною вагою у самоприйнятті жінок, що мають зайву вагу. Жінки з надлишковою вагою мають нижчий показник глобального самоставлення (p ≤ 0,01), нижчий рівень самоповаги (p ≤ 0,05), демонструють меншу аутосимпатію (p ≤ 0,05), самоприйняття (p ≤ 0,05) і саморозуміння (p ≤ 0,05). Аналіз одержаних результатів індивідуального ставлення до різних частин свого тіла показав, що найчастіше жінки із зайвою вагою незадоволені зонами живота, сідниць, стегон. Жінки групи з нормальною вагою також демонструють незадоволення щодо свого тіла, але їх ставлення до власного тіла більш позитивне. Результати дослідження за Анкетою прикладного дослідження «Особливості самосприйняття свого тіла» виявили, що найбільш стресовими для жінок із зайвою вагою є ситуації: пов’язані із сексом; порівняння себе з іншими людьми (на їх думку, більш привабливими); соціальної демонстрації недоліків свого тіла (роздягання у місцях відпочинку, фотографування, примірювання одягу, розмови інших про зайву вагу й дієти тощо). Отже, загалом самоставлення та самоприйняття і ставлення до тіла у жінок із зайвою вагою значуще нижче, ніж у групі жінок із нормальною вагою. Незадоволеність тілом у жінок із зайвою вагою – показник неприйняття своєї тілесності, відчуженості від власного тіла, втрати внутрішньої гармонії й незадоволеності собою.

Біографії авторів

Віталія Шебанова, Херсонський державний університет, м. Херсон (Україна)

Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
практичної психології

Ліана Онуфрієва, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри,
завідувач кафедри загальної та практичної психології

Посилання

Дорожевец А. Н. Искажение образа физического Я у больных ожирением и нервной анорексией: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04. Москва, 1986. URL : http://diss.rsl.ru/diss/02/0231/020231002. pdf.

Леви Т. С. Отношение к телу в структуре самоотношения. Знание, понимание, умение. 2008. № 3. С. 72–75. URL : https://cyberleninka. ru/article/n/otnoshenie-k-telu-v-strukture-samootnosheniy.

Сахарова В. Г. Психология тела. Диагностика отношения к телу. СанктПетербург : Речь, 2011. 112 с.

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 350 с.

Скугаревский О. А. Классификационные критерии нарушений пищевого поведения и сопряженные поведенческие проявления. Психотерапия и клиническая психология. 2007. № 2 (7). С. 25–29.

Столин В. В. Опросник самоотношения. Практикум по психодиагностике: Психодиагностические материалы / ред. А. А. Бодалёва и др. Москва : МГУ, 1988. С. 123–130.

Шебанова В. І. Анкета прикладного дослідження «Особливості самосприйняття свого тіла»: авторське свідоцтво № 64531 від 18.03.2016. Київ : Державна служба інтелектуальної власності України.

Шебанова В. И. Тренинг нормализации пищевого поведения: Программа психологического сопровождения на пути к свободе от переедания. Практическое руководство. Херсон : ЧП Вышемирский В. С., 2014. 394 с.

Шебанова В. І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі «норма – патологія»: монографія. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2016. 612 с.

Alegría, C. A., & Larsen, B. (2015). «That’s who I am: A fat person in a thin body»: Weight loss, negative self-evaluation, and mitigating strategies following weight loss surgery. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 27, 3, 137–144. DOI 10.1002/23276924.12158.

Ball, K. С., & Lee, С. (2002). Psychological stress, coping, and symptoms of disordered eating in a community sample of young Australian women. Int. Journal Eating disorders, 31 (1), 71–81.

Bruch, H. (1973). Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within. New York : Basic Books. 438 p.

Fairburn, C. G. (2001). Eating disorders. New York : Lancet. P. 407–416.

Hu, S. P., Chiang, T. Y., Yeh, S. L., & Chien, Y. W. (2007). Comparisons of attitudes and practices between obese and normal weight women in Taiwan. Asia Pacific journal of clinical nutrition, 16 (3), 567–571.

Levain, M. P., & Piran, N. (2004). The role of body image in the prevention of eating disorders. Body Image, l (l), 57–70. DOI 10.1016/S17401445(03)00006-8.

Radzi, N. S. M., & Musa, M. (2017). Beauty Ideals, Myths and Sexisms: A Feminist Stylistic Analysis of Female Representations in Cosmetic Names. GEMA Online® Journal of Language Studies, 17 (1). DOI http://doi.org/10.17576/gema-2017-1701-02.

Sarwer, D. B., & Steffen, K. J. (2015). Quality of Life, Body Image and Sexual Functioning in Bariatric Surgery Patients. European eating disorders review: the Journal of the Eating Disorders Association, 23 (6), November, 504–508. DOI 10.1002/erv.2412.

Shebanova, V. I. (2015). Speciale (Negativo) e del Corpo Sperimentare un Persona Crisi D’identità. Italian Science Review, 1 (22), 172–175.

Víctor, M.-M. (2018). Revisión sistemática y síntesis narrativa de intervenciones sobre obesidad sin complicaciones: pérdida de peso, bienestar e impacto en trastornos alimentarios. Enfermería Clínica, 28, 3, May– June, 212–213. URL : https://doi.org/10.1016/j.enfcle.2017.08.006.

WHO (2010). Mental Health Promotion in Young People – Investment for the Future. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ file/0013/121135/E94270 [in Europe].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-25

Як цитувати

Шебанова, В., & Онуфрієва, Л. (2019). Самоставлення та самоприйняття у жінок із зайвою вагою. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 420–440. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.420-440