Мудрість як метафункціональний рівень психологічної ресурсності особистості

Автор(и)

  • Олена Штепа Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів (Україна), Україна https://orcid.org/0000-0002-5396-3279

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.441-462

Ключові слова:

психологічна ресурсність, мудрість, онтологічні сили людини, самозміни, здатність.

Анотація

У напрямі психології буття проблематизовано функціональну значущість психологічної ресурсності особистості. Теоретично простежено зумовленість мудрості як експертної системи знань і здатності особистості до самозміни її психологічними ресурсами. У дослідженні мудрість позиціоновано як експертну систему знань людини, що характеризується ресурсно зумовленою послідовністю актуалізації її етичного і компетентнісного фільтрів. Обґрунтовано емпіричні дескриптори онтологічних сил людини та мудрості. Установлено, що дискримінантна модель мудрості (за показника Wilks’ Lambda 0,69) містить такі показники: уміння оновлювати власні ресурси, знання власних ресурсів, ресурс доброти до людей, онтосила насилля (лідерство), ресурс прагнення мудрості, онтосила самоутвердження (допомога), ресурс упевненості в собі. Результати порівняльного аналізу за t-критерієм Стьюдента (p < 0,05) показали, що особи з низьким рівнем мудрості, порівняно з особами з високим рівнем мудрості, характеризуються нижчим рівнем уміння оновлювати власні ресурси (М1 = 5,5; М2 = 6,9). За даними регресійного аналізу фактором мудрості є показник уміння оновлювати власні ресурси. За результатами однофакторного дисперсійного аналізу (p < 0,05) визначено, що уміння оновлювати власні ресурси зумовлює рівень мудрості, ресурсів упевненості в собі, доброти до людей, успіху, творчості, прагнення мудрості, відповідальності, а також онтосил насилля (лідерство) і сили жити (співпраця). Результати проведеного дослідження дали змогу встановити, що експертна функція мудрості зумовлена наявними психологічними ресурсами людини, які характеризують контекст особистісного самовизначення і зумовлюють послідовність актуалізації фільтрів мудрості – етичного й компетентнісного. Зміни головної онтосили відносно минулої ситуації характеризуються як переміна співвідношення онтосил або самозміни. Головними психологічними ресурсами самозміни виявлено впевненість у собі, віру в добро, прагнення мудрості. Пріоритетність ресурсу віри у добро відносно ресурсу прагнення мудрості зумовлює послідовність роботи етичного і компетентнісного фільтрів мудрості як експертної системи знань. Ресурс упевненості в собі дає особі змогу довіряти собі у виборі етико-компетентнісної послідовності фільтрів мудрості як такої, що розкриває істину. Уміння оновлювати власні ресурси є визначальним для актуалізації мудрості як експертної системи. На основі результатів дослідження психологічну ресурсність як здатність людини оперувати власними ресурсами конкретизовано як екзистенційну здатність особистості до свідомого визначення еталонного джерела для самоінтерпретації.

Біографія автора

Олена Штепа, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Знаков В. В. Психология понимания мира человека. Москва : Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. 488 с.

Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал. Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18–37. DOI 10.17223/17267080/62/3.

Лісовський П. М. Феноменологія мудрості: духовний капітал постсучасності (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. … д-ра філос. наук: 09.00.03. Київ, 2016. 32 с.

Мэй Р. Сила и невинность. 2001. URL : testlib.meta.ua/book/143515/ read/

Низовских Н. А. Человек как автор самого себя: психосемантическое исследование личностного развития: монография. Москва – Берлин : Директ-Медиа, 2014. 405 c.

Реан А. А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 255 c.

Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. Кіровоград : ІмексЛТД, 2013. 276 с.

Савчин М. Здатності особистості: монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2016. 288 с.

Сократ. URL : https://aforizm.org.

Штепа О. С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Вип. 39. С. 380–399. URL : https://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_ 2018_39_33.

Штепа О. С. Ресурсна та мотиваційна актуалізація чуття самоефективності. Здоров’я у мультидисциплінарному дискурсі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 квітня 2019 р., м. Львів). Львів : Український католицький університет, 2019. С. 91–94.

Bangen, K. J., Meeks, T. W., & Jeste, D. V. (2013). Defining and Assessing Wisdom: A Review of the Literature. Am J Geriatr Psychiatry, 21 (12), December, 1254–1266. DOI 10.1016/j.jagp.2012.11.020.

Learn Your 24 Character Strengths. The VIA Character Strengths survey. Personality Test, Personality Assesment. URL : https://www. viacherecter.org.

Peterson, С., & Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues. A Handbook and Classification. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 815 p.

Smulson, M., Nazar, M., & Mahtihanova, N. (2013). Withdon as psychological phenomen. Technologies of intellect development, 1, 4. URL : https://psytir.org.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-08

Як цитувати

Штепа, О. (2019). Мудрість як метафункціональний рівень психологічної ресурсності особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 441–462. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.441-462