Сучасні теорії лідерства: гуманістичний ракурс

Автор(и)

  • Марія Вижва Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4596-4164

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.9-26

Ключові слова:

лідерство, теорії лідерства, гуманістичні теорії лі¬дерства, лідерство служіння, резонансне лідерство, аутентичне лідер¬ство, емоційний інтелект, тотальне лідерство.

Анотація

У статті проаналізовано основні концепції лідерства, що виникли наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., і визначено роль і позицію лідера відповідно до колективу, який він очолює. Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних аспектів феномену лідерства. Для визначення особливостей феномену особливу увагу приділено теоріям гуманістичного спрямування, оскільки ідеологи концепцій лідерства почали визнавати, що результати досягнень усе більше залежать не стільки від якостей особистості самого лідера, скільки від того, як він мотивує, впливає на продуктивність послідовників, сприяє їх особистим досягненням і зростанню. Для реалізації мети нашої статті використано теоретичні методи дослідження, а саме: аналіз психологічної літератури, систематизація, узагальнення, структурування даних теоретичних концепцій. У статті розглянуто інтеграційну теорію індивіда й організації К. Арджиріса, теорію емоційного лідерства Д. Гоулмена, Е. Маккі та Р. Боятіза, філософію лідерства-служіння Р. Грінліфа, модель лідерства Дж. Скуллера, теорію автентичного лідерства Б. Джорджа, теорію тотального лідерства С. Фрідмена. За результатами дослідження визначено, що у концепції К. Арджиріса завданням ефективного лідера постає посередництво між організацією й індивідом для забезпечення досягнень компанії та задоволення потреб індивіда у зростанні та саморозвитку. З’ясовано, що ефективність лідера Е. Маккі та Р. Боятіз визначають здатністю до резонансності, що виявляється у демонстрації співпереживання, уважності при сприйнятті нової інформації, умінні відповідно реагувати на неї та залежить від розвитку емоційного інтелекту. Визначено, що філософія лідерства-служіння (Р. Грінліф) висуває до лідера вимогу служіння, піклування про потреби послідовників і членів команди для реалізації мети і позбавляє статусних переваг кращості. Показано, що унікальність, автентичність, щира присутність – основа успішного лідерства у моделі Дж. Скуллера. Ці переваги лідера підкреслено також Б. Джорджем і С. Фрідменом. Як висновок зазначено необхідність емпіричного дослідження переваг сучасних теорій лідерства та визначення особливостей становлення лідерських властивостей у школярів.

Біографія автора

Марія Вижва, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

Аспірантка кафедри психології

Посилання

Antonakis, J., & Eubanks, D. L. (2017). Looking Leadership in the Face. Current Directions in Psychological Science, 26, 270–275.

Argyris, C. (1990). Integrating the Individual and the Organization. New York : Routledge.

Argyris, C., & Schön, D. (1974). Theory in practice: increasing professional effectiveness. San-Francisco, California : Jossey-Bass Publishers.

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York : The Free Press.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (Eds.). (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA : Sage Publications.

Bass, B. M., & Stogdill, R. M. (1990). Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications. New York : Free Press.

Bennis, W., & Thomas, R. (2007). Leading for a Lifetime: How Defining Moments Shape Leaders of Today and Tomorrow. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press.

Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1982). Theory and Research for Developing a Science of Leadership. The Journal of Applied Behavioral Science, 18 (3), 275–291.

Boyatzis, R., & McKee, A. (2005). Resonant Leadership: Renewing Yourself and Connecting with Others Through Mindfulness, Hope, and Compassion. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press.

Covey, S. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. New York : Free Press.

Dansereau, F. Jr., Graen, G. B., & Haga, W. J. (1975). A Vertical Dyad Linkage Approach to Leadership within Formal Organizations: A Longitudinal Investigation of the Role Making Process. Organizational Behavior and Human Performance, 13, 46–78.

De Pree, M. (1987). Leadership is an Art. East Lansing, MI : Michigan State University Press.

Fiedler, F. E. (1972). The Effects of Leadership Training and Experience: A Contingency Model Interpretation. Administrative Science Quarterly, 17 (4), 453–470.

Frankl, V. (2011). The Unheard Cry for Meaning. Psychotherapy and Humanism. New York : Simon & Schuster.

Frick, D. (2013). Implementing Servant Leadership: Stories from the Field La Crosse, WI : D. B. Reinhart Institute for Ethics in Leadership.

Friedman, S. D. (2014). Leading the life you want: skills for integrating work and life. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press.

Gardner, J. (1989). Leadership Development. NASSP Bulletin, 73 (515), 73.

George, B. (2003). Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Last Value. San-Francisco, California : Jossey-Bass Publisher.

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2013). Primal leadership: Unleashing the power of emotional intelligence. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press.

Graen, G., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. The Leadership Quarterly, 6 (2), 219–247.

Greenleaf, R. (2008). Servant as a Leader. Atlanta, GA : Greenleaf Center for Servant Leadership.

Heifetz, R. (1998). Leadership Without Easy Answers. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Hernez-Broome, G. (2004). Leadership development: Past, present, and future. Retrieved from http://pdfrelease.net/external/1728589/pdf-release-dot-netleadership%20development.pdf.

Hill, S. K. (2010). Team Leadership. Leadership: Theory and Practice. Thousand Oaks, CA : Sage.

Hollander, E. P., & Julian, J. W. (1969). Contemporary trends in the analysis of leadership processes. Psychological Bulletin, 71 (5), 387–397.

Hollander, E. P., & Julian, J. W. (1970). Studies in Leader Legitimacy, Influence, and Innovation. Advances in Experimental Social Psychology, 5, 33–69.

Keith, K. (2012). The Case for Servant Leadership. South Orange, NJ : The Center for Servant Leadership.

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2003). The Leadership Challenge. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons.

Likert, R. (1961). An Emerging Theory of Organization, Leadership, and Management. Leadership and interpersonal behavior. New York : Holt, Reinhart & Winston.

Mango, E. (2018). Rethinking Leadership Theories. Open Journal of Leadership, 7, 57–88. Retrieved from https://doi.org/10.4236/ojl.2018.71005.

Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. New York : Harper.

May, R. (1996). Psychology and the Human Dilemma. New York : WW Norton & Company.

McGregor, D. (1966). Leadership and motivation. Cambridge, MA : M. I. T. Press.

Pearce, С. L., Conger, J. A., & Locke, A. (2008). Shared leadership theory. The Leadership Quarterly, 19 (5), 622–628.

Rogers, C. (1951). Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory. London : Constable.

Rosenbach, W. E. (2018). Contemporary Issues in Leadership. New York, NY : Routledge.

Scouller, J. (2016). The Three Levels of Leadership: How to Develop Your Leadership Presence, Knowhow and Skill. Oxford : Management Books 2000

Sergiovanni, T. J. (1996). Moral Leadership: Getting to the Heart of School Improvement. Hoboken : John Wiley & Sons.

Spiers, L. (2010). Character and servant leadership: Ten characteristics of effective, caring leaders. The Journal of Virtues & Leadership, 1, 25–30.

Stogdill, R. M. (1948). Personal factors associated with leadership: A survey of the literature. Journal of Psychology, 25, 35–71.

Uchiyama, K. P., & Wolf, S. A. (2002). The Best Way to Lead Them. Educational Leadership, 59 (8), 80–83.

Watt, W. M. (2009). Facilitative social change leadership theory: 10 recommendations toward effective leadership. Retrieved from http://leadershipeducators.org/Resources/Documents/jole/2009_fall/Watt.pdf.

Winkler, I. (2010). Contemporary Leadership Theories: Enhancing the Understanding of the Complexity, Subjectivity and Dynamic of Leadership. Berlin, Germany : Physica-Verlag Heidelberg.

Yukl, G. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic leadership theories. The Leadership Quarterly, 10 (2), 285–305.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-24

Як цитувати

Вижва, М. (2020). Сучасні теорії лідерства: гуманістичний ракурс. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (47), 9–26. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.9-26