Тріадні взаємовідносини в родині у контексті розвитку тілесного Я

Автор(и)

  • Дар’я Туркова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3788-1185

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.342-362

Ключові слова:

тріадні взаємовідносини, діадні взаємовідносини, батьківство, сімейна система, розвиток тілесного Я.

Анотація

У цій статті наведено аналітичний огляд психологічних досліджень щодо структури родин із тріадними та діадними взаємовідносинами в контексті розвитку тілесного Я. Визначено роль батька у психологічно­му розвитку дитини. Надано перелік психологічних показників розвитку дитини, на які впливає присутність батька або його депривація. Перелі­чено характеристики функціонування родини у разі появи дитини. Визна­ чено оптимальні умови функціонування родини для здорового розвитку дитини й розвитку тілесного Я.

Метою публікації є систематизація теоретико-прикладних поло­жень щодо розуміння психологічного сенсу тріади у контексті розвитку тілесного Я.

Основним методом дослідження слугував теоретичний аналіз наукової літератури, що дало змогу з’ясувати роль тріади «батько – мати – дитина» у розвитку тілесного Я дитини.

Результати дослідження дали змогу визначити рівноправну роль батька стосовно матері при вихованні дитини. Також було визначено психологічні якості розвитку дитини, що потребують саме долучення батька. З’ясовано оптимальні умови функціонування тріади в родині за­для розвитку тілесного Я.

Висновок. Під тріадою розуміється система «батько – мати – ди­тина», яка функціонує за законами теорії сімейних систем. Розвиток тілесного Я дитини закладається ще на перинатальній стадії розвитку в контексті формування діади «мати – дитина». Народження дитини призводить до чергового стресового періоду в родині, успішне подолання якого має створити тріадні взаємини, у яких з новими ролями батька й матері подружжя не втрачає інтимний контакт один з одним у якості чоловіка та дружини. На всіх етапах функціонування родини, в тому чис­лі під час вагітності й у подальшому, важлива і незамінна роль батька для гармонійного розвитку дитини загалом і тілесного Я зокрема. Діада «мати – дитина» рівнозначна діаді «батько – дитина», в разі надання можливості батькові долучитися до процесу догляду та виховання ди­тини.

Біографія автора

Дар’я Туркова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Кандидат психологічних наук, докторант кафедри практичної психології

Посилання

Варга А. Я. Введение в системную семейную психотерапию. Москва : Когито-Центр, 2011. 182 с.

Горшкова Н. М. Особенности образа тела у детей старшего дошкольно¬го возраста, воспитывающихся в условиях отцовской депривации в разные периоды детства: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.13. Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 2013. 26 с.

Горшкова Н. М., Филиппова Е. В. Особенности образа тела у детей дошкольного возраста, воспитывающихся без отца в различные периоды детства. Психологическая наука и образование. 2013. № 3. С. 66–77.

Перинатальная психология и психиатрия: В 2 т. / под ред. Н. Н. Воло¬дина, П. И. Сидорова. Москва : Академия, 2009. Т. 2. 256 с.

Седих К. В. Формування психосоматичної компетентності в психологіч¬ному консультуванні подружніх пар. Психологія і особистість. 2017. № 2 (12). С. 158–167.

Туркова Д. М. Особливості розвитку тілесного Я молодшого школяра у контексті сімейних відносин. Психологічний часопис: Збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. Київ : Інститут пси¬хології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. № 10. Вип. 5. С. 156–167.

Туркова Д. М. Психологічний компонент гестаційної домінанти як пре¬диктор психосоматичної кризи. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: Матеріали V Міжнародної на¬уково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 237–240.

Туркова Д. М., Ляса М. В. Когнітивно-емоційні аспекти тілесного Я членів сім’ї. Психологічний часопис: Збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. № 9. Вип. 5. С.118–130.

Фисун Е. В. Брак и дети. Системная психотерапия супружеских пар / сост. А. Я. Варга. Москва : Когито-Центр, 2017. 342 с.

Cabrera, N. J., Tamis-LeMonda, C. S., Bradley, R. H., Hofferth, S., & Lamb, M. E. (2000). Fatherhood in the twenty-first century. Child Development, 71 (1), 127–136.

Favez, N., & Frascarolo, F. (2011). Le développement des interactions triadiques mère-père-enfant [The development of mother-father-child triadic interactions]. Devenir, 23 (4), 359–377.

Favez, N., Frascarolo, F., & Tissot, H. (2017). The family alliance model: a way to study and characterize early family interactions. Fron¬tiers in Psychology, (Vol. 8). URL : https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2017.01441.

Lamb, M. E. (2010). The role of the father in child development. 5th Edi¬tion. Cambridge : John Wiley & Sons Inc. 672 p.

Levin, K., & Currie, C. (2010). Family structure, mother-child communi¬cation, father-child communication, and adolescent life satisfaction: A cross-sectional multilevel analysis. Health Education, 110 (3), 152–168.

Lindsey, E., & Caldera, Y. (2006). Mother – Father – Child Triadic Interaction and Mother – Child Dyadic Interaction: Gender Differences Within and Between Contexts. Sex Roles, 55 (7–8), 511–521.

Simonelli, A., Parolin, M., Sacchi, C., De Palo, F., & Vieno, A. (2016). The role of father involvement and marital satisfaction in the de¬velopment of family interactive abilities: A multilevel approach. Frontiers in psychology, 7, 1725. URL : https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2016.01725.

Venturelli, E., Cabrini, E., Fruggeri, L., & Cigala, A. (2016). The study of triadic family interactions: the proposal of an observational pro¬cedure. Integrative Psychological and Behavioral Science, 50, 655– 683.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-29

Як цитувати

Туркова, Д. (2020). Тріадні взаємовідносини в родині у контексті розвитку тілесного Я. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (49), 342–362. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.342-362