Психологічні принципи організації дедуктивного процесу на уроках англійської мови в закладах середньої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.31-52

Ключові слова:

дедуктивний процес, дидактичні дії, пізнавальна сфера особистості, когнітивна мотивація, спілкування, створення проблемних ситуацій, форми і методи активного навчання.

Анотація

Мета статті – охарактеризувати фазовий характер навчальної діяльності в закладах середньої освіти, описати пізнавальну сферу особистості, яка має фундаментальне навантаження з точки зору побудови моделі світу, окреслити етапи логічного запам’ятовування, виокремити деякі маршрути пізнавального процесу за психологічними принципами організації дедуктивної моделі навчання, запропонувати психологічні принципи, що є основою впровадження дедуктивних моделей на уроках англійської мови в закладах середньої освіти.

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.

Результати дослідження. Зазначено, що навчальна діяльність має фазовий характер. Перша фаза характеризується усвідомленням ситуації, і таке усвідомлення зростає з огляду на тривале виконання мисленнєвої діяльності. На етапі актуалізації другої фази відбувається процес нестабільної адаптації – есплікується стійка система мотивів, потреб та інтересів у їх тісній взаємодії з вольовою діяльністю особистості, що створює неабиякі передумови для подальшої адаптації учня до всього процесу навчальної діяльності. Третя фаза – це період стійкої адаптації, коли мета повністю реалізується і з’являються позитивні умови для її реалізації, а вся система рівнів пізнавальної діяльності чітко узгоджується з основною метою навчання.

Показано, що емфатичні види пам’яті – рухова, емоційна, словесно-логічна, чуттєва (зорова, слухова, нюхова), образна, механічна, логічна, довгострокова, короткочасна, мимовільна тощо – так чи інакше беруть участь у процесі сприйняття й обробки інформації. Наголошено, що для класифікації видів пам’яті нерідко використовуються різні типи аналізаторів: зоровий, слуховий, руховий, змішаний тощо. Зазначено, що ефективність логічної пам’яті в двадцять разів більша, ніж механічної. У статті запропоновано власне бачення авторами етапів логічного запам’ятовування.

Висновки. Зазначено, що когнітивну мотивацію до навчання слід формувати на основі таких психологічних принципів, які є основою впровадження дедуктивних моделей на уроках англійської мови в закладах середньої освіти: за допомогою спеціально організованих дидактичних дій; шляхом створення проблемних ситуацій; шляхом запровадження спеціальних форм і методів активного навчання, в змісті яких реалізується принцип проблемного навчання; з огляду на розвиток пізнавальної мотивації у спілкуванні вчителя й учнів, а також школярів між собою; через активізацію педагогічної майстерності вчителя, його вміння правильно організовувати діяльність учнів.

Біографії авторів

Едуард Івашкевич, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Доктор психологічних наук, професор

Ірина Коваль, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Гончарук Наталія, Онуфрієва Ліана. Психологічний аналіз рівнів побудови комунікативних дій. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. ун-т імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницьфкий : ФОП Домбровська Я. М., 2018. Вип. 24 (1). С. 97–117. DOI 10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117.

Celce-Murcia, M., & Hilles, Sh. (1988). Techniques and Resources in Teaching Grammar. Oxford : Oxford University Press. 189 p.

Dubin, R., & Olshtain, E. (1991). Course design: Developing Programs and Materials for Language Learning. Cambridge : Cambridge University Press. 194 p.

Hadley, A. O. (1993). Teaching Language in Context. Boston : Heinle and Heinle Publishers. 532 p.

Honcharuk, N., & Onufriieva, L. (2018). Communicative needs in the structure of the intercourse process. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. Vol. 27, Issue 3. Р. 111–116. URL : https://farplss.org/index.php/journal/article/ view/373.

Mykhalchuk, Nataliia, & Kryshevych, Olga (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: Зб. наук. праць. Серія: Психологія. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М. Vol. 26, Issue 1. Р. 265–285. DOI 10.31470/2309-1797- 2019-26-1-265-285.

Mykhalchuk, N., & Koval, I. (2019). Psychological content of effective means of teaching a foreign language in order to form the intercultural competence of learners of different age groups. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома. Вип. 46. С. 265–289.

Vovk, M., Emishyants, O., Zelenko, O., Drobot, O., & Onufriieva, L. (2020). Psychological Features of Experiences of Frustration Situations in Youth Age. International Journal of Scientific & Technology Research. Vol. 8, Issue 01, January. P. 920–924. URL : http:// www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-28117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-27

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Коваль, І. (2020). Психологічні принципи організації дедуктивного процесу на уроках англійської мови в закладах середньої освіти. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (50), 31–52. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.31-52