Психологічні механізми розуміння сучасних текстів американських письменників

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.121-141

Ключові слова:

психологічні механізми розуміння текстів, стиль роману, механізм децентралізації, механізм емпатії, механізм рефлексії

Анотація

Мета статті – запропонувати психологічні механізми розуміння сучасних текстів американських письменників через визначення стилю роману як складного і багатошарового процесу.

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.

Результати дослідження. Показано, що ступінь близькості вторинного тексту до вихідного залежатиме від багатьох чинників – рівня розуміння людиною вихідного тексту, очікувань і настановлень читача, рівня читацьких інтересів, цілей читання тощо. Розуміння тексту включатиме його розчленування на відносно самостійні щодо фактичного змісту уривки (текстові елементи) з наступним їх перегрупуванням із метою виокремлення головного та другорядного, тобто встановлення ієрархії смислів.

Висновки. Запропоновано психологічні механізми розуміння сучасних текстів американських письменників. Першим є механізм децентрації: утримування в свідомості суб’єкта двох суперечливих ідей одночасно і при цьому – збереження можливості діяти, аналізуючи художні твори; створення власних оповідань, розв’язання ситуацій; подолання особистісних егоцентричних проявів; толерантне, неупереджене ставлення до думок і висловлювань партнерів по спілкуванню; перетворення смислу образів, понять, уявлень з урахуванням власної емоційно-когнітивної позиції, точок зору, вчинків, способу життя інших; зміна поглядів і позицій читача при зіставленні власної точки зору з уявленнями і позиціями інших людей тощо. Наступним є механізм емпатії: характер самостійно обраних для психологічного аналізу творів художньої літератури (романтичні, реалістичні, філософські); розпізнавання психічних станів людей, зображених у творах мистецтва (сюжет, портрет, музика, картина, психомистецька ситуація); визначення емоційних станів персонажів літературного твору, партнерів по спілкуванню; конгруентність поведінки у нестандартно-стимулюючих ситуаціях чи ситуаціях когнітивного дисонансу. І, нарешті, останнім механізмом є механізм рефлексії: здійснення взаємозв’язку елементів літературного твору в конструктивну систему; обґрунтування власного ставлення до певної ситуації, її учасників, виявлення особистісних і ситуативних детермінант поведінки суб’єктів ситуації (у тому числі, якщо цими суб’єктами є автор і герої літературного твору).

Посилання

Honcharuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of the levels of construction of communicative actions]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24 (1), 97–117. DOI 10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Maksymenko, S., Тkach, B., Lytvynchuk, L., & Onufriieva, L. (2019). Neiropsykholinhvistychne doslidzhennia politychnykh hasel iz zovnishnoi reklamy [A neuropsycholinguistic research of political slogans from outdoor advertising]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 246–264 [in Ukrainian].

Chepeleva, N. V. (2006). Smyslova struktura tekstu yak chynnyk yoho rozuminnia [The semantic structure of the text as a factor in its understanding]. S. D. Maksymenko, M.-L. А. Chepa (Eds.). Aktualni problemy psykholohii – Current problems of Psychology, 9 (1), 113–123. Kyiv : Millennium [in Ukrainian].

Bach, R. (2003). Jonathan Livingston Seagull. Moskva : Iris Press.

Blagovechtchenski, E., Gnedykh, D., Kurmakaieva, D., Mkrtychian, N., Kostromina, S., & Shtyrov, Y. (2019). Transcranial direct current stimulation (tDCS) of Wernicke’s and Broca’s areas in studies of language learning and word acquisition. Journal of Visualized Experiments, (pp. 37–59). Retrieved from https://doi.org/10.3791/59159.

Brédart, S. (1991). Word interruption in self-repairing. Journal of Psycholinguistic Research, 20, 123–137. Retrieved from https://doi.org/10.1007/bf01067879.

Cilibrasi, L., Stojanovik, V., Riddell, P., & Saddy, D. (2019). Sensitivity to Inflectional Morphemes in the Absence of Meaning: Evidence from a Novel Task. Journal of Psycholinguist Research, 48, 747–767. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-019-09629-y.

Crookes, G. (1989). Planning and interlanguage variation. Studies in Second Language Acquisition, 11, 367–383. Retrieved from https://doi.org/10.1017/s0272263100008391.

Mykhalchuk, N., & Bihunova, S. (2019). The verbalization of the concept of «fear» in English and Ukrainian phraseological units. Cognitive Studies | Études cognitives, 19, 11. Warsaw (Poland). Retrieved from https://doi.org/10.11649/cs.2043.

Mykhalchuk, N., & Ivashkevych, E. (2019). Psycholinguistic Characteristics of Secondary Predication in Determining the Construction of a Peculiar Picture of the World of a Reader. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 25 (1), 215–231. Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya. M. DOI 10.31470/2309-1797-2019-25-1-215-231.

Mykhalchuk, Nataliia, & Kryshevych, Olga (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psiholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 265–285. Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya. M. DOI 10.31470/2309-1797-2019-26-1-265-285.

Mykhalchuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana (2020). Psycholinguistic features of representation of emotions by the concept of «Fear». Problemy suchasnoi psykholohii: Zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykho lohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 48, 206–227.

Vovk, M., Emishyants, O., Zelenko, O., Drobot, O., & Onufriieva, L. (2020). Psychological Features of Experiences of Frustration Situations in Youth Age. International Journal of Scientific & Technology Research, 8 (01), 920–924. Retrieved from http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-28117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Михальчук, Н., & Коваль, І. (2021). Психологічні механізми розуміння сучасних текстів американських письменників. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (51), 121–141. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.121-141