Емпіричні результати керівників педагогічних закладів вищої освіти за творчими показниками особистості

Автор(и)

  • Олександр Набочук Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1448-7687

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-54.137-159

Ключові слова:

творчі індикатори особистості, концепції лідерської поведінки, рівень професійної творчості, стилі керівництва, авторитарне керівництво, освітній заклад, мотивація підлеглих

Анотація

Мета статті – вивчити психічні (або інтелектуальні) якості керівників закладів вищої освіти, визначити їх зв’язок із професійною творчістю особистості.

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення, а також експериментальні методи, зокрема, пілотне дослідження.

У роботі використано такі методики:

  1. 16-тифакторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла і тест FPI.
  2. Тест «Соціальний інтелект» Дж. Гілфорда і Дж. О’Саллівена (в адаптації О.С. Михайлової).
  3. «Шкалу реактивної та особистісної тривожності» Спілбергера – Ханіна.
  4. «Методику вимірювання тривожності в професійній діяльності керівника» (Михальчук, Набочук & Івашкевич, 2021).
  5. Тест В. Смекала і М. Кучера «Спрямованість особистості».
  6. Авторську «Методику оцінки здатності керівників до творчості» (Набочук, 2021).
  7. «Культурно-незалежний тест інтелекту» Р. Кеттелла.

Результати дослідження. Отримані дані свідчать про те, що рівень сформованості загального інтелекту в педагогів-управлінців вирізняється особливостями професійної діяльності закладів, де вони працюють. Експертам запропоновано оцінити концепції лідерської поведінки та рівень професійної творчості керівників відповідно до цих концепцій. Ними були визначені такі концепції лідерської поведінки управлінців: 1. Концепція «Три стилі керівництва: авторитарний, демократичний і пасивний» – високий рівень професійної творчості. 2. Стиль керівництва «управлінська сітка» – високий рівень професійної творчості. 3. Стиль керівництва «схвалення і покарання» – низький рівень професійної творчості. 4. Стиль керівництва «поведінка, що замінює лідерство» – низький рівень професійної творчості.

Експертами встановлено, що І і ІІ стилі керівництва і, відповідно, високий рівень професійної творчості притаманні керівникам різних груп із високим і середнім рівнями сформованості загального інтелекту. Своєю чергою, ІІІ і IV стилі керівництва діагностовано у керівників із рівнем інтелекту «нижче середнього» та, відповідно, низьким рівнем професійної творчості.

Висновки. Експертами наголошено, що більш творчими були керівники за умов авторитарного керівництва освітньою установою (0,7516 – за результатами факторного аналізу). Не дивлячись на те, що для такого типу лідерства характерні низький рівень мотивації підлеглих (0,7220), менша кількість прийнятих останніми оригінальних рішень (0,6918), недостатній рівень сформованості групового мислення (0,6501), тривожність (0,6403) і агресивність (0,6324) у поведінці членів групи, сам керівник освітньої установи виявляє високий рівень професійної творчості.

Експертами також виявлено, що керівник із високими показниками професійної творчості вирізняється: тенденцією щодо допомоги працівникам за будь-яких умов і розвитку позитивних взаємостосунків із ними; використанням групового, а не індивідуального підходу до управління; прагненням до встановлення високого рівня виконання професійної діяльності та складних завдань у ситуаціях когнітивного дисонансу.

Посилання

Berdiaiev, N.А. (2008). Novoie religioznoie soznaniie i obshchestvennost [New religious consciousness and the society]. Moskva : Direct-Media. Retrieved from https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42137 [in Russian].

Guilford, J., & O’Sullivan, J.L. (2020). Test «Sotsialnyi intellekt» [Social Intelligence Test]. Adapted by E. Mikhailova. Retrieved from https://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/160/41.pdf [in Russian].

Honcharuck, N., & Onufriieva, L. (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of levels of communicative actions’ constructing]. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24 (1), 97–117. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Ivashkevych, Ed., & Hudyma, A. (2019). Psychological ways of the development of intercultural competence of pupils in the field of «Foreign Language Education» (according to the experience of education in foreign countries). Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers «Problems of modern psychology», 49, 84–105. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.84-105 .

«Kulturno-nezavisimyi test intellekta» R. Kettella [«Culturally independent test of the intelligence» by R. Cattell] (2020). Retrieved from https://psylab.info/Культурно-свободный_тест_интеллекта .

Mykhalchuk, N.О., Nabochuk, A.Yu., & Ivashkevych, Er.Е. (2021). Metodyka vymiriuvannia tryvozhnosti v profesiinii diialnosti kerivnyka [The Methodology of measuring anxiety in the professional activities of manager]. Rivne : Rivne State University of the Humanities [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N., & Onufriieva, L. (2020). Psychological principles of learner’s autonomy. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers «Problems of modern psychology», 49, 244–268. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.244-268 .

Nabochuk, A.Yu. (2021). Metodyka otsinky zdatnosti kerivnykiv do tvorchosti [The methodology for assessing the ability of managers to be creative]. Rivne : Rivne State University of the Humanities [in Ukrainian].

Onufriieva, L.А. (2020). Rozvytok profesionalizmu maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii: sotsialno-psykholohichnyi vymir [The development of the professionalism of future specialists of socionomic professions: socio-psychological aspect]. Kyiv: Vyd. Bykhun V.Yu. [in Ukrainian].

Test Kettella. 16-tifaktornyi lichnostnyi oprosnik Kettella [Kettell’s Test. 16-factor personal questionnaire] (2021). Retrieved from http://vsetesti.ru/357/ [in Russian].

Test V. Smekala i M. Kuchera «Napravlennost lichnosti» [The Methodology «Personality Orientation Test» by V. Smekalo & M. Kucher] (1997). N.M. Peisakhov (Ed.). Kazan : Izd-vo Kazanskogo un-ta [in Russian].

Тест FPI [Test FPI] (2021). Fraiburgskii mnogofaktornyi lichnostnyi oprosnik. Metodika issledovaniia lichnosti [Freiburg Multivariate Personality Questionnaire. Personality research methodology]. Retrieved from http://psycabi.net/testy/462-test-fpi-frajburgskij-mnogofaktornyj-lichnostnyj-oprosnik-metodika-issledovaniya-lichnosti [in Russian].

Khupavtseva, N. (2020). Vplyv osobystisnykh chynnykiv na protses fasylitatyvnoi vzaiemodii [The influence of personal factors on the process of facilitative interaction]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers «Problems of modern psychology», 49, 363–385. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.363-385 [in Ukrainian].

Shkala reaktyvnoi ta osobystisnoi tryvozhnosti Spilberhera – Khanina [State-Trate Anxiety Inventory by Spielberger & Khanin] (2013). Retrieved from https://psychic.at.ua/publ/psikhodiagnostyka/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/shkala_reaktivnoji_situativnoji_ta_osobistisnoji_trivozhnosti_ch_d_spilbergera_ju_l_ khanina/13-1-0-67 [in Ukrainian].

Dellinger, S. (1989). Psycho-geometrics. How to Use Geometric course. Psychology to Influence People. Englewood Cliffs – New York : Prentice Hall.

Ekvall, G., & Britz, A. (2001). Perceptions of the best and worst climates for creativity: preliminary validation evidence for Situational Outlook Questionnaire. Creativity Research Journal, 13 (2), 171–184.

Mykhalchuk, N., & Kryshevych, O. (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 265–285. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-265-285 .

Onufriieva, L.А. (2017). The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. Rzeszów : BonusLiber. ISBN 978-83-65441-83-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Як цитувати

Набочук, О. (2021). Емпіричні результати керівників педагогічних закладів вищої освіти за творчими показниками особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (54), 137–159. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-54.137-159