Формування перекладацьких інтенцій майбутніх перекладачів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-55.29-49

Ключові слова:

перекладацькі інтенції, базова перекладацька підготовка, професіоналізація, професійно важливі якості перекладача, професійна комунікація, професійна орієнтація і інтерес до майбутньої професії

Анотація

Метою статті є запропонувати прийоми групової діяльності студентів для сприяння автономності в групі з метою забезпечення формування перекладацьких інтенцій майбутніх перекладачів.

Методи дослідження. Щодо загальнонаукових методів, то використано такі з них, як методи індукції, дедукції, аналізу та синтезу, методи порівняння та опису, метод обґрунтування тощо. Експериментальне дослідження з метою виявлення динаміки перекладацького розвитку майбутніх перекладачів тривало у 2020-2021 роках. У дослідженні взяли участь 58 студентів експериментальних груп філологічного факультету.

Результати дослідження. Дослідження сутності поняття «професійне становлення» актуалізує для нас необхідність визначення його компонентного складу (в парадигмі структурного підходу). Показано, що думки дослідників є досить неоднозначними, адже вони ґрунтуються, як правило, на різних аспектах професійної діяльності. Доведено, що професійне становлення є складним, тривалим і суперечливим процесом, який включає до своєї структури різні змістові та структурні компоненти.

В структурі професійного становлення виокремлюються цільовий, мотиваційний, змістовий, процесуальний і рефлексивно-оцінний компоненти.

Висновки. Виділено чотири стадії професійного становлення майбутнього перекладача, зокрема: формування професійних інтенцій (усвідомлений вибір особистістю майбутньої професії з урахуванням власне своїх індивідуально-психологічних особливостей), які актуалізуються сукупністю багатьох факторів: престижем своєї професії, потребою суспільства чи соціумом, впливом сім'ї, засобами масової інформації та ін. Важливу роль у виборі професії відіграє спрямованість особистості на певний предмет діяльності, що виявляється в інтересах людини, її захопленні професійною сферою тощо; базова професійна підготовка: опанування фахівцем системою професійних знань, умінь і навичок, формування професійно важливих якостей особистості, професійної спрямованості й інтересу до виконання майбутньої професії. Друга стадія - це, перш за все, навчання у закладі вищої освіти. Особистісними новоутвореннями на цьому етапі є сформованість професійної спрямованості, розвиток спеціальних вмінь та здібностей, становлення професійно-етичних ціннісних орієнтацій, духовної зрілості, готовності до виконання конкретної професійної діяльності; професіоналізація: входження (адаптація) і опанування професією, професійне самовизначення, набуття професійно значущого досвіду, розвиток властивостей, якостей та характеристик особистості, необхідних для кваліфікованого, продуктивного виконання професійної діяльності; професійна майстерність: якісне, творче виконання професійної діяльності, інтеграція сформованих професійно важливих якостей особистості в індивідуальний стиль виконання діяльності. У процесі опанування фахівцем професійною майстерністю все більшою мірою привабливою стає сама професійна діяльність. Задоволення фахівцем своєю діяльністю відбувається у процесі виконання ним професійних дій, у професійному спілкуванні. Професійна діяльність на цьому етапі стає провідною потребою особистості. Майстерність має на увазі, що професійне становлення особистості відбулося.

Посилання

Aleksandrov, A.A., Memetova, K.S., & Stankevich, L.N. (2020). Referent’s Lexical Frequency Predicts Mismatch Negativity Responses to New Words Following Semantic Training. Journal of Psycholinguistic Research, 49, 187-198. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-019-09678-3 .

Batel, E. (2020). Context Effect on L2 Word Recognition: Visual Versus Auditory Modalities. Journal of Psycholinguist Research, 49, 223-245. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-019-09683-6 .

Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2014). lme4: Linear mixed-effects models using Eigen and S4. Journal of Package Version, 1 (7), 1-23.

Honcharuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of the levels of construction of communicative actions]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24 (1), 97-117. Retrieved from https://doi.10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Ivashkevych, Eduard, & Koval, Iryna. Psychological Principles of Organization of the Deductive Process at the English Lessons at Secondary Schools. Zbirnyk naukovykh prats “Problemy suchasnoipsykholohii” - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 50, 31-52. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.31-52 .

Maksymenko, S., Tkach, B., Lytvynchuk, L., & Onufriieva, L. (2019). Neiropsykholinhvistychne doslidzhennia politychnykh hasel iz zovnishnoi reklamy [A neuropsycholinguistic research of political slogans from outdoor advertising]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 246-264. https://doi.10.31470/2309-1797-2019-26-1- 246-264 . Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/715 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N., & Bihunova, S. (2019). The verbalization of the concept of “fear” in English and Ukrainian phraseological units. Cognitive Studies | Études cognitives, Warsaw (Poland), 19, 11. Rerieved from https://doi.org/10.11649/cs.2043 .

Mykhalchuk, N., & Ivashkevych, E. (2019). Psycholinguistic Characteristics of Secondary Predication in Determining the Construction of a Peculiar Picture of the World of a Reader. Psycholinguistics. PsykhoUnhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 25 (1), 215-231. Retrieved from https://doi.10.31470/2309-1797-2019-25-1-215-231 .

Mykhalchuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana. (2020). Psychological Analysis of Different Types of Discourse. Zbirnyk naukovykh prats “Problemy suchasnoi psykholohii” - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 50, 188-210. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.188-210 .

Salinger, J.D. (1984). Nad prirvoiu u zhyti [The Catcher in the Rye]. (Oleksa Logvynenko. Transl.). Kyiv : Youth [in Ukrainian].

Salinger, J.D. (2003). The Catcher in the Rye. OCR & Spellcheck: Aerius.

Tlumachnyi slovnyk [Explanatory dictionary] (2021). Retrieved from http://www.multitran.com [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Як цитувати

Івашкевич, Е. (2022). Формування перекладацьких інтенцій майбутніх перекладачів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (55), 29–49. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-55.29-49