Актуальні проблеми психологічної підробки негативної інформації впливу на особистість та шляхи їх подолання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-58.87-114

Ключові слова:

протидія негативним інформаційним впливам, особистість, неврози, ковід, рефлекс

Анотація

Суть соціальної ситуації, яка склалася у світі, полягає в тому, що значення психологічного фактору особистісного існування у формуванні та функціонуванні процесу зумовлені пандемією.

Мета дослідження – розкрити актуальні проблеми психологічної підробки негативних впливів на особистість та знайти шляхи їх подолання.

Методи дослідження. Досягнення мети та вирішення завдань нашого дослідження передбачає використання низки методів теоретичного наукового дослідження: аналіз системи освіти в галузі психології; узагальнення концептуальних засад професійної освіти; порівняння освітніх і професійних програм; систематизація основних засад освітньо-професійної підготовки; моделювання структурно- логічної схеми освітньо-професійної підготовки у закладах вищої

освіти.

Результати дослідження. Наведено результати моніторингу нейроінтерфейсу когнітивно-емоційних реакцій молоді нормативної та девіантної поведінки до та під час пандемії COVID-19. Доведено, що під час карантину спостерігалися зміни як на рівні психіки особистості, так і на макросоціальному рівні.

Висновки. Сама по собі суть соціальної ситуації, яка склалася у світі, полягає у важливості психологічного чинника особистісного існування у формуванні та функціонуванні процесу, викликаного пандемією. Ми не беремося аналізувати ці складові як такі, а можемо лише констатувати деякі речі, які можна розглядати з психологічної точки зору, які охоплюють усі верстви населення, усі ключові державні, політичні, економічні позиції з точки зору різних людей, різні верстви населення, в різних статусах – одні й ті самі речі. Це певна манія переслідування і дотримання певних правил захисту, яка стала маніакальним станом у суспільстві. Домінуючою одиницею стає манія переслідування. Другий момент – нелогічність мислення, яка проявляється в неадекватному ставленні як до світу в цілому, так і до себе, до рідних, друзів…. І це специфічна форма роздвоєння свідомості. Коли виникають досить незрозумілі парадоксальні агресивно-депресивні синдроми. З одного боку, це агресія, а з іншого – страх перед усіма навколо.

Постійні трансформаційні процеси в суспільстві та серйозні виклики сьогодення, такі як цифровізація, роботизація, збройні конфлікти, економічний спад, пандемія COVID-19, екологічні проблеми змушують людей постійно адаптуватися до нових реалій. Проте інтенсивність і динаміка цих змін зумовлює психологічну дезадаптацію молоді, яка проявляється поведінковими девіаціями: підвищеною агресивністю, інтолерантністю, залежностями, суїцидальною поведінкою та сексуальними відхиленнями. Загалом масштаби девіантної поведінки загрожують національній безпеці багатьох країн. Тому зараз як ніколи необхідно знайти ефективні рішення для подолання психологічних наслідків пандемії COVID-19 і підготуватися до таких ситуацій. Однак необхідно знати, як змінилися когнітивні та емоційні реакції молоді на психологічні події до і під час карантину. Саме ці дані лонгітюдного дослідження дозволять побудувати адекватні програми профілактики девіацій серед молоді, спричинених перебуванням у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру.

Посилання

Maksymenko, S., Nemesh, O., Maksymenko, K., & Nabochuk, O. (2020). Psycholohichni osoblyvosti rozuminnia studentamy Internet-tekstiv [Psychological features of Internet-texts understanding by students]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 28(1), 95-105. URL: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-187-213 [in Ukrainian].

Maksimenko, S.D., & Lysenko, A.S. (2020). Problema virtualnoi zavisimosti u podrostkov [The problem of the virtual addiction of teenagers]. Psikhiatriia, psikhoterapiia i klinicheskaiia psikhologiia - Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology, 2 (11), 265-278. URL: https://psihea.recipe.by/ru/?editions=2020-tom-11-n-2&group_id=item_1&article_id=line_0 [in Russian].

Maksymenko, S.D, Kostiuk, O.V., Maksymenko, K.S., Nemesh, O.M., & Luniov, V.Ye. [2020]. Multylinhvistychnyi dyskurs nevrotyzatsii maibutnikh likariv [Multilinguistic discourse of neuroticism in future doctors] (Maksymenko S.d., Ed.). Kyiv: Liudmyla [in Ukrainian].

Maksymenko, S.D., Maksymenko, K.S., Lytvynchuk, L.M., & Nemesh, O.M. (2020). Tendentsii ta dynamika motyvu diialnosti medychnoho personal serednioi lanky na riznykh etapakh profesiinoho stanovlennia [Trends and dynamics of the motive of activity of middle-level medical personnel at various stages of professional formation]. Psykholohichne zdorovia - Psychological health, 2, 40-61. URL: http://maup.com.ua/ua/psiholog/vipuski2/5-2020.html. DOI: 10.32689/2663-0672-2020-2-540-60 [in Ukrainian].

Maksymenko, S.D., Rudenko, Ya.V., Kushnierova, A.M., & Nevmerzhytskyi, V.M. (2021). Psykhichne zdorovia osobystosti - Psychical health of personality (Maksymenko S.D., Ed.). Kyiv: Liudmyla [in Ukrainian].

Maksymenko, S.D., & Hubenko, O.V. (2018). Dosvid realizatsii henetyko-modeliuiuchoho metodu v doslidzhenni psycholohichnykh mekhanizmiv naukovoho vidkryttia (na prykladi istirii stvorennia teorii vidnosnosti) [The experience of implementing the genetic modeling method in the study of psychological mechanisms of scientific discovery (on the example of the history of the creation of the theory of relativity]. Aktualni problemy psycholohii. Metodolohiia i teoriia psycholohii - Actual problems of psychology. Methodology and theory of psychology, 14, 199-209. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714315 [in Ukrainian].

Maksymenko, S.D., Karamushka, L.M., Kredentser, O.V., Benderets, N.M., & Shevchenko, O.V. (2020). Psycholohichne zdorovia personal orhanizatsii: problemy ta technolohii zabezpechennia [Psychological health of the personnel of organizations: problems and technologies of support]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy - Visnyk of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2 (1), 1-9. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722713 [in Ukrainian].

Maksymenko, S.D., Kokun, O.M., & Topolov, Ye.V. (2011). Adaptatsiia psychodiahnostychnykh metodyk: shkala dosvidu ahresyvnykh vplyviv, shkala profesiinoi avtonomnosti ta shkala profesiinoi mobilnosti [Adaptation of psychodiagnostic methods: scale of experience of aggressive influences, scale of professional autonomy and scale of professional mobility] Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota - Practical psychology and social work, 3 (145), 25-31. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/1662 [in Ukrainian].

Pavliuk, M.M., & Shepeliova, M.V. (2020). Suchasni psykholohichni technolohii nadannia psykholohichnoi dopomohy simiam postrazhdalykh u podolanni skladnykh zhyttievykh obstavyn [Modern psychological technologies for providing psychological assistance to families of victims in overcoming difficult life circumstances]. Kyiv: H.S. Kostiuk Institute of psychology of NAES of Ukraine [in Ukrainian].

Lytvynchuk, L.M. (2016). The problem of anosognosia the patient as a factor in identifying patterns of rehabilitation and resocialization. Aktualni problem psykholohii - Actual problems of psychology, 14 (11), 38-49. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708978.

Maksymenko, S. (2020). Genetic psychology: problems and perspective (basics of concept). Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 40(04), 27-33. URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/720.

Maksymenko, S. (2016). Personality begins with love: new perspective on the problem of personality development. International Journal of Education & Development. : Accent Graphics Communications. Hamilton, 1, 33-46.

Maksymenko, S., Kokun, O., Korobeynikov, G., Cynarski, W., Korobeinikova, L., Serdiuk, L., Adyrkhaiev, S., Adyrkhaieva, L., Nikonorov, D., & Smoliar, I. (2021). Features of the components of students' psychophysiological readiness to work as teachers. IDO Movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 21 (2), 11-18. URL: https://doi. org/10.14589/ido.21.2.3.

Maksymenko, S., Maksymenko, K., & Irkhin, Yu. (2020). Systemic Nature of Human Psyche and Psychology of Education. Zbirnyk naukovykh prats “Problemy suchasnoi psykholohii” - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 50, 146-166. URL: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.146-166.

Maksymenko, S., & Orap, M. (2018). Psycholinguistic Predictors of Health. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24(1), 252-268.

Maksymenko, S., Tkach, B., Lytvynchuk, L., & Onufriieva, L. (2019). Neuro-Psycholinguistic Study of Political Slogans in Outdoor Advertising. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26(1), 246-2644. URL: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-246-264.

Maksymenko, S.D., & Hubenko, O.V. (2018). The experience of the implementation of the genetic-modeling method in the psychology of scientific discovery (on an example of the history of the theory of relativity). Aktualni problem psykholohii. Metodolohiia i teoriia psykholohii - Actual problems of psychology. Methodology and theory of psychology, 1 (14), 199-209. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714315.

Maksymenko, S.D., & Kokun, O.M. (2019). Principles of website design for professional psychological diagnosis in different specialties. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 284-294. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2963.

Maksymenko, S. (2015). Genesis of personality existence. Montreal: Accent Graphics Communications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-06

Як цитувати

Максименко, С., & Касинець, М. (2022). Актуальні проблеми психологічної підробки негативної інформації впливу на особистість та шляхи їх подолання. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (58), 87–114. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-58.87-114