Психологічні засади управлінської діяльності на уроках у закладах середньої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-58.115-135

Ключові слова:

управлінська діяльність, сучасні підходи, методичні стратегії, діалог, інтерпретація діалогу, предмет мислення, форма спілкування, діалогічність змісту мислення

Анотація

Мета дослідження – описати управління класом як багатосторонню діяльність, яка розуміється як спосіб використання нетрадиційних методів управління поведінкою особистості.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення, а також експериментальний метод організації емпіричного дослідження.

Результати дослідження. Доведено, що діалогічне спілкування є єдиним спільним мовленнєвим процесом. Діалог у навчальному процесі, включений у спільну діяльність та спрямований на досягнення певної мети, ми відносимо до діалогу-бесіди. Показано, що діалогічна репліка є своєрідним стимулом, що спонукає партнера до відповідного висловлювання у діалозі, вона має яскраво виражену спрямованість на партнера і максимально звернена до нього, орієнтована на нього.

Висновки. Показано, що для нашого дослідження найбільшого значення набуває тлумачення діалогу, що постає як доповнення до розглянутих вище підходів до розуміння діалогу та виражає діалогічність самого змісту мислення і діяльності сучасної людини. Ця діалогічність, а також зв’язана з нею проблемність будь-якого знання, ніби входить сьогодні до самого предмета мислення, постає як його невід’ємна сторона, що закономірно породжує діалог і як форму спілкування, і як тип взаємовідносин між тими, хто вивчає той чи інший об’єкт. При цьому відмінне від нашого розуміння згаданого об’єкта постає як необхідне для суб’єкта – саме завдяки вказаній відмінності. Відповідаючи на виклик, що міститься в ній, особистість, яка навчається, поглиблює своє розуміння об’єкта і себе як суб’єкта цього розуміння.

Посилання

Cui, G., Wang, Y., & Zhong, X. (2021). The Effects of Suprasegmental Phonological Training on English Reading Comprehension: Evidence from Chinese EFL Learners. Journal of Psycholinguist Research, 50(2), 317-333. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-020-09743-2.

Drigas, A., & Karyotaki, M. (2017). Attentional control and other executive functions. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 12(3), 219-233. Retrieved from https://doi.org/10.3991/ijet.v12i03.6587.

Dubovyk, Svitlana H., Mytnyk, Alexander Ya., Mykhalchuk, Nataliia O., Ivashkevych, Ernest E., & Hupavtseva, Nataliia O. (2020). Preparing Future Teachers for the development of Students' Emotional Intelligence. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 8(3), 430-436. Retrieved from https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.20.

Ehri, L.C., Nunes, S.R., Willows, d.M., Schuster, B.V., Yaghoub-Zadeh, Z., & Shanahan, T. (2001). Phonemic awareness instruction helps children learn to read: Evidence from the National Reading Panel's meta-analysis. Reading Research Quarterly, 36, 250-287. Retrieved from https://doi.org/10.1598/RRQ.36.3.2.

El-Zawawy, A.M. (2021). On-Air Slips of the Tongue: A Psycholinguistic- Acoustic Analysis. Journal of Psycholinguist Research, 50(3), 463-505. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-020-09755-y.

Engle, R.W. (2002). Working memory capacity as executive function. Current Directions in Psychological Science, 11, 19-23. Retrieved from https://doi.org/10.1111/1467-8721.00160.

Fale, I., Costa, A., & Luegi, P. (2016). Reading aloud: Eye movements and prosody. Speech Prosody, 169. Retrieved from https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2016-169.

Ferdowsi, S., & Razmi, M. (2022). Examining Associations among Emotional Intelligence, Creativity, Self-efficacy, and Simultaneous Interpreting Practice through the Mediating Effect of Field dependence/ Independence: A Path Analysis Approach. Journal of Psycholinguistic Research, 51(2), 255-272. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-022-09836-0.

Gathercole, S.E., Pickering, S.J., Ambridge, B., & Wearing, H. (2004). The structure of working memory from 4 to 15 years of age. Developmental Psychology, 40(2), 177-190. Retrieved from https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.2.177.

Greco, M., Canal, P., Bambini, V., & Moro, A. (2020). Modulating “Surprise” with Syntax: A Study on Negative Sentences and Eye-Movement Recording. Journal of Psycholinguist Research, 49(3), 415-434. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-020-09691-x.

Hamedi, S.M., & Pishghadam, R. (2021). Visual Attention and Lexical Involvement in L1 and L2 Word Processing: Emotional Stroop Effect. Journal of Psycholinguist Research, 50(3), 585-602. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10936-020-09709-4.

Hogan, T.P., Adlof, S.M., & Alonzo, C.N. (2014). On the importance of listening comprehension. International Journal of Speech-Language Pathology, 16(3), 199-207. Retrieved from https://doi.org/10.3109/17549507.2014.904441.

Ivashkevych, Er., & Komarnitska, L. (2020). Psychological aspects of comics as the paraliterary genres. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 49, 106-130. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.106-130.

Ivashkevych, Ed., & Onufriieva, Liana (2021). Social intelligence of a teacher as a factor of the stimulation of cognitive interests of students. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 54, 57-77. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-54.57-77

Ivashkevych, Er., Perishko, I., Kotsur, S., & Chernyshova, S. (2020). Psycholinguistic Content of Complements in English and Ukrainian. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 28(2), 24-55. Retrieved from: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-2-24-55

Maksymenko, S., Tkach, B., Lytvynchuk, L., & Onufriieva, L. (2019). Nei- ropsykholinhvistychne doslidzhennia politychnykh hasel iz zovnish- noi reklamy [A neuropsycholinguistic research of political slogans from outdoor advertising]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psik- holingvistika -Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 246-264 [in Ukrainian].

Murphy, S., Melandri, E., & Bucci, W. (2021). The Effects of Story-Telling on Emotional Experience: An Experimental Paradigm. Journal of Psycholinguist Research, 50(1), 117-142. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s10936-021-09765-4.

Mykhalchuk, N., & Bihunova, S. (2019). The verbalization of the concept of “fear” in English and Ukrainian phraseological units. Cognitive Studies | Études cognitives, 19, 11. Warsaw (Poland). Retrieved from: https://doi.org/10.11649/cs.2043.

Mykhalchuk, N., & Ivashkevych, Er. (2019). Psycholinguistic Characteristics of Secondary Predication in determining the Construction of a Peculiar Picture of the World of a Reader. Psycholinguistics. Psyk- holinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 25(1), 215-231. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-215-231.

Mykhalchuk, Nataliia, & Ivashkevych, Ernest (2021). The empirical research of understanding contemporary poetry by future philologists. Social Science Research Network (SSRN). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3912159.

Mykhalchuk, Nataliia, & Khupavsheva, Natalia (2020). Facilitation of the Understanding of Novels by Senior Pupils as a Problem of Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 28(1), 214-238. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-214-238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-06

Як цитувати

Михальчук, Н., & Куриця, Д. (2022). Психологічні засади управлінської діяльності на уроках у закладах середньої освіти. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (58), 115–135. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-58.115-135