Ставлення школярів до занять єдиноборствами

Автор(и)

  • А. Єретик Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-6688-3200
  • Н. Вольська спеціалізована школа I-III ступенів № 255 м. Києва, Україна
  • Г. Толчєва Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна https://orcid.org/0000-0001-7023-8194
  • В. Саєнко Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка», Україна https://orcid.org/0000-0003-2736-0017
  • А. Крижановський Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна https://orcid.org/0009-0001-9263-0004

DOI:

https://doi.org/10.15391/ed.2024-2.02

Ключові слова:

школярі, єдиноборства, ставлення, аспект, анкетування

Анотація

Мета: визначити сучасні аспекти зацікавленості школярів заняттями з єдиноборств. Матеріал та методи. В роботі використовувалися такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та джерел Інтернет, анкетування, методи математичної статистики. З метою визначення основних аспектів зацікавленості школярів заняттями з єдиноборств була розроблена анкета. Анкета складалася з п’яти питань, на перші два питання було два варіанта відповіді (так/ні). На останні три питання було представлено варіанти відповіді, а також в варіанті інші школярі за бажанням могли надати свій варіант відповіді. Результати: проведене анкетування серед школярів свідчить про їх високий рівень фізичної активності, де більшість респондентів (84,6 %) підтвердили свій досвід зайняття спортом чи відвідуванням спортивних секцій. В той же час, 15,4 % не мають такого досвіду. Інтерес до єдиноборств виявився значно меншим, проте більше половини школярів (56,3 %) висловили бажання займатися або спробувати. У ході анкетування школярів стосовно їхнього бажання або вже існуючого досвіду у зайняттях єдиноборствами були отримані наступні результати: східні єдиноборства виділяються як переважаючий вибір серед респондентів, складаючи 38,2 %; бокс та кікбоксінг (26,8 %) також виявили великий інтерес, обігнавши боротьбу та дзюдо (19,7 %) у виборі школярів; іншими видами єдиноборств бажають займатися 15,3 % школярів. Результати свідчать про високий рівень зацікавленості респондентів у розвитку здібностей самозахисту (68,6 %), що перевищує інші аспекти. Поліпшення фізичної форми (47,2 %), можливість навчитися новому та цікавому (34,5 %), а також формування нових знайомств (31,4 %) об'єднують значну кількість відповідей. Найважливішими факторами, що перешкоджають відвідуванню занять з єдиноборствами, виявилися відсутність відповідної інфраструктури або тренера поруч з місцем проживання (46,6 %) та недостатньо вільного часу (38,4 %). Висновки. Проведене анкетування виявило високий рівень фізичної активності серед школярів, проте інтерес до єдиноборств виявився меншим. Більше половини учнів висловили бажання займатися цією діяльністю, зокрема східні єдиноборства зазнали особливого інтересу. Здібність до самозахисту та прагнення поліпшити фізичну форму виявилися ключовими мотиваторами для учнів. Однак менше третини школярів розглядають єдиноборства для участі у змаганнях, що варто враховувати при розвитку цього напрямку. Найважливішими перешкодами для відвідування занять є відсутність інфраструктури та обмежений час. Результати даного дослідження розкриють тенденції в бажаннях учнів у заняттях єдиноборствами.

Біографії авторів

А. Єретик, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. пед. наук, доцент

Н. Вольська, спеціалізована школа I-III ступенів № 255 м. Києва

канд. пед. наук, директор

Г. Толчєва, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

канд. пед. наук, доцент

В. Саєнко, Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»

к.фіз.вих., доцент

А. Крижановський, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. пед. наук., доцент

Посилання

Ананченко, К.В., Чуєв, А.Ю., & Зантарая, Г.М. (2019). Дослідження методів регулювання позитивних емоцій в одноборствах. Єдиноборства, 3(13), 4-12.

Бакіко, І.В., Черкашин, Р.Є., & Яковів, В.І. (2021). Ставлення батьків до дотримання складових здорового способу життя своєї дитини. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 5 (136), 23-26. DOI:10.31392/NPU-nc.series15.2021.5(135).05

Безверхня, Г.В., Цибульська, В.В., & Гончар, Г.І. (2016). Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів та студентів: монографія. ВПЦ «Візаві», Умань.

Бобровник, С.І. (2014). Концепції сучасного фізичного виховання школярів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, (117), 15-21.

Васкан, І.Г. (2012). Стан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту. Physical education, sport and health culture in modern society, (4 (20)), 247-252.

Волошин, О.Р., Мусієнко, О.В., Калиніченко, О.М., & Попович, С.І. (2023). Ставлення батьків до здорового способу життя та фізичного виховання дітей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 5K (165), 35-41. DOI:10.31392/NPU-nc.series15.2023.5K(165).07

Єланська, О.О., & Степанова, І.В. (2021). Карате як засіб покращення фізичного стану дітей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 10 (141), 61-65. DOI:10.31392/NPU-nc.series15.2021.10(141).14

Захарків, С.Й. (2020). Стан вихованості дисциплінованості старших підлітків у процесі занять єдиноборствами. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 4 (124), 24-27. DOI:10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).04

Коробейніков, Г., Вольський, Д., Костюченко, В., & Сяньцянь, С. (2023). Зміни самомотивації українських кікбоксерів 13-15 років в умовах пандемії коронавірусу та воєнного стану. Єдиноборства, (4 (30)), 39-48. DOI:10.15391/ed.2023-4.04

Латишев М.В., Поляничко О.М., Вольський Д.С., Лахтадир О.В., & Рибак Л.О. (2022). Аналіз попередніх досягнень призерів чемпіонату світу 2022 року з вільної боротьби. Єдиноборства, 4(26), 44–53, DOI:10.15391/ed.2022-4.05

Латишев, М.В., Квасниця, О.М., Квасниця, І.М., & Бугайов, М.Л. (2022). Міжнародна жіноча боротьба: аналіз досягнень на змаганнях. Єдиноборства, (3 (25)), 58-66. DOI:10.15391/ed.2022-3.05

Латишев, М.В., Квасниця, О.М., Спесивих, О.О., & Квасниця, І.М. (2019). Прогнозування: методи, критерії та спортивний результат. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 39-47.

Марченко, О.Ю. (2013). Гендерні відмінності ставлення школярів до фізкультурно-спортивної діяльності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (10), 47-51.

Москаленко, Н.В. (2009). Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів. НУФВСУ, Київ.

Пашков, І., & Бойченко, Н. (2021). Динаміка фізичної підготовленості учнів 5-х класів під впливом рухливих ігор з елементами бойових мистецтв. Єдиноборства, (3 (21)), 24-32 DOI:10.15391/ed.2021-3.03

Потапчук, С.М. (2010). Психолого-педагогічні критерії відбору для занять єдиноборствами. Вісник Прикарпатського університету, 12, 70-74.

Шандригось, В., Блажейко, А., & Латишев, М. (2022). Стан і перспективи розвитку вільної боротьби в Україні. Єдиноборства, (2 (24)), 96-116. DOI:10.15391/ed.2022-2.09

Шандригось, В.І. (2018). Cистемно-історичний аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських Іграх (1904-2016 рр.). Єдиноборства, 1 (7), 89-97.

Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. Journal of school health, 76(8), 397-401.

Beam, W., & Adams, G. (2010). Exercise Physiology Laboratory Manual. New York: McGraw–Hill.

Bradley, J., Keane, F., & Crawford, S. (2013). School sport and academic achievement. Journal of school health, 83(1), 8-13. DOI:10.1111/j.1746-1561.2012.00741.x

Kostorz, K., & Sas-Nowosielski, K. (2021). Martial arts, combat sports, and self-determined motivation as predictors of aggressive tendencies. Journal of Physical Education and Sport, 21(1), 122-129. DOI:10.7752/jpes.2021.01017

Lafuente, J. C., Zubiaur, M., & Gutiérrez-García, C. (2021). Effects of martial arts and combat sports training on anger and aggression: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 58, 101611. doi.org/10.1016/j.avb.2021.101611

Latyshev M., Shandrygos V., Tropin Y., Polianychko O., Deineko A., Lakhtadyr O., & Mozoliuk O. (2021). Age distribution of wrestlers participating in the world championships. Acta Kinesiologica, 15 (1): 138-143. DOI. 10.51371/issn.1840-2976.2021.15.1.17

Latyshev M., Tropin, Y., Podrigalo, L., & Boychenko, N. (2022). Analysis of the Relative Age Effect in Elite Wrestlers. Ido movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology, (22 (3)), 28-32.

Peral-Suárez, Á., Cuadrado-Soto, E., Perea, J.M., Navia, B., López-Sobaler, A.M., & Ortega, R.M. (2020). Physical activity practice and sports preferences in a group of Spanish schoolchildren depending on sex and parental care: A gender perspective. BMC pediatrics, 20, 1-10. DOI:10.1186/s12887-020-02229-z

Polianychko, O., Lopatenko, G., Biletska, V., Yasko, L., Spesyvykh, O., & Yeretyk, A. (2018). The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 703-705.

Youn, B.Y., Ko, S.G., & Kim, J.Y. (2021). Genetic basis of elite combat sports athletes: a systematic review. Biology of sport, 38(4), 667-675. DOI:10.5114/biolsport.2022.102864

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

Статті