Динаміка показників техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів 19-21 років середніх вагових категорій під впливом запропонованих моделей підготовки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/ed.2024-2.09

Ключові слова:

змагальна діяльність, дзюдо, підготовка, вагові категорії, показники, моделювання, моделі

Анотація

Мета: дослідити динаміку показників техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів 19-21 років середніх вагових категорій під впливом запропонованих моделей підготовки. Матеріал та методи. Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; хронометрування; аналіз протоколів і відеозаписів сутичок дзюдоїстів 19-21 років вагових категорій до 60 кг, до 66 кг; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. В педагогічному експерименті прийняли участь 20 дзюдоїстів 19-21 років (КМС, МСУ), яких було поділено на контрольну та експериментальну групи по 10 спортсменів у кожній. Проаналізовано 60 сутичок спортсменів експериментальної та 60 суточок контрольної груп. Результати:після проведення педагогічного експерименту у дзюдоїстів експериментальної групи збільшилась кількість сутичок, що завершилась достроково (початок експерименту – 66 %,  кінець – 77 %) та зменшилась кількість сутичок у відведений час і у додатковий час. Це говорить про те, що сутички спортсменів експериментальної групи є досить динамічними, а застосування комбінацій та контратак дозволяє завершати сутичку раніше відведеного часу. Також, статистично достовірно збільшилась кількість контратак та комбінацій прийомів під час сутичок Так, кількість застосування комбінаційної техніки збільшилась з 18 до 23 (t=3,61; p<0,05), а контратакуючої з 21 до 31 (t=5,73; p<0,05). Також, встановлено збільшення загальної кількості реальних спроб виконання технічних дій з 104 до 138. Більш детальний аналіз показав, що у положенні стойка спортсмени експериментальної групи виконали меншу кількість реальних спроб виконання технічних дій у порівнянні з початком експерименту (початок – 103, кінець – 97). Також, спостерігається збільшення результативності технічних дій  (початок – 24 (23 %), кінець – 35 (36 %)) оцінених суддями як пів-перемоги (початок – 12, кінець – 20) та як чиста перемога (початок – 12, кінець – 15). В положенні партер, лежачі спостерігається збільшення кількості виконання реальних технічних дій. Так, на початку експерименту цей показник склав 30 спроб, наприкінці – 38. За рахунок цього збільшилась загальна кількість виконаних реальних спроб технічних дій. Також, спостерігається збільшення результативності технічних дій  (початок – 14 (47 %), кінець – 19 (50 %) оцінених суддями як пів-перемоги (початок – 5, кінець – 8) та як чиста перемога (початок – 9, кінець – 11). Висновки. Встановлено, що під впливом запропонованих моделей техніко-тактичної підготовки у спортсменів експериментальної групи збільшилосьзастосування комбінацій та контратак під час сутички, що дозволяє її завершати раніше відведеного часу. Встановлено збільшення загальної кількості реальних спроб виконання технічних дій, а також певних дій (кидок з упором гомілки в стегно, підхват під одну ногу, розворот руками), їх ефективності. Також, спостерігається зменшення кількість виконання кидку через спину з колін в сутичці та збільшилась його ефективності.

Біографії авторів

Д. Скринник, Харківська державна академія фізичної культури

студент магістратури

Н. Бойченко, Харківська державна академія фізичної культури

к.фіз.вих., доцент

Іоанніс Барбас, Університет Фракії ім. Демокрита

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Ананченко, К.В., & Середа, В.В. (2008). Технічна підготовка юних дзюдоїстів на основі аналізу модельних характеристик. Physical Education Theory and Methodology, (8), 47-49.

Ашанин, В.С., & Литвиненко, А.Н. (2013). Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки в спортивних єдиноборствах. Вісник Чернигівського національного педагогічного університету імені ТГ Шевченка, 107, 102-107.

Бойченко, Н., & Пирог, Ю. (2022). Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток на змаганнях серії Grand Slam 2022 р. Єдиноборства, (4 (26)), 4-15. DOI:10.15391/ed.2022-4.01

Бойченко, Н., & Шандригось, В. (2023). Показники змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїстів легких вагових категорій на змаганнях серії Grand Slam, Grand Prix 2022 р. Єдиноборства, (2 (28)), 15-25. DOI:10.15391/ed.2023-2.02

Бойченко, Н.В., Чертов, І.І., Пирог, Ю.А., & Алексєєв, А.Ф. (2020). Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток легких вагових категорій. Єдиноборства, 4-12. DOI:10.15391/ed.2020-3.01

Бріскін, Ю., Смирновський, С., & Пітин, М. (2017). Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю. Спортивний вісник Придніпров'я, (2), 27-31.

Гамалій, В.В., & Шльонська, О.Л. (2014). Моделювання нападаючих дій волейболістів високої кваліфікації. Слобожанський науково-спортивний вісник, (6), 24-29. DOI:10.15391/snsv .2014-6 .005

Голоха, В.Л., Романенко, В.В., & Тропін, Ю.М. (2022). Аналіз змагальної діяльності українських борців вільного стилю на Чемпіонаті світу U-23 в 2021 році. Єдиноборства, 2(24), 4-16. DOI:10.15391/ed.2022-2.01

Загура, Ф. (2021). Система побудови моделі спортсмена у спортивних видах боротьби. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті, 98-107.

Загура, Ф., & Огірко, І. (2003). Специфіка модельних характеристик та моделювання спортивного протиборства. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту, 18, 114.

Ковальов, І.М., & Савінов, О.В. (2010). Моделювання технічної підготовки борців (на прикладі дзюдо). Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології, 4, 70-75.

Коробейникова, Л., Тропін, Ю., Чорній, І., Коротя, В., & Совгіря, Т. (2023). Особливості індивідуалізації в єдиноборствах. Єдиноборства, (2(28)), 61-78. DOI:10.15391/ed.2023-2.06

Латишев, С.В. (2014). Науково-методичні основи індивідуалізації підготовки борців (Автореф. дис. … д. н. з фізичного виховання і спорту), Київ, Україна.

Мартинов, Ю.О., & Крилов, А.Г. (2021). Cучасні підходи до вивчення техніко-тактичних дій в дзюдо. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2(130), 86-89. DOI: 10.31392/NPU-nc.series 15.2021.2(130).19

Пашков, І.М., & Пашкова, В.М. (2020). Особливості техніко-тактичної підготовки в єдиноборствах. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти, 1, 29-32.

Пашков, І.М., Тропін, Ю.М., Романенко, В.В., Голоха В.Л., & Коваленко, Ю.М. (2021). Аналіз змагальної діяльності борців високої кваліфікації. Слобожанський науково-спортивний вісник, 5(85), 22-25. DOI: 10.15391/snsv.2021-5.003

Перепелиця, М. (2013). Моделювання техніко-тактичної діяльності кваліфікованих гравців в хокеї на траві на основі аналізу змагальних показників в різних зонах ігрового поля. Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 153.

Петрушин, Д., & Креніков, Є. (2022). Актуальні аспекти використання сучасних інноваційних засобів техніко-тактичної підготовки у спортивних єдиноборств. Єдиноборства, (2 (24)), 62-73. DOI:10.15391/ed.2022-2.06

Саламаха, О.Е. (2014). Технико-тактична підготовленість висококваліфікованих спортсменів дзюдо. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 10 (51), 102-105.

Середа, В.В. (2008). Вдосконалення технічної підготовки на аналізі змагальної діяльності чемпіонів України до 13 років. Physical Education Theory and Methodology, (12), 45-51.

Скринник, Д., & Бойченко, Н. (2023). Моделювання техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів 19-21 років середніх вагових категорій на основі аналізу змагальної діяльності. Physical Culture and Sport: Scientific Perspective, (3), 8-16. DOI:10.31891/pcs.2023.3.1

Стасюк, Р.М., Куриленко, О.В., & Лисенко, О.В. (2020). Особливості навчально-тренувального процесу юніорів-єдиноборців з позиції індивідуалізації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2 (122), 158-162. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).33

Тропин, Ю.Н., Луданов, К.В., & Галашко, М.Н. (2020). Показатели соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов различных весовых категорий. Єдиноборства, 2(16), 61-73. DOI:10.15391/ed.2020-2.07

Тропін, Ю., Перевозник, В., & Мирошниченко, Є. (2022). Модельні характеристики змагальної діяльності бійців змішаних єдиноборств ММА різних вагових категорій. Єдиноборства, 3(25), 90-103. DOI:10.15391/ed.2022-3.08

Чертов, І.І., Бойченко, Н.В., ... & Алексеев, А.Ф. (2020). Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток легких вагових категорій. Єдиноборства, (3(17)), 4-12. DOI:10.15391/ed.2020-3.01

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

Статті