Організація та проведення змагань з армрестлінгу за допомогою програмного забезпечення «ArmRec»

Автор(и)

  • В. Шандригось Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна http://orcid.org/0000-0002-1511-4559
  • Н. Іваницький Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Україна http://orcid.org/0009-0005-7278-1058
  • Н. Ковальчук СК «Львівські Леви», Україна http://orcid.org/0009-0000-4761-9829

DOI:

https://doi.org/10.15391/ed.2024-2.10

Ключові слова:

сучасні технології, армрестлінг, комп’ютеризація, організація, змагальна діяльність

Анотація

Мета: розробити програмне забезпечення «ArmRec» для проведення та організації змагань з армрестлінгу на основі аналізу існуючих функціональних програм. Матеріал та методи. У дослідженні використовувались такі методи: аналіз науково-методичної літератури, документальних джерел, публікацій та Інтернет-ресурсів, метод програмування. Результати: в процесі дослідження було виявлено потенційні проблеми та виклики, пов'язані з впровадженням комп'ютеризації в армрестлінг. Для досягнення мети було визначено, який необхідний функціонал потрібно мати сучасному програмному забезпеченню для проведення та організації змагань: універсальність та сумісність; база даних спортсменів; цифровий паспорт спортсмена; візуалізація інформації про змагання; інтеграція з телебаченням та онлайн трансляціями; статистика роботи суддівської колегії; автоматизація підрахунку командних результатів та друку дипломів; експорт результатів на інтернет-сайт; інтеграція зі статистичними та аналітичними інструментами; безпека та конфіденційність даних і користувацький інтерфейс та зручність використання. Розроблено програмне забезпечення «ArmRec» та впроваджено його в системну роботу громадської організації «Федерація Армрестлінгу України». Запропонована програма «ArmRec» допомогла: візуалізцвати пари та розклад змагань; вести пряму трансляція з титрами; формувала цифрові паспорти спортсменів; забезпечила швидкий друк дипломів та нагородження і автоматичне формування командних результатів. Впровадження програмного забезпечення для організації та проведення змагань з армрестлінгу продемонструвало значне підвищення ефективності у всіх аспектах змагального процесу. Основні переваги запропонованої програми «ArmRec» включають: оптимізацію процесів реєстрації та ведення змагань; покращення взаємодії з глядачами; ефективність у визначенні результатів та нагородженні; підвищення прозорості та справедливості. Висновки. Комп'ютеризація організації та проведення змагань є ключовим фактором для розвитку сучасного спорту, у тому числі армреслінгу. Вона не лише підвищує ефективність та якість змагань, але й відіграє важливу роль у популяризації та розвитку армрестлінгу як виду спорту, відповідаючи викликам цифрової ери та відкриваючи нові можливості для зростання та розширення глядацької аудиторії.

Біографії авторів

В. Шандригось, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

к.фіз.вих., доцент

Н. Іваницький, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

магістр з фізичної культури і спорту; асистент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я

Н. Ковальчук, СК «Львівські Леви»

магістр з фізичної культури і спорту; тренер-викладач з армрестлінгу

Посилання

Ахметов, Р.Ф., & Кутек, Т.Б. (2011). Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у технічній підготовці спортсменів. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету, 86, 15–18.

Безкоровайний, Д.О. (2010). Базова система тренування та система безпосередньої підготовки до змагань в армспорті. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 1, 13–16.

Гусєв, А.В. (2016). Історія та функціонально-типологічні особливості спортивної медіакомунікації. (Дис. … кандидата наук із соціальних комунікацій). Дніпропетровськ, Україна.

Кашуба, В.О., Хмельницька, І.В., & Юхно Ю.О. (2012). Застосування сучасних інформаційних технологій у період проведення та завершення спортивних змагань. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 1 (7), 119–126.

Комаревич, О.Є., Безкоровайний, Д.О., Красов, В.П., & Звягінцева, І.М. (2018). Організація суддівства змагань з армспорту : навч. посібник. НУВГП, Рівне.

Кононович, В., Головко, В., & Колоколов, В. (2023). Особливості цифрового публічного управління у сфері фізичної культури та спорту. The main directions of the development of scientific research, 405.

Кремень, В.Г., Сисоєва, С.О., Бех, І.Д., Вознесенська, О.Л., та ін. (2022). Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-30. DOI:10.37472/v.naes.2022.4206

Маринич, В.Л., & Когут, І.О. (2022). Інклюзивність у дискурсах освіти та фізичної культури і спорту: національний вимір. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 1, 75-80. DOI:10.32652/spmed.2022.1.75-80

Молчанюк, В.А. (2020). Напрямки використання сучасних комп’ютерних технологій у фізичній культурі і спорті. Інформаційні технології в освітньому процесі, 34-39.

Осадченко, Т. (2023). Сучасний стан цифровізації у сфері фізичної культури та спорту в Україні. Physical Culture and Sport: Scientific Perspective, 2, 103-108.

Павлюк, І., & Долиніна, М. (2023). Організаційні основи розвитку студентського армспорту в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(163), 146-150. DOI:10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).28

Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 р. № 1089 : станом на 25 серп. 2022 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.12.2023).

Про схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1467-р : станом на 11 квіт. 2023 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 15.12.2023).

Федерація армрестлінгу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://armwrestlingua.com (дата звернення 15.12.2023).

Хоменко, В. (2019). Напрями використання інноваційних та інформаційних технологій у підготовці спортсменів. Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії, 6264.

Чухланцева, Н. (2016). Застосування інформаційних технологій у галузі фізичної культури і спорту. Спортивна наука України, 3 (73), 21–25.

Шандригось, В.І. (2018). Використання інформаційних технологій в теорії і практиці спортивних єдиноборств. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 2, 137-141.

Щокін, Р.Г., & Беленюк, Ж.В. (2022). Сучасні тенденції диджиталізації публічного управління у сфері фізичної культури та спорту. Public management, 3 (31),102–109.

Bezkorovainyi, D., Kamayev, O., Tropin, Y., Vlasko, S., Plotnytskyi L., Kravchuk, Y., Sadovska, I., & Kulakov, D. (2023). Analysis and generalization of the manifestation of different types of force in competitive exercises of the leaders of the world armwrestling weighing over 100 kg. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, 27(3), 135-144. DOI:10.15391/snsv.2023-3.004

Buchheit, M., Gray, A., & Morin, J.-B. (2015). Assessing Stride Variables and Vertical Stiffness with GPSEmbedded Accelerometers: Preliminary Insights for the Monitoring of Neuromuscular Fatigue on the Field. Journal of Sports Science

and Medicine. 14, 698–701.

Darren Patrick Moloney, Iain Feeley, Andrew J. Hughes, Khalid Merghani, Eoin Sheehan, & Muiris Kennedy. (2021). Injuries associated with arm wrestling: A narrative review Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. 18, 30-37. DOI:10.1016/j.visj.2017.03.008

Luo, D. (2021). The Application of Computer Technology in Sports Training and Competition. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1244.

Maeder, B., Ngassom-Leumessi, E., & Vauclair, F. (2017). Sudden elbow pain while arm wrestling Visual J. Emerg. Med., 8 , 67-68. DOI:10.1016/j.visj.2017.03.008

World Arm-Wreslting Federation. Official All rights reserved. – [Electronic resource]. – Access mode http://www.waf-armwrestling.com (date of application: 15.12.2023)

Xuehan, P. (2018). Application and prospect of digital sports in sports science research. China Sports Sci. Technol, 11ю 17–20.

Yan, W. (2018). The extensive use of computer technology in the field of Chinese sports. Fujian Sports Sci. Technol. 27(06), 23–25.

Zixiang Tonga, Xinxing Shaoa, Zhenning Chenb, & Xiaoyuan Hea. (2021). Optimization of the forearm angle for arm wrestling using multi-camera stereo digital image correlation: A preliminary study. Theoretical and Applied Mechanics Letters. 11, 100287. DOI:10.1016/j.taml.2021.100287

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

Статті