Том 2, № 2 (2016)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зміст

Педагогіка i психологія

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Й ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ PDF
О.В. Іванова 2-6
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ У МІЖПОКОЛІННОМУ ПРОСТОРІ PDF
Н.О. Довгань 7-13
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Н.В. Нікула 14-19
СХИЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ ДО АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ PDF
О.М. Мусаелян 20-31
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВХОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
О.П. Коханова 32-37

Професійна освіта

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
О.Е. Кравченко-Дзондза 38-44
РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Н.В. Яременко 45-49
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ PDF
О.О. Мишак 50-58
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
О.С. Сиротін 59-64