DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133922

Influence of elasticity of unbalance drive in vibration machines on its oscillations

Nikolay Yaroshevich, Ivan Zabrodets, Sergii Shymchuk, Tetiana Yaroshevich

Abstract


The dynamics of the vibration machine with unbalance vibration exciter taking into account the elasticity of its connection with the asynchronous motor is studied.

The expression describing torsional oscillations of the elastic coupling in the steady (near-steady) operation of the vibration machine and the formula of the vibratory moment for the machine with plane oscillations of the working body are obtained. The amplitude-frequency characteristics of oscillations of the vibration machine drive using “soft” and “rigid” elastic couplings are constructed. It is shown that resonant oscillations can arise in the vibration machine drive. The nature of changes in the magnitude of the vibratory moment (additional dynamic load on the motor caused by oscillations of both the bearing body of the vibration machine and the elastic coupling), depending on the vibration exciter speed is determined. It is shown that the presence of the elastic coupling in the vibration machine drive in certain operation modes can lead to an increase in the motor load and promotes the appearance of the Sommerfeld effect during start-up. Critical frequencies of the vibration machine drive with unbalance vibration exciter are specified. Recommendations on the choice of natural frequencies of the drive in order to avoid resonant oscillations are formulated.

By means of computer simulation, the emergence of resonant torsional oscillations of the vibration machine drive during the passage of the natural frequency region and the associated manifestation of the Sommerfeld effect are demonstrated. The effectiveness of the proposed recommendations for reducing drive oscillations is confirmed.

The results obtained will allow avoiding resonant oscillations in the vibration machine drive, thereby reducing the dynamic loads in the elements of its design and increasing the reliability and durability of the drive parts

Keywords


vibration machine; unbalance vibration exciter; drive oscillations; elastic coupling; Sommerfeld effect

Full Text:

PDF

References


Nazarenko, I. I., Sviderskiy, A. T., Delembovskyi, M. M. (2013). Doslidzhennia nadiynosti kardannykh valiv vibromashyn budivelnoi industriyi. Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh, 3 (71), 72–77.

Blekhman, I. I. (2013). Teoriya vibracionnyh processov i ustroystv. Vibracionnaya mekhanika i vibracionnaya tekhnika. Sankt-Peterburg: Izdatel'skiy Dom «Ruda i Metally», 640.

Blekhman, I. I., Indeitsev, D. A., Fradkov, A. L. (2008). Slow motions in systems with inertial excitation of vibrations. Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 37 (1), 21–27. doi: https://doi.org/10.1007/s12001-008-1006-z

Balthazar, J. M., Mook, D. T., Weber, H. I., Brasil, M. L. R. F., Fenili, A., Belato, D., Felix, J. L. P. (2003). An overview on non-ideal vibrations. Meccanica, 38 (6), 613–621. doi: https://doi.org/10.1023/a:1025877308510

Yaroshevych, M. P., Sylyvoniuk, A. V. (2013). Pro deiaki osoblyvosti dynamiky rozbihu vibratsiynykh mashyn z inertsiynymy vibrozbudnykamy, shcho samosynkhronizuiutsia. Naukovyi visnyk NHU, 4, 70–75.

Blekhman, I. I., Vasil’kov, V. B., Yaroshevich, N. P. (2013). On some opportunities for improving vibration machines with self-synchronizing inert vibration exciters. Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 42 (3), 192–195. doi: https://doi.org/10.3103/s1052618813030023

Durko, E. M., Musin, B. I. (2013). Vliyanie mekhanicheskih peredach na dinamiku privoda glavnogo dvizheniya. Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviacionnogo tekhnicheskogo universiteta, 17 (8 (61)), 63–68.

Blekhman, I. I., Kremer, E. B. (2017). The dynamics of a complex machine assembly: Vibration-induced drag on the rotation. Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 46 (4), 330–335. doi: https://doi.org/10.3103/s1052618817030037

Beleckiy, V. V., Indeycev, D. A., Fradkov, A. L. (Eds.) (2009). Nelineynye problemy teorii kolebaniy i teorii upravleniya. Vibracionnaya mekhanika. Sankt-Peterburg: Nauka, 528.

Shatohin, V. M., Gran'ko, B. F. (2016). Modelirovanie dinamicheskih processov v vibracionnyh tekhnologicheskih apparatah stroitel'nogo proizvodstva s asinhronnym elektroprivodom. Naukovyi visnyk budivnytstva, 1, 233–239.

Tomchina, O. P., Reznichenko, V. V., Gorlatov, D. V. (2014). Energoskorostnye algoritmy sinhronizacii dlya mnogorotornyh ustanovok s uprugimi kardannymi valami. Informatika i sistemy upravleniya, 4 (42), 101–112.

Babichev, A. P., Babichev, I. A. (2008). Osnovy vibracionnoy tekhnologii. Rostov-on-Don: Izdatel'skiy centr DGTU, 694.

Filimonihin, G. B., Yacun, V. V. (2016). Investigation of the process of excitation of dual-frequency vibrations by ball auto-balancer of GIL 42 screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7 (79)), 17–23. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59881

Filimonikhin, G., Yatsun, V., Dumenko, K. (2016). Research into excitation of dual frequency vibrational-rotational vibrations of screen duct by ball-type auto-balancer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (81)), 47–52. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72052

Kuzo, I. V., Lanets, O. V., Hurskyi, V. M. (2013). Syntez nyzkochastotnykh rezonansnykh vibratsiynykh mashyn z aeroinertsiynym zburenniam. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 2, 60–67.

Mykhlyn, Yu. V., Klymenko, A. A., Plaksyi, E. Yu. (2015). Rezonansnye kolebanyia v systeme s ohranychennym vozbuzhdenyem, soderzhashchei hasytel kolebanyi. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Fizyko-matematychni nauky, 2, 136–142.

Blekhman, I. I., Blekhman, L. I., Yaroshevich, N. P. (2017). Upon drive dynamics of vibratory machines with inertia excitation. Obogashchenie Rud, 49–53. doi: https://doi.org/10.17580/or.2017.04.09

Yaroshevich, M. P., Zabrodets, I. P., Yaroshevich, T. S. (2015). Dynamics of vibrating machines starting with unbalanced drive in case of bearing body flat vibrations. Naukovyi visnyk NHU, 2, 39–45.

Blekhman, I. I., Yaroshevich, N. P. (2004). O rasshirenii oblasti primenimosti integral'nogo kriteriya (ekstremal'nogo svoystva) ustoychivosti v zadachah o sinhronizacii dinamicheskih ob'ektov. Prikladnaya matematika i mekhanika, 6 (42), 938–947.

Chaban, V., Lishuk, V. (2013). Matematichna model' vuzla zhivlennya asinhronnih mashin. Luc'k: LNTU, 116.


GOST Style Citations


Nazarenko I. I., Sviderskiy A. T., Delembovskyi M. M. Doslidzhennia nadiynosti kardannykh valiv vibromashyn budivelnoi industriyi // Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh. 2013. Issue 3 (71). P. 72–77.

Blekhman I. I. Teoriya vibracionnyh processov i ustroystv. Vibracionnaya mekhanika i vibracionnaya tekhnika. Sankt-Peterburg: Izdatel'skiy Dom «Ruda i Metally», 2013. 640 p.

Blekhman I. I., Indeitsev D. A., Fradkov A. L. Slow motions in systems with inertial excitation of vibrations // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2008. Vol. 37, Issue 1. Р. 21–27. doi: https://doi.org/10.1007/s12001-008-1006-z

An overview on non-ideal vibrations / Balthazar J. M., Mook D. T., Weber H. I., Brasil M. L. R. F., Fenili A., Belato D., Felix J. L. P. // Meccanica. 2003. Vol. 38, Issue 6. Р. 613–621. doi: https://doi.org/10.1023/a:1025877308510 

Yaroshevych M. P., Sylyvoniuk A. V. Pro deiaki osoblyvosti dynamiky rozbihu vibratsiynykh mashyn z inertsiynymy vibrozbudnykamy, shcho samosynkhronizuiutsia // Naukovyi visnyk NHU. 2013. Issue 4. P. 70–75.

Blekhman I. I., Vasil’kov V. B., Yaroshevich N. P. On some opportunities for improving vibration machines with self-synchronizing inert vibration exciters // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2013. Vol. 42, Issue 3. P. 192–195. doi: https://doi.org/10.3103/s1052618813030023 

Durko E. M., Musin B. I. Vliyanie mekhanicheskih peredach na dinamiku privoda glavnogo dvizheniya // Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviacionnogo tekhnicheskogo universiteta. 2013. Vol. 17, Issue 8 (61). P. 63–68.

Blekhman I. I., Kremer E. B. The dynamics of a complex machine assembly: Vibration-induced drag on the rotation // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2017. Vol. 46, Issue 4. P. 330–335. doi: https://doi.org/10.3103/s1052618817030037 

Nelineynye problemy teorii kolebaniy i teorii upravleniya. Vibracionnaya mekhanika / V. V. Beleckiy, D. A. Indeycev, A. L. Fradkov (Eds.). Sankt-Peterburg: Nauka, 2009. 528 p.

Shatohin V. M., Gran'ko B. F. Modelirovanie dinamicheskih processov v vibracionnyh tekhnologicheskih apparatah stroitel'nogo proizvodstva s asinhronnym elektroprivodom // Naukovyi visnyk budivnytstva. 2016. Issue 1. P. 233–239.

Tomchina O. P., Reznichenko V. V., Gorlatov D. V. Energoskorostnye algoritmy sinhronizacii dlya mnogorotornyh ustanovok s uprugimi kardannymi valami // Informatika i sistemy upravleniya. 2014. Issue 4 (42). P. 101–112.

Babichev A. P., Babichev I. A. Osnovy vibracionnoy tekhnologii. Rostov-on-Don: Izdatel'skiy centr DGTU, 2008. 694 p.

Filimonihin G. B., Yacun V. V. Investigation of the process of excitation of dual-frequency vibrations by ball auto-balancer of GIL 42 screen // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 1, Issue 7 (79). P. 17–23. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59881 

Filimonikhin G., Yatsun V., Dumenko K. Research into excitation of dual frequency vibrational-rotational vibrations of screen duct by ball-type auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 3, Issue 7 (81). P. 47–52. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72052 

Kuzo I. V., Lanets O. V., Hurskyi V. M. Syntez nyzkochastotnykh rezonansnykh vibratsiynykh mashyn z aeroinertsiynym zburenniam // Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. 2013. Issue 2. P. 60–67.

Mykhlyn Yu. V., Klymenko A. A., Plaksyi E. Yu. Rezonansnye kolebanyia v systeme s ohranychennym vozbuzhdenyem, soderzhashchei hasytel kolebanyi // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Fizyko-matematychni nauky. 2015. Issue 2. P. 136–142.

Blekhman I. I., Blekhman L. I., Yaroshevich N. P. Upon drive dynamics of vibratory machines with inertia excitation // Obogashchenie Rud. 2017. Issue 4. P. 49–53. doi: https://doi.org/10.17580/or.2017.04.09 

Yaroshevich M. P., Zabrodets I. P., Yaroshevich T. S. Dynamics of vibrating machines starting with unbalanced drive in case of bearing body flat vibrations // Naukovyi visnyk NHU. 2015. Issue 2. P. 39–45.

Blekhman I. I., Yaroshevich N. P. O rasshirenii oblasti primenimosti integral'nogo kriteriya (ekstremal'nogo svoystva) ustoychivosti v zadachah o sinhronizacii dinamicheskih ob'ektov // Prikladnaya matematika i mekhanika. 2004. Issue 6 (42). P. 938–947.

Chaban V., Lishuk V. Matematichna model' vuzla zhivlennya asinhronnih mashin. Luc'k: LNTU, 2013. 116 p.Copyright (c) 2018 Микола Павлович Ярошевич

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061