DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.151751

Comparative tests of contact elements at current collectors in order to comprehensively assess their operational performance

Mykola Babyak, Volodymyr Horobets, Viktor Sychenko, Yevhen Horobets

Abstract


We have studied the interaction between contact elements in the pantographs of electric transport under operation at the sections of railroads powered by direct and alternating current. In contrast to known techniques for bench tests, we investigated the mechanism of current collection and wear resistance at the new testing installation over a minimally narrow region of the sliding contact, simulating the phenomenon of a pantograph "cut". This installation can be used both industrially when manufacturing new contact elements and under laboratory setting when studying wear resistance.

The experimental research confirmed that the wear intensity of contact elements at pantographs depends on current load over a contact area, the magnitude of contact pressure, the area of a contact surface, and motion speed. We have practically proven a possibility to maintain a reliable contact connection in the sliding contact under extreme operating conditions when using a reliable contact material for the current collector pads.

It has been proposed to use the powder composition BrIG based on bronze, iron, and graphite, for making contact elements for pantographs that could provide for reliable contact when interacting with the contact wire. Application of new and high-quality contact materials affects the tribology and stability of interaction between plates and the contact wire.

Owing to our study, a possibility has been established to manufacture a reliable contact element BrIG, which would prolong the time of interaction in the contact pair "pantograph at electric transport ‒ contact network".

The practical significance of this research relates to the proven efficiency of utilizing the new contact material BrIG for electric railroad transport network, in trolley buses and trams.

Thus, one can argue about the possibility to prolong the time of operation for the contact pair "pad in a pantograph at electric transport ‒ contact network" by applying the new contact material BrIG

Keywords


pantograph pads; current collector inserts; contact material; contacts wear; contact plate; electric vehicles

References


Diakov, V. O., Bosyi, D. O., Antonov, A. V. (2017). Kontaktna merezha elektryfikovanykh zaliznyts. Ulashtuvannia kontaktnoi merezhi. Dnipro: Vyd-vo PF «Standart–Servis», 228.

Rekomendacii po primeneniyu naibolee celesoobraznyh materialov dlya vstavok (plastin) tokopriemnikov i ih konstrukcii. Available at: http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5070&layer_id=4581&refererLayerId=5315&refererPageId=4&id=732

TI-514. Tekhnicheskoe obsluzhivanie i remont tokopriemnikov otechestvennyh elektrovozov postoyannogo i peremennogo toka. Tekhnologicheskaya instrukciya (1988).

«Pravyla kapitalnoho remontu KR-1, KR-2 elektrovoziv zminnoho strumu seriy VL80v/i, VL82M» TsT-0134, zatverdzhenykh nakazom Ukrzaliznytsi vid 16.03.2006 r. No. 253-TsZ.

TsT-0038. Pravyla tekhnichnoho obsluhovuvannia ta potochnoho remontu elektrovoziv zminnoho strumu VL60k VL60p, VL80k, VL80s, VL80t, VL82m, zatverdzheni nakazom Ukrzaliznytsi vid 30.01.2002. No. 40-Ts.

Baranovskyi, D. M. (2007). Teoretychni peredumovy pidvyshchennia nadiynosti systemy "kontaktna pidviska – strumopryimach" zmenshenniam intensyvnosti znoshuvannia yii elementiv pislia lazernoho modyfikuvannia. Problemy trybolohiyi, 2, 34–38.

Bolshakov, Y. L., Antonov, A. V. (2015). Investigation of properties of current collector elements and their effect on the performance of tribosystem «contact wire – current collector element». Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 6, 35–44. doi: https://doi.org/10.15802/stp2015/57006

Koval, V. A. (2013). Results poster research slider municipal electric. Elektryfikatsiya transportu, 5, 41–46. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eltr_2013_5_8

-TsZ. Pravyla remontu KR-1, KR-2 elektrovoziv seriy VL8, VL10, VL11. TsT-0119 (2006). Kyiv, 172.

GOST 434-78. Shiny mednye elektrotekhnicheskogo naznacheniya.

TsT-0188. Pravyla tekhnichnoho obsluhovuvannia ta potochnykh remontiv elektrovoziv postiynoho strumu VL8, VL10, VL11. zatv. Nakaz Ukrzaliznytsi 28.07.2009 r. No. 418-TS.

Belyaev, I. A. (1986). Mashinistu o kontaktnoy seti i tokos'eme. Moscow: Transport, 127.

Berent, V. Ya. (2002). Perspektivy uluchsheniya raboty sil'notochnogo skol'zyashchego kontakta «kontaktnyy provod tokos'emniy element poloza tokopriemnika». Zheleznye dorogi mira, 10, 46–51.

Gershman, I. S. (2002). Tokos'emnye uglerodno-mednye materialy. Vestnik VNIIZhT, 5.

Bogatov, O. S., Stepancyuk, A. M. (2018). Operating properties of antifriction materials based on dispersion-strengthed copper by using them as current collectors of trams. Problems of friction and wear, 1 (78), 50–55. Available at: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/PTZ/article/viewFile/12758/17591

Romanov, S. M., Romanov, D. S. (2006). Pat. No. 84599. Antyfryktsiynyi material romanit-uvlsh, sposib yoho oderzhannia ta element vuzla tertia. No. a200610502; declareted: 04.10.2006; published: 10.11.2008, Bul. No. 21.

Aydin, I., Karakose, M., Akin, E. (2014). A New Contactless Fault Diagnosis Approach for Pantograph-Catenary System Using Pattern Recognition and Image Processing Methods. Advances in Electrical and Computer Engineering, 14 (3), 79–88. doi: https://doi.org/10.4316/aece.2014.03010

Zhao, H., Barber, G. C., Liu, J. (2001). Friction and wear in high speed sliding with and without electrical current. Wear, 249 (5-6), 409–414. doi: https://doi.org/10.1016/s0043-1648(01)00545-2

Chen, G. X., Yang, H. J., Zhang, W. H., Wang, X., Zhang, S. D., Zhou, Z. R. (2013). Experimental study on arc ablation occurring in a contact strip rubbing against a contact wire with electrical current. Tribology International, 61, 88–94. doi: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2012.11.020

Bucca, G., Collina, A. (2009). A procedure for the wear prediction of collector strip and contact wire in pantograph–catenary system. Wear, 266 (1-2), 46–59. doi: https://doi.org/10.1016/j.wear.2008.05.006

Ding, T., Chen, G. X., Wang, X., Zhu, M. H., Zhang, W. H., Zhou, W. X. (2011). Friction and wear behavior of pure carbon strip sliding against copper contact wire under AC passage at high speeds. Tribology International, 44 (4), 437–444. doi: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2010.11.022

Ding, T., Li, Y., Xu, G., Yang, Y., He, Q. (2017). Friction and Wear Behaviors with Electric Current of Carbon Strip/Copper Contact Wire for Pantograph/Centenary System. DEStech Transactions on Engineering and Technology Research. doi: https://doi.org/10.12783/dtetr/apetc2017/11246

Ding, T., Xuan, W., He, Q., Wu, H., Xiong, W. (2014). Study on Friction and Wear Properties of Pantograph Strip/Copper Contact Wire for High-Speed Train. The Open Mechanical Engineering Journal, 8 (1), 125–128. doi: https://doi.org/10.2174/1874155x20140501005

Tekhnicheskie trebovaniya k tokopriemnikam elektropodvizhnogo sostava dlya skorostey dvizheniya do 250 km/ch. Available at: http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5070&layer_id=4581&refererLayerId=5315&refererPageId=4&id=672

GOST 32204-2013. Tokopriemniki zheleznodorozhnogo elektropodvizhnogo sostava. Obshchie tekhnicheskie usloviya.

DSTU HOST 32680:2016. Strumoznimalni elementy kontaktni strumopryimachiv elektrorukhomoho skladu. Zahalni tekhnichni umovy (HOST 32680-2014, IDT).

EN 50318:2002. Primenenie na zheleznyh dorogah. Sistemy tokos'ema. Tekhnicheskie kriterii dlya ocenki vzaimodeystviya tokopriemnika i kontaktnoy podveski.

Fedorchenko, I. M. (Ed.) (1985). Poroshkovaya metallurgiya. Materialy, tekhnologiya, svoystva, oblasti primeneniya: spravochnik. Kyiv: Naukova dumka, 442.

Minieiev, O. S., Babiak, M. O., Minieiev, A. O. (2014). Pat. No. 90838. Kompozytsiya dlia vyhotovlennia strumoznimnoho elementa strumopryimacha elektrorukhomoho skladu. No. u201400462; declareted: 20.01.2014; published: 10.06.2014, Bul. No. 11.

Minieiev, A. O., Babiak, M. O., Minieiev, O. S. (2014). Pat. No. 93116. Sposib podachi mastyla v zonu tertia mizh kontaktnym drotom ta strumoznimnym elementom. No. u201400457; declareted: 20.01.2014; published: 25.09.2014, Bul. No. 18.

Babyak, N. (2018). Resource-saving technology for operating pantograph linings, taking into account their interaction with the contact wire. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 2, 32–37.

Babyak, M., Gorobets, V., Artemchuk, V. (2016). Investigation of physical and mechanical properties of the pantographs linings used as current collecting elements of electric locomotive. Elektricheskie kontakty i elektrody. Seriya: Kompozicionnye, sloistye i gradientnye materialy i pokrytiya, 89–100.

TsE-0023. Pravyla ulashtuvannia ta tekhnichnoho obsluhovuvannia kontaktnoi merezhi elektryfikovanykh zaliznyts (2008). Kyiv: TOV "Inpres", 208.


GOST Style Citations


Diakov V. O., Bosyi D. O., Antonov A. V. Kontaktna merezha elektryfikovanykh zaliznyts. Ulashtuvannia kontaktnoi merezhi: navch. pos. Dnipro: Vyd-vo PF «Standart–Servis», 2017. 228 p.

Rekomendacii po primeneniyu naibolee celesoobraznyh materialov dlya vstavok (plastin) tokopriemnikov i ih konstrukcii. URL: http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5070&layer_id=4581&refererLayerId=5315&refererPageId=4&id=732

TI-514. Tekhnicheskoe obsluzhivanie i remont tokopriemnikov otechestvennyh elektrovozov postoyannogo i peremennogo toka. Tekhnologicheskaya instrukciya. 1988.

«Pravyla kapitalnoho remontu KR-1, KR-2 elektrovoziv zminnoho strumu seriy VL80v/i, VL82M» TsT-0134, zatverdzhenykh nakazom Ukrzaliznytsi vid 16.03.2006 r. No. 253-TsZ.

TsT-0038. Pravyla tekhnichnoho obsluhovuvannia ta potochnoho remontu elektrovoziv zminnoho strumu VL60k VL60p, VL80k, VL80s, VL80t, VL82m, zatverdzheni nakazom Ukrzaliznytsi vid 30.01.2002. No. 40-Ts.

Baranovskyi D. M. Teoretychni peredumovy pidvyshchennia nadiynosti systemy "kontaktna pidviska – strumopryimach" zmenshenniam intensyvnosti znoshuvannia yii elementiv pislia lazernoho modyfikuvannia // Problemy trybolohiyi. 2007. Issue 2. P. 34–38.

Bolshakov Y. L., Antonov A. V. Investigation of properties of current collector elements and their effect on the performance of tribosystem «contact wire – current collector element» // Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2015. Issue 6. P. 35–44. doi: https://doi.org/10.15802/stp2015/57006 

Koval V. A. Results poster research slider municipal electric // Elektryfikatsiya transportu. 2013. Issue 5. P. 41–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eltr_2013_5_8

539-TsZ. Pravyla remontu KR-1, KR-2 elektrovoziv seriy VL8, VL10, VL11. TsT-0119. Kyiv, 2006. 172 p.

GOST 434-78. Shiny mednye elektrotekhnicheskogo naznacheniya.

TsT-0188. Pravyla tekhnichnoho obsluhovuvannia ta potochnykh remontiv elektrovoziv postiynoho strumu VL8, VL10, VL11. zatv. Nakaz Ukrzaliznytsi 28.07.2009 r. No. 418-TS.

Belyaev I. A. Mashinistu o kontaktnoy seti i tokos'eme. Moscow: Transport, 1986. 127 p.

Berent V. Ya. Perspektivy uluchsheniya raboty sil'notochnogo skol'zyashchego kontakta «kontaktnyy provod tokos'emniy element poloza tokopriemnika» // Zheleznye dorogi mira. 2002. Issue 10. P. 46–51.

Gershman I. S. Tokos'emnye uglerodno-mednye materialy // Vestnik VNIIZhT. 2002. Issue 5.

Bogatov O. S., Stepancyuk A. M. Operating properties of antifriction materials based on dispersion-strengthed copper by using them as current collectors of trams // Problems of friction and wear. 2018. Issue 1 (78). P. 50–55. URL: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/PTZ/article/viewFile/12758/17591

Romanov S. M., Romanov D. S. Antyfryktsiynyi material romanit-uvlsh, sposib yoho oderzhannia ta element vuzla tertia: Pat. No. 84599. No. a200610502; declareted: 04.10.2006; published: 10.11.2008, Bul. No. 21.

Aydin I., Karakose M., Akin E. A New Contactless Fault Diagnosis Approach for Pantograph-Catenary System Using Pattern Recognition and Image Processing Methods // Advances in Electrical and Computer Engineering. 2014. Vol. 14, Issue 3. P. 79–88. doi: https://doi.org/10.4316/aece.2014.03010 

Zhao H., Barber G. C., Liu J. Friction and wear in high speed sliding with and without electrical current // Wear. 2001. Vol. 249, Issue 5-6. P. 409–414. doi: https://doi.org/10.1016/s0043-1648(01)00545-2 

Experimental study on arc ablation occurring in a contact strip rubbing against a contact wire with electrical current / Chen G. X., Yang H. J., Zhang W. H., Wang X., Zhang S. D., Zhou Z. R. // Tribology International. 2013. Vol. 61. P. 88–94. doi: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2012.11.020 

Bucca G., Collina A. A procedure for the wear prediction of collector strip and contact wire in pantograph–catenary system // Wear. 2009. Vol. 266, Issue 1-2. P. 46–59. doi: https://doi.org/10.1016/j.wear.2008.05.006 

Friction and wear behavior of pure carbon strip sliding against copper contact wire under AC passage at high speeds / Ding T., Chen G. X., Wang X., Zhu M. H., Zhang W. H., Zhou W. X. // Tribology International. 2011. Vol. 44, Issue 5. P. 437–444. doi: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2010.11.022 

Friction and Wear Behaviors with Electric Current of Carbon Strip/Copper Contact Wire for Pantograph /Centenary System / Ding T., Li Y., Xu G., Yang Y., He Q. // DEStech Transactions on Engineering and Technology Research. 2017. doi: https://doi.org/10.12783/dtetr/apetc2017/11246 

Study on Friction and Wear Properties of Pantograph Strip/Copper Contact Wire for High-Speed Train / Ding T., Xuan W., He Q., Wu H., Xiong W. // The Open Mechanical Engineering Journal. 2014. Vol. 8, Issue 1. P. 125–128. doi: https://doi.org/10.2174/1874155x20140501005 

Tekhnicheskie trebovaniya k tokopriemnikam elektropodvizhnogo sostava dlya skorostey dvizheniya do 250 km/ch. URL: http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5070&layer_id=4581&refererLayerId=5315&refererPageId=4&id=672

GOST 32204-2013. Tokopriemniki zheleznodorozhnogo elektropodvizhnogo sostava. Obshchie tekhnicheskie usloviya.

DSTU HOST 32680:2016. Strumoznimalni elementy kontaktni strumopryimachiv elektrorukhomoho skladu. Zahalni tekhnichni umovy (HOST 32680-2014, IDT).

EN 50318:2002. Primenenie na zheleznyh dorogah. Sistemy tokos'ema. Tekhnicheskie kriterii dlya ocenki vzaimodeystviya tokopriemnika i kontaktnoy podveski.

Poroshkovaya metallurgiya. Materialy, tekhnologiya, svoystva, oblasti primeneniya: spravochnik / I. M. Fedorchenko (Ed.). Kyiv: Naukova dumka, 1985. 442 p.

Minieiev O. S., Babiak M. O., Minieiev A. O. Kompozytsiya dlia vyhotovlennia strumoznimnoho elementa strumopryimacha elektrorukhomoho skladu: Pat. No. 90838. No. u201400462; declareted: 20.01.2014; published: 10.06.2014, Bul. No. 11.

Minieiev A. O., Babiak M. O., Minieiev O. S. Sposib podachi mastyla v zonu tertia mizh kontaktnym drotom ta strumoznimnym elementom: Pat. No. 93116. No. u201400457; declareted: 20.01.2014; published: 25.09.2014, Bul. No. 18.

Babyak N. Resource-saving technology for operating pantograph linings, taking into account their interaction with the contact wire // Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. 2018. Issue 2. P. 32–37.

Babyak M., Gorobets V., Artemchuk V. Investigation of physical and mechanical properties of the pantographs linings used as current collecting elements of electric locomotive // Elektricheskie kontakty i elektrody. Seriya: Kompozicionnye, sloistye i gradientnye materialy i pokrytiya. 2016. P. 89–100.

TsE-0023. Pravyla ulashtuvannia ta tekhnichnoho obsluhovuvannia kontaktnoi merezhi elektryfikovanykh zaliznyts. Kyiv: TOV "Inpres", 2008. 208 p.Copyright (c) 2018 Mykola Babyak, Volodymyr Horobets, Viktor Sychenko, Yevhen Horobets

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061