DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.151816

Development of the procedure for forming non­stationary signal structures based on multicomponent LFM signals

Volodymyr Korchinskyi, Matin Hadzhyiev, Pavlo Pozdniakov, Vitalii Kildishev, Valeriy Hordiichuk

Abstract


Noise protection of existing radio lines with noise-shaped signals and digital types of modulation was studied. Analysis has shown that the use of such signals in conditions of the radio-electronic conflict does not permit to provide necessary level of noise immunity and transmission security of radio communication lines. It was explained by presence of cyclo-conditionality of the carrier oscillation in signals with digital modulation types. Such properties simplify detection and search of signals by means of spectral correlation methods of modern hostile means of electronic surveillance.

To solve this problem, the use of nonstationary signal structures with variable central frequency and spectral density of power was proposed. A procedure of forming such signal structures by application of the Gram-Schmidt orthogonalization procedure to the ensemble of multicomponent LFM signals with controlled spectral characteristics was developed.

It was proposed to estimate various signal structures of multicomponent signal by means of phase portraits of summed signals depending on the scaling factor value. This factor’s boundary values at which complexity of the multicomponent signal structure is ensured and degeneration of the process into classical LFM is prevented were established.

Change of probability of a symbol error in a channel with the use of multicomponent orthogonal signal structures was studied depending on the signal/noise ratio. This makes it possible to estimate potential noise immunity of the radio line provided that the signal/noise ratio is determined by energy indicators of the radio channel and the spectral density of the noise of natural origin.

Structural security of the developed signal structures was estimated by means of an energy detector and a cyclo-stationarity detector. It was established that in the case of energy detection, nonstationary signals, and signals of any other type of modulation are equivalent. However, probability of detecting nonstationary signal structures decreased 2–2.5 times compared to other types of signal modulation when using the cyclo-stationarity detector

Keywords


non-stationary multicomponent signal structures; Gram-Schmidt orthogonalization; cyclo-stationarity of carrier oscillation; structural security

References


Korchinskiy, V. (2013). Method of increase of reserve of transfer by timer signals in communication systems with code division of channels. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 15, 93–99.

Kandyrin, N. P. (2014). Cifrovye metody formirovaniya signalov v RLS s izmenyayushcheysya nesushchey chastotoy. Systemy ozbroiennia i viyskova tekhnika, 3 (39), 100–107.

Aksenov, V. V. (2013). Ocenivanie signal'no pomekhovoy obstanovki radioreleynogo kanala peredachi dannyh. Spectekhnika i svyaz', 3, 45–48.

Aksenov, V. V., Pavlov, V. I. (2013). Application of bayesian approach to evaluate the signal-interference situation in information transfer channel of processing communication system. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 19 (2), 284–290.

Kuzyk, A. (2016). Spectral and correlation analysis of signals with continuous and discrete frequency modulation. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Radioelektronika ta telekomunikatsiyi, 849, 31–44.

Zakharchenko, N. V., Korchinskiy, V. V., Radzimovsky, B. K., Bektursunov, D. N., Gorokhov, Y. S. (2015). Assessing the Impact of the Noise on the Throughput Communication Channel with Timing Signals. Eastern European Scientific Journal, 4, 209–214.

Zakharchenko, M. V., Horokhov, S. M., Korchynskii, V. V., Radzymovskii, B. K. (2013). Stealth of transmission in communication systems with chaotic signals. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 3, 161–164.

Korchinskiy, V. V. (2013). Model' shumovogo signala dlya peredachi konfidencial'noy informacii. Vestnik NTU «KhPI», 11 (985), 90–95.

Yerokhin, V., Roma, O., Vasylenko, S., Bezdrabko, D. (2016). Mathematical model of intercept single signal hop transmitter with FHSS. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Seriya: Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannia, 64, 75–85.

Sha’ameri, A. Z., Kanaa, A. (2016). Robust multiple channel scanning and detection of low probability of intercept (LPI) communication signals. Defense S&T technical bulletin, 9 (1), 1–17.

Domatyrko, D. G., Panychev, S. N., Churakov, P. P. (2014). Research LFM signals in models of nonlinear radar founding of objects. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 10 (5), 21–25.

Kandyrin, N. P. (2016). Forming of wideband LFM signals and transfer of them method of direct digital synthesis in range GSE. Part 1. Forming of the precision LFM signals of DDS by synthesizers. Systemy obrobky informatsiyi, 3, 64–68.

Piskova, A. V., Menshchikov, A. A., Korobeynikov, A. G. (2016). Use of Gram-Shmidt orthogonalization in the lattice basis reduction algorithm for security protocol. Voprosy kiberbezopasnosti, 1 (14), 47–52.

Shtompel, M. A. (2017). Functional representation of linear error correcting codes. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy, 1, 120–122. doi: https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.24

Shtompel, M. (2017). Development trends of methods of error-correcting coding information in telecommunications. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl, 1, 35–37.

Selihov, Yu. R., Yurskov, S. V., Shuklin, A. V., Hamush, A. L., Gazarov, D. A. (2016). Metody modelirovaniya sluchaynyh processov. Molodoy ucheniy, 11, 467–471.


GOST Style Citations


Korchinskiy V. Method of increase of reserve of transfer by timer signals in communication systems with code division of channels // Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. 2013. Issue 15. P. 93–99.

Kandyrin N. P. Cifrovye metody formirovaniya signalov v RLS s izmenyayushcheysya nesushchey chastotoy // Systemy ozbroiennia i viyskova tekhnika. 2014. Issue 3 (39). P. 100–107.

Aksenov V. V. Ocenivanie signal'no pomekhovoy obstanovki radioreleynogo kanala peredachi dannyh // Spectekhnika i svyaz'. 2013. Issue 3. P. 45–48.

Aksenov V. V., Pavlov V. I. Application of bayesian approach to evaluate the signal-interference situation in information transfer channel of processing communication system // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2013. Vol. 19, Issue 2. P. 284–290.

Kuzyk A. Spectral and correlation analysis of signals with continuous and discrete frequency modulation // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Radioelektronika ta telekomunikatsiyi. 2016. Issue 849. P. 31–44.

Assessing the Impact of the Noise on the Throughput Communication Channel with Timing Signals / Zakharchenko N. V., Korchinskiy V. V., Radzimovsky B. K., Bektursunov D. N., Gorokhov Y. S. // Eastern European Scientific Journal. 2015. Issue 4. P. 209–214.

Stealth of transmission in communication systems with chaotic signals / Zakharchenko M. V., Horokhov S. M., Korchynskii V. V., Radzymovskii B. K. // Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. 2013. Issue 3. P. 161–164.

Korchinskiy V. V. Model' shumovogo signala dlya peredachi konfidencial'noy informacii // Vestnik NTU «KhPI». 2013. Issue 11 (985). P. 90–95.

Mathematical model of intercept single signal hop transmitter with FHSS / Yerokhin V., Roma O., Vasylenko S., Bezdrabko D. // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Seriya: Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannia. 2016. Issue 64. P. 75–85.

Sha’ameri A. Z., Kanaa A. Robust multiple channel scanning and detection of low probability of intercept (LPI) communication signals // Defense S&T technical bulletin. 2016. Vol. 9, Issue 1. P. 1–17.

Domatyrko D. G., Panychev S. N., Churakov P. P. Research LFM signals in models of nonlinear radar founding of objects // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2014. Vol. 10, Issue 5. P. 21–25.

Kandyrin N. P. Forming of wideband LFM signals and transfer of them method of direct digital synthesis in range GSE. Part 1. Forming of the precision LFM signals of DDS by synthesizers // Systemy obrobky informatsiyi. 2016. Issue 3. P. 64–68.

Piskova A. V., Menshchikov A. A., Korobeynikov A. G. Use of Gram-Shmidt orthogonalization in the lattice basis reduction algorithm for security protocol // Voprosy kiberbezopasnosti. 2016. Issue 1 (14). P. 47–52.

Shtompel M. A. Functional representation of linear error correcting codes // Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy. 2017. Issue 1. P. 120–122. doi: https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.24 

Shtompel M. Development trends of methods of error-correcting coding information in telecommunications // Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl. 2017. Issue 1. P. 35–37.

Metody modelirovaniya sluchaynyh processov / Selihov Yu. R., Yurskov S. V., Shuklin A. V., Hamush A. L., Gazarov D. A. // Molodoy ucheniy. 2016. Issue 11. P. 467–471.Copyright (c) 2018 Volodymyr Korchinskyi, Matin Hadzhyiev, Pavlo Pozdniakov, Vitalii Kildishev, Valeriy Hordiichuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061