DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.176628

Intensification of the process of metallizing tungsten­containing ore raw materials by the powder metallurgy method

Stanislav Hryhoriev, Damir Bikulov, Viсtor Skachkov, Olga Berezhnaya, Oleksandr Oliynyk

Abstract


X-ray diffraction phase analysis of samples performed on a DRON-6 diffractometer has shown that the processes of CaWO4 transition to WC and W2C had the highest probability in the temperature range of 1,173–1,473 K. The end-product CaWO4, thermally treated with carbon, was represented by carbon in oxycarbide and carbide phases. The processes of tungsten reduction from its oxides through the phases of formation of tungsten carbide and oxygen compounds (higher and lower) and finally tungsten metal were shown. Basic chemical and phase transformations occurred within the temperature range of 300–1,800 K. This opens the prospect of producing tungsten as an alloying material without formation of liquid phases in a heterogeneous system and enables production of tungsten based alloying material at relatively low temperatures which significantly reduces power consumption. Qualitative and quantitative composition of charge materials for laboratory studies and industrial tests in a form of briquettes for metallization of tungsten-containing compounds in a furnace with induction heating was presented. The mechanism of phase and structural transformations occurring in reduction of tungsten from scheelite concentrates in the temperature range of 1,273–1,473 K and microanalysis of samples of chemical transformations were studied. A furnace unit with induction heating in which industrial tests were performed in stages was schematically shown.

The tests have shown that a 1.3 times sample weight reduction and a 23 % specific density reduction occurred in the process of heat treatment of the samples based on scheelite concentrate.

Several batches of spongy tungsten instead of standard ferrotungsten were produced and tested in smelting high speed steels. Advantages of the new technology of tungsten metallization from a scheelite concentrate and positive efficiency of using the new material in special metallurgy were shown.


Keywords


tungsten concentrate; carbothermic reduction; induction heating; metallization; phase analysis; microstructure; resource conservation

References


Dang, J., Zhang, G.-H., Chou, K.-C., Reddy, R. G., He, Y., Sun, Y. (2013). Kinetics and mechanism of hydrogen reduction of MoO3 to MoO2. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 41, 216–223. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2013.04.002

Wang, L., Zhang, G.-H., Chou, K.-C. (2016). Synthesis of nanocrystalline molybdenum powder by hydrogen reduction of industrial grade MoO3. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 59, 100–104. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2016.06.001

Zhu, H., Li, Z., Yang, H., Luo, L. (2013). Carbothermic Reduction of MoO3 for Direct Alloying Process. Journal of Iron and Steel Research International, 20 (10), 51–56. doi: https://doi.org/10.1016/s1006-706x(13)60176-4

Jung, W.-G. (2014). Recovery of tungsten carbide from hard material sludge by oxidation and carbothermal reduction process. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(4), 2384–2388. doi:https://doi.org/10.1016/j.jiec.2013.10.017

Torabi, O., Golabgir, M. H., Tajizadegan, H., Torabi, H. (2014). A study on mechanochemical behavior of MoO3–Mg–C to synthesize molybdenum carbide. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 47, 18–24. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2014.06.001

Leont’ev, L. I., Grigorovich, K. V., Kostina, M. V. (2016). The development of new metallurgical materials and technologies. Part 1. Steel in Translation, 46(1), 6–15. doi:https://doi.org/10.3103/s096709121601006x

Kozyrev, N. A., Bendre, Yu. V., Goryushkin, V. F., Shurupov, V. M., Kozyreva, O. E. (2016). Termodinamika reaktsiy vosstanovleniya WO3 uglerodom. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo industrial'nogo universiteta, 2(16), 15–17.

Ryabchikov, I. V., Belov, B. F., Mizin, V. G. (2014). Reactions of metal oxides with carbon. Steel in Translation, 44(5), 368–373. doi:https://doi.org/10.3103/s0967091214050118

Shveikin, G. P., Kedin, N. A. (2014). Products of carbothermal reduction of tungsten oxides in argon flow. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 59(3), 153–158. doi:https://doi.org/10.1134/s0036023614030206

Smirnyagina, N. N., Khaltanova, V. M., Kim, T. B., Milonov, A. S. (2012). Thermodynamic modeling of the formation of borides and carbides of tungsten, synthesis, structure and phase composition of the coatings based on them, formed by electron-beam treatment in vacuum. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Fizika, 55 (12 (3)), 159–163.

Kuz'michev, E. N., Nikolenko, S. V., Balahonov, D. I. (2017). Poluchenie karbida vol'frama iz sheelitovogo kontsentrata kontsentrirovannymi potokami energii. Himicheskaya tehnologiya, 3, 113–118.

Belskii, S. S. (2015). Scheeliteconcentratetreatmentwiththerecoveryoftungstentrioxide.Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, 12 (107), 204–208.

Grigoriev, D. (2010). Some kinetic laws carbon-thermic restoration mixes of scale of a fastcutting steel with scheelite concentrate additives. Metally i lit'e Ukrainy, 9-10, 57–61.

Tsivirko, E. I., Grigor'ev, D. S. (2010). Nekotorye fazovye i strukturnye prevrashcheniya pri uglerodotermicheskom vosstanovlenii smesi okaliny bystrorezhushchih staley s dobavkami sheelitovogo kontsentrata. Novi materialy i tekhnolohiyi v metalurhiyi ta mashynobuduvanni, 2, 90–94.

Grigor'ev, D. S. (2011). Nekotorye fazovye i veshchestvennye prevrashcheniya pri uglerodotermicheskom vosstanovlenii sheelitovogo kontsentrata. Stal', 60–63.

Grigoriev, D. S. (2010). Tungsten concentrate restoration degree definition method improvement. Novi materialy i tekhnolohiyi v metalurhiyi ta mashynobuduvanni, 2, 72–75.

Ostrik, P. N., Popov, A. N., Grigor'ev, S. M. (1982). A. S. 977510 SSSR, MKI3V 34/34, 36/36. Sposob polucheniya metallizovannyh molibden – ili vol'framsoderzhashchih kontsentratov. Otkrytiya. Izobreteniya, 49, 102.

Grigor'ev, S. M., Revun, M. P., Kovalev, A. M. (2006). Shahtnaya pech' s induktsionnym nagrevom i vedushchie parametry teplovoy obrabotki briketirovannoy shihty. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost', 5, 23–25.

Piven', A. N., Grigor'ev, S. M. (1988). Sovershenstvovanie ehkonomicheskih metodov upravleniya material'nym resursosnabzheniem ehlektrostaleplavil'nyh tsehov. Izv. Vuzov. Chernaya metallurgiya, 12, 123–127.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2019 Stanislav Hryhoriev, Damir Bikulov, Viсtor Skachkov, Olga Berezhnaya, Oleksandr Oliynyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061