Formation of mathematical model of rail transport and ferry complex

Тетяна Василівна Бутько, Олександр Валерійович Лаврухін, Тетяна Владиславна Головко

Abstract


The work is devoted to a topical issue search of rational choices in the direction of advance wagon ferry complexes


Keywords


Ferry complex, dispatch station, technical station, reserve coaches, fuzzy optimization problem

References


Головко, Т.В. Дослідження варіантів процесу просування вагонопотоків в напрямку поромних комплексів [Текст] / О.В. Лаврухін // Зб. наук. праць.¬ – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 28. – С. 18-25.

Лаврухін, О.В. Визначення технологічних параметрів цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів [Текст] / О.В. Лаврухін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» - 2011. – Вип. 23. – С 91-95.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2014 Тетяна Василівна Бутько, Олександр Валерійович Лаврухін, Тетяна Владиславна Головко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061