Analysis of the spectral properties of wheat growth in different vegetation periods

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.249278

Keywords:

spectral brightness coefficient, multispectral images, Landsat-8, atmospheric correction, wavelength, range, cadastral number

Abstract

The article presents a technique for studying space images based on the analysis of the spectral brightness coefficient (SBC) of space images of the earth's surface.

Recognition of plant species, soils, and territories using satellite images is an applied task that allows to implement many processes in agriculture and automate the activities of farmers and large farms. The main tool for analyzing satellite imagery data is the clustering of data that uniquely identifies the desired objects and changes associated with various reasons.

Based on the data obtained in the course of experiments on obtaining numerical SBC values, the patterns of behavior of the processes of reflection of vegetation, factors that impede the normal growth of plants, and the proposed clustering of the spectral ranges of wave propagation, which can be used to determine the type of objects under consideration, are revealed. Recognition of these causes through the analysis of SBC satellite images will create an information system for monitoring the state of plants and events to eliminate negative causes. SBC data is divided into non-overlapping ranges, i.e. they form clusters reflecting the normal development of plant species and deviations associated with negative causes. If there are deviations, then there is an algorithm that determines the cause of the deviation and proposes an action plan to eliminate the defect.

It should be noted that the distribution of the brightness spectra depends on the climatic and geographical conditions of the plant species and is unique for each region. This study refers to the Akmola region, where grain crops are grown

Author Biographies

Akbota Yerzhanova, L. N. Gumilyov Eurasian National University

Doctoral Student, Teacher

Department of Information Systems

Akmaral Kassymova, Zhangir Khan University

Associate Professor

Department of Information Systems

Gulzira Abdikerimova, L. N. Gumilyov Eurasian National University

Doctor PhD

Department of Information Systems

Manshuk Abdimomynova, Dulaty University

PhD, Associate Professor

Department of Informatics

Zhuldyz Tashenova, L. N. Gumilyov Eurasian National University

PhD

Department of Information Systems

Elmira Nurlybaeva, T.K. Zhurgenov Kazak National Academy of Arts

PhD

Department of Information Systems

References

Fisenko, E. V. (2019). Analysis of the results of using the technique of multimedia processing of spectral images of the underlying surface using complex remote sensing data. Geodesy and Aerophotosurveying, 63 (3), 324–332. doi: https://doi.org/10.30533/0536-101x-2019-63-3-324-332

Bajsholanov, S. S., Polevoj, A. N. (2016). Ocenka vlagoobespechennosti vegetacionnogo perioda v severnoj zernoseyushchej territorii Kazahstana. Fizicheskaya geografiya i geomorfologiya, 3 (83), 95–102.

Botvich, I. Yu., Volkova, A. I., Kononova, N. A., Ivanova, Yu. D., Shevyrnogov, A. P. (2017). Spectrometry of herbaceous vegetation of the krasnoyarsky krai and Republic of Khakassia: the method of measurement, storage and processing of data. Reshetnevskie chteniya, 398–400. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/spektrometrirovanie-travyanistoy-rastitelnosti-krasnoyarskogo-kraya-i-respubliki-hakasiya-metodika-izmereniy-hranenie-i-obrabotka

Danilov, R. Yu., Kremneva, O. Yu., Ismailov, V. Ya., Tretyakov, V. A., Rizvanov, A. A., V.V. Krivoshein, Pachkin, A. A. (2020). General methods and results of ground hyperspectral studies of seasonal changes in the reflective properties of crops and certain types of weeds. Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli Iz Kosmosa, 17 (1), 113–127. doi: https://doi.org/10.21046/2070-7401-2020-17-1-113-127

Yerzhanova, A. Ye., Kerimkhulle, S. Ye., Makhanov, M., Abdikerimova, G. B., Beglerova, S. T., Taszhurekova, Zh. K. (2021). Atmospheric correction of Landsat-8 / OLI data using the FLAASH algorithm: obtaining information about agricultural crops. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 99 (13), 3110–3119. Available at: http://www.jatit.org/volumes/Vol99No13/3Vol99No13.pdf

Yerzhanova, A. Y. (2021). Spectral properties of plants by vegetation periods for analysis of satellite images. Vestnik KazNRTU, 143 (1), 226–232. doi: https://doi.org/10.51301/vest.su.2021.v143.i1.28

De Keukelaere, L., Sterckx, S., Adriaensen, S., Knaeps, E., Reusen, I., Giardino, C. et. al. (2018). Atmospheric correction of Landsat-8/OLI and Sentinel-2/MSI data using iCOR algorithm: validation for coastal and inland waters. European Journal of Remote Sensing, 51 (1), 525–542. doi: https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1457937

Stycenko, E. A. (2018). Razrabotka metodiki avtomaticheskoj rasshifrovki rastitel'nogo pokrova s kompleksnym ispol'zovaniem mnogosezonnyh zonal'nyh kosmicheskih snimkov. Moscow, 213.

Kruse, F. A. (1988). Use of airborne imaging spectrometer data to map minerals associated with hydrothermally altered rocks in the northern grapevine mountains, Nevada, and California. Remote Sensing of Environment, 24 (1), 31–51. doi: https://doi.org/10.1016/0034-4257(88)90004-1

Kolesnikova, O., Cherepanov, A. (2009). Vozmozhnosti PK ENVI dlya obrabotki mul'tispektral'nyh i giperspektral'nyh dannyh. Geomatika, 3, 24–27. Available at: https://sovzond.ru/upload/iblock/65b/2009_03_004.pdf

EarthExplorer. Available at: https://earthexplorer.usgs.gov/

Andreev, G. A., Bazarskiy, O. V., Glauberman, A. S., Kolesnikov, A. I., Korzhik, Yu. V., Khlyavich, Ya. L. (1984). Analiz i sintez sluchaynykh prostranstvennykh tekstur. Zarubezhnaya radioelektronika, 2, 3–33.

Kharalik, R. M. (1979). Statisticheskiy i strukturnyy podkhody k opisaniyu tekstur. TIIER, 67 (5), 98–119.

Potapov, A. A. (2003). Novye informatsionnye tekhnologii na osnove veroyatnostnykh teksturnykh i fraktal'nykh priznakov v radiolokatsionnom obnaruzhenii malokontrastnykh tseley. Radiotekhnika i elektronika, 48 (9), 1101–1119.

Kolodnikova, N. V. (2004). Obzor teksturnykh priznakov dlya zadach raspoznavaniya obrazov. Doklady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniya i radioelektroniki, 113–124.

Sidorova, V. S. (2012). Hierarchical cluster algorithm for remote sensing data of earth. Pattern Recognition and Image Analysis, 22 (2), 373–379. doi: https://doi.org/10.1134/s1054661812020149

Irons, J. R., Dwyer, J. L., Barsi, J. A. (2012). The next Landsat satellite: The Landsat Data Continuity Mission. Remote Sensing of Environment, 122, 11–21. doi: https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.08.026

Downloads

Published

2021-12-29

How to Cite

Yerzhanova, A., Kassymova, A., Abdikerimova, G., Abdimomynova, M. ., Tashenova, Z., & Nurlybaeva, E. (2021). Analysis of the spectral properties of wheat growth in different vegetation periods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(2 (114), 96–102. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.249278