Education and test management methods for current and result students’ knowledge control

Людмила Дмитрівна Мисник

Abstract


The specific of education and test technologies management is determined according to the module-credit system of education process organization. Test method for managing the technology, which is based on the mapping of control processes in bipartite graphs is suggested


Keywords


Test technology, planning and monitoring of students test processes

References


Коджа Т. І. Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання : Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.І. Коджа; [Одеський національний політехнічний ун-т]. – О., 2003. – 18 с.

Дьоміна В. М. Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування : Автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / В.М. Дьоміна; [Харківський національний ун-т радіоелектроніки]. – Харків, 2002. – 18 с.

Катаєва Є. Ю. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процессом : Автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06/ Є.Ю. Катаєва; [Черкас. держ. технол. ун-т].– Черкаси, 2004. – 18 с.

Яковенко О. Є. Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процессом : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / О. Є. Яковенко; [Одеський національний політехнічний ун-т]. – О., 2006. – 17 с.

Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. № 2984–III .

Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів. Затверджено наказом МОН України від 30.12.2005 р. № 774 “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

Оберемок І. І. Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних закладах : Автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 /– К., 2003. – 16 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2014 Людмила Дмитрівна Мисник

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061