Інформаційно-вимірювальна система безеталонної діагностики віброакустичним методом

Володимир Станіславович Єременко, Віталій Володимирович Нечипорук, Антон Володимирович Переїденко, Петро Анатолійович Шегедін

Abstract


This article is devoted to realization system of the standardless diagnostic of technical objects. The structure of software is represented in the article. The standardless diagnostic system of complex objects is described. The system was created with NI LabVIEW 2010

Keywords


Vibroacoustic method; standardless diagnostic; neural network

References


Єременко В.С., Переїденко А.В. Дослідження алгоритмів проведення кластерного аналізу для вирішення задач неруйнівного контролю//Восточно-Европейский журнал передовых технологий.–Харків,2010.–№1.–с.40-43.

Єременко В.С., Гільова О.О., Суслов Є.Ф., Переїденко А.В. Побудова вирішальних правил при багатопараметровому неруйнівному контролі // 18-я международная конференция «современные методы и средства НК и ТД», 2010, с.78-81.

Бурау Н.І., Гельман Л.М. Теоретичні основи діагностичного низькочастотного акустичного методу вільних коливань // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 1998. – № 3. – С. 107–110.

Зажицький О. В. Розпізнавання нейронними мережами стану лопаток авіаційних двигунів у процесі віброакустичного моніторингу // Автореферат дисертаційної роботи, Київ, НТУУ «КПІ» 2008.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2014 Володимир Станіславович Єременко, Віталій Володимирович Нечипорук, Антон Володимирович Переїденко, Петро Анатолійович Шегедін

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061