№ 47 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск 47

Зміст

Геологія

Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу PDF
О. В. Бартащук 7-17
Трансформація іммобільної частини скупчень легких нафтопродуктів в геологічному середовищі PDF
А. Л. Брикс, Ю. О. Негода 18-25
Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схилу Українського щита PDF
А. В. Матвєєв, І. В. Колосова, Я. С. Курепа, В. В. Синєгубка, А. Д. Шоміна 26-37
До питання про умови, чинники та критерії геодинамічного ризику в межах урбанізованих територій PDF (Русский)
Татьяна Петровна Мокрицкая 38-41
До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід PDF
С. Ф. Повєрєнний, А. Й. Лур’є, О. В. Піддубна 42-55
Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області PDF
М. Г. Рудий 56-63
Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина І. Суфозія PDF
Василь Григорович Суярко, В. В. Сухов, О. В. Чуєнко 64-70

Географія

Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні PDF
Д. В. Венгрин, К. Ю. Сегіда 71-77
Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря PDF
В. П. Воровка 77-84
Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період PDF
Н. В. Гусєва, О. М. Задєсєнцев 84-91
Становлення концепції світових міст: суспільно-географічні аспекти PDF (English)
N. V. Husieva, G. O. Kucheriava, O. S. Suptelo 91-100
Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація? PDF
О. В. Дєдов, В. І. Пасічняк, М. І. Нагрибецький 100-105
Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону PDF
К. О. Кравченко 106-114
Визначення шляхів оптимізації соціально-економічного розвитку та організації міського простору Харкова на основі компонентного аналізу PDF (English)
A. V. Mazurova 115-121
Інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону PDF
Г. В. Машіка 122-132
Соціально-демографічні фактори розвитку сільського господарства Харківської області PDF (English)
L. M. Niemets, M. A. Lohvynova 133-138
Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій PDF
Н. В. Попович, В. А. Пересадько 139-144
Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації PDF (English)
V. O. Rezunenko, Yu. F. Kobchenko, O. Yu. Kobchenko 145-149
Фізико-географічні засади формування туристичного кластеру Харківської області PDF (English)
S. I. Reshetchenko, N. I. Cherkashyna, O. V. Babaieva 149-152
Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «Академік Вернадський») PDF
О. І. Сінна, В. С. Попов, А. Ю. Утєвський 153-160
Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки PDF
Є. В. Самчук 160-168
Вирішення задачі пошуку придатної ділянки міста за допомогою просторового аналізу PDF
О. С. Чуєв 169-175

Екологія

Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП «Слобожанський» за даними космічної зйомки PlanetScope PDF
О. В. Бодня, А. Ю. Овчаренко, І. Г. Черваньов 176-181
Геологічні та екологічні передумови розвитку гідрогеологічних «вікон» (на прикладі крейдових водозаборів Східної України) PDF
А. В. Кононенко 182-190
Гідрогеологічна захищеність бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ від можливого техногенного забруднення PDF
С. М. Левонюк 191-198
Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області PDF
В. М. Прибилова 198-205
Достовірна інформація про природно-техногенне геологічне середовище, як фактор зниження екологічних ризиків PDF (Русский)
В. А. Соколов, И. В. Удалов 206-210
Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України PDF
Д. Ф. Чомко, М. В. Рева, Ф. В. Чомко 211-217