DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-3.004

Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки

Альфія Дейнеко

Анотація


Мета: обґрунтувати ефективність використання ігрового методу для вдосконалення швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки.

Матеріал і методи: у статті розглянуто матеріали дослідження, яке проводилось за допомогою педагогічного тестування батутистів 7–8 років на базі Дитячо-юнацької спортивної школи № 7, відділення батута м. Харків.

Результати: проведений педагогічний експеримент засвідчив ефективність розробленої методики розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки із застосуванням ігрового методу.

Висновки: результати проведеного експерименту підтверджують значущість використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових здібностей на етапі початкової підготовки юних батутистів, що у подальшому впливає на рівень їхньої технічної підготовленості і ефективність змагальної діяльності. 


Ключові слова


ігровий метод; швидкісно-силові здібності; спортсмени-батутисти; етап початкової підготовки; тестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко, Н.В., Машкевич, П.Е. (2013), "Подвижные игры в подготовке юных борцов", Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, ХНПУ, Белгород-Харьков-Красноярск-Москва, Харьков, С. 59-62.

Волков, Л.В. (2002), Теория и методика детского и юношеского спорта, Олимпийская литература, Киев.

Дейнеко, А.Х., Красова, И.В. (2015), Комплексы общеразвивающих упражнений в системе физического воспитания, ХГАФК, Харьков.

Клепцова, Т.Н. (2013), "Основное значение подвижных спортивных игр в формировании здорового образа жизни", Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, ХНПУ, Белгород-Харьков-Красноярск-Москва, Харьков, С. 157-159.

Курамшин, Ю.Ф. (2003), Теория и методика физической культуры, Советский спорт, Москва.

Международная Федерация гимнастики (2017), Правила соревнований FIG 2017–2020. Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, режим доступа: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/tra/TRA-CoP_2017-2020-r.pdf

Міністерство молоді та спорту України (1999), Стрибки на батуті: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Київ.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Том 4. Учебник для студ. выс. уч. зав. физ. восп. и спорта, Олимпийская література, Киев.

Сутула, В.О., Дейнеко, А.Х. (2015), Основна гімнастика в школі (5–6 класи), ХДАФК, Харків.

Ториев, А.Ш. (2013), "Игровые методы в физическом воспитании", Педагогика: традиции и инновации: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2013 г.), Челябинск, С. 102-103.

Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. (2002), Теория и методика физического воспитания и спорта, Академия, Москва.

Шяин, Б.М. (2007), Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1, Навчальна книга-Богдан, Тернопіль.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Альфія Дейнеко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge