DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-3.006

Організаційні аспекти експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту

Анжеліка Єфремова, Людмила Шестерова

Анотація


Мета: розробити оптимізовану програму з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів залізничних вишів.

Матеріал і методи: аналіз і узагальнення наукових джерел та програмно-нормативної документації з фізичного виховання вишів залізничного транспорту, анкетування.

Результати: наводяться результати анкетування фахівців-залізничників. Пілотні дослідження визначили характер і умови професійної діяльності інженерів-електриків залізничного транспорту. Розроблено і теоретично обґрунтовано експериментальну програму з фізичного виховання з посиленим курсом ППФП студентів залізничних вишів.

Висновки: структура експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом ППФП передбачала теоретичний розділ (8 годин), методико-практичні заняття (6 годин), практичний розділ (114 годин) та контрольний розділ (12 годин). Програма орієнтована на підвищення професійно важливих фізичних і психофізіологічних якостей і функцій, покращення психомоторних здібностей та фізичної працездатності. Основу практичного розділу складали фізичні вправи з різних розділів діючої базової навчальної програми.


Ключові слова


фізичні якості; програма; професійна діяльність; інженери-електрики залізничного транспорту; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Домашенко, А. В., Степанишив, В., Козіброцький, С. (2003), "Науково-теоретичні засади організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів", Молода спортивна наука України, Т. 2, Вип. 7, С. 189-192.

Давиденко, А.И. (2006), Организация и содержание профессионально-прикладной физической подготовки студентов технических ВУЗов: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры», Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Москва, 21 с.

Колиненко, Е.А. (2001), Повышение уровня физического состояния работников железнодорожного транспорта средствами физической культуры: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры», Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровск, 23 с.

Матвеев, Л.П., Полянский, В.П. (1996), "Прикладность физической культуры: понятийные основы и их конкретизация в современных условиях", Теория и практика физической культуры, № 7, С. 42-47.

Васельцова, И.А. (2004), Система профессионально-прикладной физической подготовки студентов железнодорожного ВУЗа: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08. «Теор. и метод. проф. образования», Самарский государственный технический університет, Самара, 19 с.

Пилипей, Л.П. (2008), "Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки в умовах інтеграції України у світовий освітній простір", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 52-57.

Попова, Т.А. (2004), Методика профессионально-прикладной физической подготовки студентов диспетчерского профиля: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры», Уральская государственная академия физической культуры, Челябинск, 22 с.

Раевский, Р.Т. (1990), "Физическая культура и профессиональная деятельность", Массовая культура и профессия: тезисы докладов региональной науч.-практ. конф. (Омск, 13-14 июня 1990 г.), Омск, С. 15-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Анжеліка Єфремова, Людмила Шестерова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.