DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-3.006

Організаційні аспекти експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту

Анжеліка Єфремова, Людмила Шестерова

Анотація


Мета: розробити оптимізовану програму з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів залізничних вишів.

Матеріал і методи: аналіз і узагальнення наукових джерел та програмно-нормативної документації з фізичного виховання вишів залізничного транспорту, анкетування.

Результати: наводяться результати анкетування фахівців-залізничників. Пілотні дослідження визначили характер і умови професійної діяльності інженерів-електриків залізничного транспорту. Розроблено і теоретично обґрунтовано експериментальну програму з фізичного виховання з посиленим курсом ППФП студентів залізничних вишів.

Висновки: структура експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом ППФП передбачала теоретичний розділ (8 годин), методико-практичні заняття (6 годин), практичний розділ (114 годин) та контрольний розділ (12 годин). Програма орієнтована на підвищення професійно важливих фізичних і психофізіологічних якостей і функцій, покращення психомоторних здібностей та фізичної працездатності. Основу практичного розділу складали фізичні вправи з різних розділів діючої базової навчальної програми.


Ключові слова


фізичні якості; програма; професійна діяльність; інженери-електрики залізничного транспорту; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Домашенко, А. В., Степанишив, В., Козіброцький, С. (2003), "Науково-теоретичні засади організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів", Молода спортивна наука України, Т. 2, Вип. 7, С. 189-192.

Давиденко, А.И. (2006), Организация и содержание профессионально-прикладной физической подготовки студентов технических ВУЗов: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры», Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Москва, 21 с.

Колиненко, Е.А. (2001), Повышение уровня физического состояния работников железнодорожного транспорта средствами физической культуры: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры», Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровск, 23 с.

Матвеев, Л.П., Полянский, В.П. (1996), "Прикладность физической культуры: понятийные основы и их конкретизация в современных условиях", Теория и практика физической культуры, № 7, С. 42-47.

Васельцова, И.А. (2004), Система профессионально-прикладной физической подготовки студентов железнодорожного ВУЗа: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08. «Теор. и метод. проф. образования», Самарский государственный технический університет, Самара, 19 с.

Пилипей, Л.П. (2008), "Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки в умовах інтеграції України у світовий освітній простір", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 52-57.

Попова, Т.А. (2004), Методика профессионально-прикладной физической подготовки студентов диспетчерского профиля: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры», Уральская государственная академия физической культуры, Челябинск, 22 с.

Раевский, Р.Т. (1990), "Физическая культура и профессиональная деятельность", Массовая культура и профессия: тезисы докладов региональной науч.-практ. конф. (Омск, 13-14 июня 1990 г.), Омск, С. 15-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Анжеліка Єфремова, Людмила Шестерова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge