DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.003

Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання

Олена Андрєєва, Інна Головач, Інна Хрипко

Анотація


Мета: науково обґрунтувати і розробити програму занять з використанням засобів екологічного туризму для учнів молодшого шкільного віку, спрямовану на формування екологічної культури школярів.

Матеріал і методи: педагогічний експеримент був проведений у вигляді констатувального (191 школяр: 96 хлопчиків, 95 дівчаток) і формувального (50 школярів). Рівень екологічної культури школярів оцінювали за методикою О. В. Асафової. Оцінка рівня фізичного здоров’я проводилася за методикою Г. Л. Апанасенка.

Результати: теоретично обґрунтовано і розроблено модель екологічної культури школярів молодшого шкільного віку, яка включає такі компоненти: аксіологічний, мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, та визначено основні критерії та рівні її сформованості у школярів. Виявлено загалом низький рівень екологічної культури учнів. Встановлено, що дієвими формами екологічного туризму є екологічний урок, екологічна стежка, екологічна гра, екологічний похід вихідного дня, екологічна екскурсія, екологічний табір. Зазначені засоби використані при побудові програми фізкультурно-оздоровчих занять.

Висновки: зафіксовано позитивний вплив розробленої програми занять екологічним туризмом на показники фізичного стану, формування екологічної культури, організацію корисного дозвілля та активного відпочинку дітей молодшого шкільного віку.


Ключові слова


програма; екологічний туризм; екологічна культура; школярі; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О.В., Саїнчук, О.М. (2014), "Підходи до оцінки рівня здоров’я та адаптаційних можливостей школярів молодших класів", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 3-8.

Андрєєва, О.В., Гакман, А.В. (2011), "Технологія розробки рекреаційно-оздоровчих програм в літньому оздоровчому таборі", Слобожанський науковий вісник, № 4(27), С. 216-220.

Апанасенко, Г.Л., Бушуєв, Ю.В., Волгіна, Л.М., Морозов, М.В. (2000), "Інформативність різних методів оцінки рівня здоров’я дітей і підлітків", Стратегія формування здорового способу життя. Матеріали конф., Київ, С. 152-155.

Асафова, Е.В. (2009), "Аксиологический подход к развитию экологической культуры студентов высших учебных заведений", Вестник Казанского технологического ун-та, Вип. 3, С. 139-144.

Байбородова, Л.В. (2017), "Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности", режим доступа: http://mydocx.ru/1-59347.html (доступний на 30 вересня 2017 року)

Білецька, В.В., Вржесневська, Г.І., Петренко, Є.М. (2015), "Екологічний туризм у системі фізичного виховання учнівської молоді", Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія 15, Вип. 12, С. 5-7.

Бутенко, Г.А. (2015), "Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 129, Т. 3, С. 36-41.

Гриньова, Т.І. (2014), Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10–13 років: автореф. дис. канд. наук з фiз. виховання i спорту, Харкiв, 20 с.

Денисова, Л.В., Хмельницкая, И.В., Харченко, Л.А. (2008), Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте, Олимпийская литература, Киев.

Дерябо, С.Д., Ясвин, В.А. (1996), Экологическая психология и педагогіка, Феникс, Ростов на Дону.

Москаленко, Н. (2015), "Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 124-128.

Няньковський, С.Л., Яцула, М.С., Чикайло, М.І., Пасечнюк, І.В. (2012), "Стан здоров’я школярів в Україні", Здоровье ребенка, № 5(40), С. 55-59.

Чернявський, М., Андрєєва, О. (2007), "Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 30-33.

Andrieieva, О., Galan, Y., Hakman, A. & Holovach, I. (2017), "Application of ecological tourism in physical education of primary school age children", Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, Supplement issue 1, Art 2, pp. 7-15, doi: 10.7752/jpes.2017.s1002.

Harrison, G. & Erpelding, M. (2012), Outdoor Program Administration: Principles and Practices, Human Kinetics, ISBN-13:9781450423380.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Андрєєва, Інна Головач, Інна Хрипко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.