DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.003

Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання

Олена Андрєєва, Інна Головач, Інна Хрипко

Анотація


Мета: науково обґрунтувати і розробити програму занять з використанням засобів екологічного туризму для учнів молодшого шкільного віку, спрямовану на формування екологічної культури школярів.

Матеріал і методи: педагогічний експеримент був проведений у вигляді констатувального (191 школяр: 96 хлопчиків, 95 дівчаток) і формувального (50 школярів). Рівень екологічної культури школярів оцінювали за методикою О. В. Асафової. Оцінка рівня фізичного здоров’я проводилася за методикою Г. Л. Апанасенка.

Результати: теоретично обґрунтовано і розроблено модель екологічної культури школярів молодшого шкільного віку, яка включає такі компоненти: аксіологічний, мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, та визначено основні критерії та рівні її сформованості у школярів. Виявлено загалом низький рівень екологічної культури учнів. Встановлено, що дієвими формами екологічного туризму є екологічний урок, екологічна стежка, екологічна гра, екологічний похід вихідного дня, екологічна екскурсія, екологічний табір. Зазначені засоби використані при побудові програми фізкультурно-оздоровчих занять.

Висновки: зафіксовано позитивний вплив розробленої програми занять екологічним туризмом на показники фізичного стану, формування екологічної культури, організацію корисного дозвілля та активного відпочинку дітей молодшого шкільного віку.


Ключові слова


програма; екологічний туризм; екологічна культура; школярі; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О.В., Саїнчук, О.М. (2014), "Підходи до оцінки рівня здоров’я та адаптаційних можливостей школярів молодших класів", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 3-8.

Андрєєва, О.В., Гакман, А.В. (2011), "Технологія розробки рекреаційно-оздоровчих програм в літньому оздоровчому таборі", Слобожанський науковий вісник, № 4(27), С. 216-220.

Апанасенко, Г.Л., Бушуєв, Ю.В., Волгіна, Л.М., Морозов, М.В. (2000), "Інформативність різних методів оцінки рівня здоров’я дітей і підлітків", Стратегія формування здорового способу життя. Матеріали конф., Київ, С. 152-155.

Асафова, Е.В. (2009), "Аксиологический подход к развитию экологической культуры студентов высших учебных заведений", Вестник Казанского технологического ун-та, Вип. 3, С. 139-144.

Байбородова, Л.В. (2017), "Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности", режим доступа: http://mydocx.ru/1-59347.html (доступний на 30 вересня 2017 року)

Білецька, В.В., Вржесневська, Г.І., Петренко, Є.М. (2015), "Екологічний туризм у системі фізичного виховання учнівської молоді", Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія 15, Вип. 12, С. 5-7.

Бутенко, Г.А. (2015), "Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 129, Т. 3, С. 36-41.

Гриньова, Т.І. (2014), Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10–13 років: автореф. дис. канд. наук з фiз. виховання i спорту, Харкiв, 20 с.

Денисова, Л.В., Хмельницкая, И.В., Харченко, Л.А. (2008), Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте, Олимпийская литература, Киев.

Дерябо, С.Д., Ясвин, В.А. (1996), Экологическая психология и педагогіка, Феникс, Ростов на Дону.

Москаленко, Н. (2015), "Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 124-128.

Няньковський, С.Л., Яцула, М.С., Чикайло, М.І., Пасечнюк, І.В. (2012), "Стан здоров’я школярів в Україні", Здоровье ребенка, № 5(40), С. 55-59.

Чернявський, М., Андрєєва, О. (2007), "Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 30-33.

Andrieieva, О., Galan, Y., Hakman, A. & Holovach, I. (2017), "Application of ecological tourism in physical education of primary school age children", Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, Supplement issue 1, Art 2, pp. 7-15, doi: 10.7752/jpes.2017.s1002.

Harrison, G. & Erpelding, M. (2012), Outdoor Program Administration: Principles and Practices, Human Kinetics, ISBN-13:9781450423380.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Андрєєва, Інна Головач, Інна Хрипко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge