DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.012

Діяльність фітнес-клубів у місті Харкові

Світлана Стадник

Анотація


Мета: проаналізувати діяльність фітнес-клубів у місті Харкові.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел; аналіз документів; опитування (анкетування); методи математичної статистики. Дослідження проводилось на базі 12 фітнес-клубів м. Харкова серед їх клієнтів.

Результати: у ході дослідження визначено основні відмінності і конкурентні переваги фітнес-клубів міста Харкова; виявлено вподобання клієнтів клубів щодо вибору самого фітнес-клубу, популярних фітнес-програм, додаткових послуг, а також найдієвіші джерела інформації про клуб та основні причини залишення фітнес-клубу.

Висновки: з'ясовано, що ринок фітнес-послуг у місті Харкові характеризується 297 фітнес-закладами та головними лідерами на місцевому ринку є мережеві фітнес-клуби. Визначено шляхи підвищення ефективності діяльності фітнес-клубів у місті Харкові.


Ключові слова


Мета: проаналізувати діяльність фітнес-клубів у місті Харкові. Матеріал і методи: аналіз літературних джерел; аналіз документів; опитування (анкетування); методи математичної статистики. Дослідження проводилось на базі 12 фітнес-клубів м. Харкова серед їх клієнтів. Результати: у ході дослідження в

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляк, Ю.І. (2014), "Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11, С. 3-7.

Благій, О., Лисакова, Н. (2013), "Тенденції розвитку групових фітнес-програм", Теорія та методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 54-58.

Вавилов, В. (2015), Основы менеджмента в фитнес-индустрии, Саммит-Книга, Киев.

Ващук, Л. (2013), "Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, № 3, С. 7-9.

Демеха, С., Гайовий, В. (2013), "Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості", Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві, № 1, С. 9-12.

Дутчак, Ю. (2015), "Сегментація ринку фізкультурно-оздоровчих послуг", Молода спортивна наука України, Т.4, С. 26-30.

Імас, Є., Мічуда, Ю. (2015), "Тенденції розвитку сфери фізичної культруи та спорту в умовах сучасного ринку", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 142-149.

Корносенко, О.К. (2013), "Роль фітнесу в системі оздоровчої фізичної культури", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Вип. 112(3), С. 228-232.

Кудра, Т.А. (2002), Фитнесс. Американская концепция достижения здоровья средствами физической культуры, Владивосток.

Менхин, Ю.В., Менхин, А.В. (2002), Оздоровительная гимнастика: теория и методика, Ростов-на-Дону.

Середа, Н.В., Мошкін К.О. (2016), "Аналіз використання маркетингових комунікацій в діяльності фізкультурно-спортивних організацій з неолімпійських видів спорту", Матеріали ІV регіональної науково-практичної Інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів «Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту в контексті 25-річчя Незалежності України», Харків, С. 43-48.

Стадник, С. (2017), "Моніторинг діяльності фітнес-клубів м. Харкова", Матеріали XXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Вип. 29, С. 512-514.

Стадник, С., Середа, Н. (2016), "Маркетинговый анализ конкурентоспособности фитнес-клубов в городе Харькове", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 6(56), С. 120-124, doi: 10.15391/snsv.2016-6.021.

Чеховська, Л. (2017), "Фітнес-індустрія України: стан і перспективи розвитку", Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 5К (86), С. 358-363.

Чеховська, Л. (2017), "Фітнес-індустрія: стан і перспективи розвитку у країнах світу", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2 (58), С. 107-112, doi: 10.15391/snsv.2017-2.019.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Світлана Стадник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge