DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.010

Фізичний фітнес як один із напрямів історичного розвитку фізичної культури

Василь Сутула, Лариса Луценко, Андрій Жадан, Анастасія Сутула

Анотація


Мета: розкрити культурно-історичні витоки поняття «фізичний фітнес».

Матеріал і методи: аналіз спеціальної літератури, яка охоплює різні аспекти розвитку сфери діяльності людини, пов'язаної з використанням фізичних вправ.

Результати: на рубежі 20-го сторіччя термін «фізична культура» використовувався як узагальнююча назва трьох напрямів діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ: діяльності, спрямованої на приведення організму у відповідність (фізичний фітнес); діяльності, спрямованої на розвиток фізичної сили та статури (бодібілдинг); діяльності, спрямованої на оздоровлення за допомогою використання фізичних вправ (лікувальна фізична культура).

Висновки: у межах теорії фізичної культури фізичний фітнес розглядається як особливе соціокультурне явище, яке представляє собою історично зумовлену діяльність людей, пов’язану з використанням фізичних вправ на дозвіллі, а також індивідуальні та суспільно значущі результати такої діяльності.


Ключові слова


фізична культура; фізичний фітнес; теорія; закон «взаємозв’язку потреб і діяльності»

Повний текст:

PDF

Посилання


Анотована бібліографія серійних видань англійською мовою в галузі фізичної культури (починаючи 1829-го і по 1990-й рік включно), режим доступу: http://library.la84.org/SportsLibrary/IGH/IGH0104/IGH0104k. pdf

Vasil Sutula (2018), "Problems and Perspectives of Construction of the Generalized Theory of Physical Culture", Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sport, Vol. 3 (4), pp. 01-02, режим доступу: https://juniperpublishers.com/jpfmts/pdf/JPFMTS.MS.ID.555620.pdf.

Сутула, В.О. (2016), "Фізична культура: передумови теорії", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 60-65.

Василь Сутула (2018), "Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(63), С. 89-97, doi: 10.15391/snsv.2018-1.016.

Василь Сутула (2017), "Концептуальні положення узагальнюючої теорії фізичної культури", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 107-115.

Василь Сутула (2016), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 77-84.

Glassman, G. (2002), "What Is Fitness and Who Is Fit?", режим доступу: https://crossfitthreshold.wordpress.com/what-is-fitness-and-who-is-fit/.

Le Corre, E. (2014), "The History of Physical Fitness", режим доступу: http://www.artofmanliness.com/2014/09/24/the-history-of-physical-fitness/

Sifferman, J. (2009), "Physical Culture: it's more than just bodybuilding, muscles, and old-time strongmen training culture", режим доступу: http://physicalliving.com/physical-culture-its-more-than-just-bodybuilding-muscles-and-old-time-strongmen-training-culture/.

Кун, Л. (1982), Всеобщая история физической культуры, Радуга, Москва.

Henderson, L.J. (1913), The Fitness of the Environment An Inquiry Into the Biological Significance of the Properties of Matter, режим доступу: http://www.geology.19thcenturyscience.org/books/1913HendersonFitness/htm/doc.html

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA (2018), Darwinian fitness, режим доступу: https://www.britannica.com/science/Darwinian-fitness


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Василь Сутула, Лариса Луценко, Андрій Жадан, Анастасія Сутула

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge