DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.011

Організаційно-правові умови створення спортивного арбітражу в Україні

Марина Саннікова

Анотація


Мета: визначення організаційно-управлінських умов створення спортивного арбітражу в Україні.

Матеріал і методи: метод теоретичного аналізу і узагальнення літературних джерел, який дав змогу з'ясувати стан вивченості досліджуваної проблеми; метод аналізу документальних матеріалів, який дозволив охарактеризувати проблемне поле створення спортивного арбітражу в Україні; метод історизму, який дав можливість розглянути виникнення та особливості спортивного арбітражу; методи аналогії досліджуваних закономірностей та системного аналізу дозволили створити теоретичне підґрунтя для обґрунтування організаційно-правових умов створення спортивного арбітражу в Україні.

Результати: визначено та обґрунтовано організаційно-правові умови створення спортивного арбітражу в Україні, зокрема: з'ясування місця спортивного арбітражу у системі судової влади, форма діяльності, правовий статус, ролі, переваги, нормативно-правова база, засновник, найменування спортивного арбітражу та інші.

Висновки: з'ясовано, що нагальною потребою є створення в Україні єдиного спортивного арбітражу у формі постійно діючого третейського суду, до компетенції якого входитиме вирішення різноманітних конфліктів, які стосуються сфери фізичної культури та спорту. Установлено, що для кваліфікованого вирішення спортивних спорів потрібні як юристи, що спеціалізуються у сфері правового забезпечення спорту, так і безпосередньо спортивні функціонери, менеджери, тренери, тобто фахівці, що добре орієнтуються у сфері фізичної культури та спорту.


Ключові слова


спортивний арбітраж; третейський суд; умови; спортивні спори

Повний текст:

PDF

Посилання


ВРУ (1991), Господарський процесуальний кодекс України, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 18.01.2019).

ВРУ (2017), Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 15 грудня 2017 р. № 4002-XII, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12 (дата звернення: 19.01.2019).

Кузин, В.В., Кутепов, М.Е., Холодняк, Д.Г. (1996), Спортивный арбитраж, Физкультура, образование и наука, Москва.

Миляков, Н.В. (2008), Правовая характеристика и система спортивных арбитражных судов (САС) в международном спортивном движении, Москва.

ВРУ (2006), Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України: Закон України від 21 червня 2006 р. № 2539-III, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2539-14 (дата звернення: 23.03.2019).

ВРУ (2002), Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд": Закон України від 1 червня 2002 р. № 2538-III, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2538-14 (дата звернення: 15.02.2019).

ВРУ (2016), Про третейські суди: Закон України від 5 жовтня 2016 р. № 1701-IV, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 (дата звернення: 5.03.2019).

ВРУ (2003), Цивільний кодекс України, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 31.03.2019).

Hergüner Bilgen Özeke (2017), "Law in Sports: International Sports Arbitration", available at: https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/13e1f729-4ad7-4977-949f-597679774e59.pdf (accessed by: 12.02.2019).

Helen Jefferson Lenskyj (2018), "Sport exceptionalism and the Court of Arbitration for Sport", Journal of Criminological Research, Policy and Practice, Vol. 4 No. 1, pp. 5-17, doi: 10.1108/JCRPP-01-2018-0002.

Matthew Buckle (2018), "Court of arbitration for sport (CAS)", Norton Rose Fulbright Logo Search, available at: https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/048b7aeb/court-of-arbitration-for-sport-cas (accessed by: 10.01.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Марина Саннікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge