DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.004

Оцінка якості життя осіб з травматичними ушкодженнями периферичних нервів верхньої кінцівки

Олена Бісмак

Анотація


Мета: оцінити якість життя осіб з травматичними ушкодженнями периферичних нервів верхньої кінцівки при оперативному лікуванні.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури; опитування, методи математико-статистичної обробки даних. Для оцінки якості життя використовували «Короткий опитувальник оцінки статусу здоров'я» (MOS SF-36) та «Методику оцінки якості життя хворого» за Д. М. Ароновим, 2002 р. SF-36 складається з 36 питань, згрупованих у 8 шкал: фізичне функціонування, рольова діяльність, тілесна біль, загальне здоров'я, життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров'я. Методика оцінки якості життя хворого за Д. М. Ароновим (2002) складається з 17 питань. Методика дозволяє оцінити: наскільки пацієнт вважає своє життя повноцінним і з чим пов'язує зміни в якості життя. Дослідження проводилося на базі ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України», відділення відновлювальної нейрохірургії. В обстеженні взяли участь 27 пацієнтів з травматичними ушкодженнями периферичних нервів верхньої кінцівки. Усім пацієнтам проводилося оперативне лікування.

Результати: проведено оцінку фізичного та психологічного здоров’я осіб з травматичними невропатіями верхньої кінцівки за SF-36. Виявлено, що пацієнти з даною патологією за компонентом фізичного здоров’я набрали у середньому від 28 до 71 балів. Показники психічного здоров’я вказаних хворих суттєво не відрізнялися від показників фізичного здоров’я (30–67 балів). У цілому серед хворих спостерігався середній рівень якості життя – у 74,1% випадків. Низький рівень якості життя виявлено у 4 пацієнтів (14,8%), високий – у 3 (11,1%). Провівши оцінку якості життя пацієнтів з травматичними невропатіями верхньої кінцівки за допомогою «Методики оцінки якості життя хворого» за Д. М. Ароновим (2002), ми виявили наступне: головною причиною зниження ЯЖ 88,9% хворих назвали необхідність робити операцію на ураженій верхній кінцівці, тривало лікуватися та проходити курси реабілітації.

Висновки: зниження якості життя у хворих із захворюваннями периферичної нервової системи обумовлено необхідністю лікуватися, зменшенням активності у повсякденному житті, обмеженнями у проведенні дозвілля і на роботі, зміною ставлення друзів, приятелів і товаришів по службі, зниженням у зарплаті.


Ключові слова


якість життя; невропатія; травма; верхня кінцівка; опитувальник; MOS SF-36

Повний текст:

PDF

Посилання


Аронов, Д.М., Зайцев, В.П. (2002), "Методика оценки качества жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями", Кардиология, № 5, С. 92-95.

Афанасьева, Е.В. (2010), "Оценка качества жизни, связанного со здоровьем", Качественная клиническая практика, № 1, С. 36-38.

Гольдблат, Ю.В. (2015), Медико-социальная реабилитация в неврологии. Санкт-Петербург, 607 с.

Малкова, А.А., Осетров, А.С., Шайдуров, К.А., Штеннес, Р.А. (2017), "Качество жизни неврологических больных", Синергия наук, № 11, С. 704-708, режым доступа: http://synergy-journal.ru/archive/article0529.

Морозова, П.Н. (2011), "Сравнительная оценка качества жизни и вклада боли с применением опросников sf-12 и «Методика оценки качества жизни больного»", Гигиена труда, № 11(260), С. 32-34.

Новик, А.А., Ионова, Т.И. (2002), Руководство по исследованию качества жизни в медицине, Издательский дом «Нева»; «Олма-Пресс Звездный мир», СПб, Москва.

Пысин, В.Г. (2002), Неврологическая заболеваемость, образ и качество жизни неврологических пациентов: автореф. дисс. к. мед. н. 14.00.33-Общественное здоровье и здравоохранение, Смоленск, 22 с.

Татарчук, М.М. (2015), Повторні диференційовані хірургічні втручання у хворих з травмою периферичних нервів верхніх кінцівок: автореф. дис. на здобуття канд. мед. н., Київ, 22 с.

Ягенський, А.В., Січкарук, І.М. (2007), "Оцінка якості життя у сучасній медичній практиці", Внутренняя медицина, № 3(3).

Grider, T., Cuthbertson, D., Feely, Sh. & Shy, M. (2014), "Health-Related Quality Of Life By SF-36 in Patients with HNPP Compared To Those With CMT1A (P2.067)", Open Med, No. 29, p. 82.

Lins, L., Carvalho (2016), "FM SF-36 total score as a single measure of health-related quality of life: Scoping review", Open Med., No. 4, doi: 10.1177/2050312116671725.

McHorney, C.A., Ware, J.E., Lu, J.F. & Sherbourne, C.D. (1994), "The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): III. tests of data quality, scaling assumptions and reliability across diverse patient groups", Med Care, No. 32(4), pp. 40-66.

Unalan, D., Soyuer, F., Ozturk, A. & Mistik, S. (2008), "Comparison of SF-36 and WHOQOL-100 in patients with stroke", Med Care, Vol. 56 (4), pp. 426-432.

Vukojevic, Z., Pekmezovic, T., Nikolic, A, et al. (2014), "Correlation of clinical and neurophysiological findings with health-related quality of life in patients with diabetic polyneuropathy", Vojnosanit Pregl, No. 71, pp. 833-838.

Ware, J.E. (1992), "The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection", Medical Care, No. 30(6), pp. 473-483.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олена Бісмак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge