DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-1.006

Зміна показників розвитку гнучкості учнів 13–15 років під впливом диференційованого навчання

Маргарита Мамешина

Анотація


Мета: визначити ступінь впливу диференційованого навчання на рівень гнучкості учнів 7−9-х класів.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. У дослідженні приймали участь 226 дітей 13−15 років.

Результати: у ході попереднього дослідження виявлено «низький» рівень розвитку гнучкості учнів 7–9-х класів. У віковому аспекті встановлено хвилеподібну динаміку змін, але ці розрізнення, в основному, не достовірні (р>0,05). У статевому аспекті встановлено, в основному, вірогідне превалювання показників дівчат над даними хлопців (р<0,01; 0,001). Після педагогічного експерименту встановлено, що показники гнучкості школярів основних груп покращилися і ці зміни статистично достовірні (р<0,05−0,001).

Висновки: вірогідні зміни показників розвитку гнучкості свідчать про ефективність впровадження диференційованих рухових завдань з урахуванням індивідуальних можливостей учнів 7−9-х класів.


Ключові слова


гнучкість; диференціація; фізичне виховання; школярі середніх класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо, О., Кузьменко, І. (2015), "Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів", Спортивна наука України, № 1(65), С. 7-11.

Ажиппо, О.Ю. (2015), "Роль і місце фізичного виховання школярів у формуванні навичок здорового способу життя", Педагогіка та психологія: збірник наукових праць, Вип. 47, С. 290-300.

Бала, Т.М. (2011), "Динаміка рівня розвитку гнучкості школярів 7-8-х класів під впливом вправ чирлідингу", Фізична культура, спорт та здоров’я нації, Вип. 12, Т. 1, С. 91-96.

Бала, Т.М., Сванадзе, А.С., Кузьменко, І.О. (2017), "Рівень фізичної підготовленості школярів 10-11-х класів", Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип. 6(88), С. 10-13.

Боднар, І. (2015), "Обґрунтування тестів і нормативів системи поточного контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку", Науковий часопис Національного педагогічного університеті імені М. П. Драгоманова, Вип. 10 (65), С. 31-35.

Боднар, І.Р., Стефанишин, М.В., Петришин, Ю.В. (2016), "Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 6, С. 9-17.

Боднар, І., Стефанишин, М. (2016), "Зміни психоемоціного стану школярів у умовах застосування диференційованих нормативів фізичної підготовленості", Фізична активність, здоров’я і спорт, № 3(25), С. 3-11.

Волков, Л.В. (2002), Теория и методика детского и юношеского спорта, Олимпийская литература, Киев.

Джангобекова, Х., Вовканич, Л., Музика, Ф. (2014), "Вплив позакласних занять з бадмінтону, бігу та спортивних танців на розвиток рухових якостей підлітків», Спортивна наука України, № 2(60), С. 3-9.

Задворний, Б.Р. (2016), "Стретчинг як спосіб урізноманітнення уроків фізичного виховання в школі", Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип.3(72), С. 127-130.

Земцова, І.І. (2008), Спортивна фізіологія, Олимпийская литература, Киев.

Круцевич, Т.Ю. (2012), "Концепція удосконалення програм з фізичної культури в загальноосвітній школі", Фізичне виховання в школі, № 2, С. 9-11.

Круцевич, Т., Ткачук, С., Нападій, А. (2016), "Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 36-42.

Мамешина, М.А. (2018), "Вплив багаторівневої системи диференційованого навчання на рівень розвитку окремих рухових здібностей школярів 7−9-х класів", Матеріали XXXVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Вип. 37, С. 255-262.

Мамешина, М.А. (2018), "Динаміка показників розвитку координаційних здібностей школярів 7−9-х класів під впливом багаторівневої системи диференційованого навчання", Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 10(104)18, С. 49-55.

Москаленко, Н.В. (2014), Фізичне виховання молодших школярів, Інновація, Дніпропетровськ.

Москаленко, Н.В., Єлісєєва, Д.С., (2014), "Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, В. 118, Т. III, С. 189-192.

Петришин, Ю., Дацків, П. (2014), "Показники рівня фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку", Спортивна наука України, № 1(59), С. 3-7.

Сергієнко, Л.П. (2001), Тестування рухових здібностей школярів, Олімпійська література, Київ.

Сітовський, А.М. (2006), "Диференційована фізична підготовка учнів 7-х класів з урахуванням темпів їхнього біологічного розвитку", Молода спортивна наука України, Вип. 10, Т. 1, С. 113-117.

Сороколіт, Н. (2017), "Впровадження варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури в учнів 8-х класів", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 184-188.

Mameshina, M. (2016), "Condition of physical health of pupils of the 7th-8th classes of the comprehensive school", Slobozhanskyi herald of science and sport, 5(55), pp. 47-52.

Masliak, I.P. (2015), "Quickness and endurance fitness of pedagogic college girl students under influence of cheer-leading", Physical Education of Students, No. 4, pp. 24-30, doi: 10.15561/20755279.2015.0404.

Maslyak, I.P., Shesterova, L.Ye., Kuzmenko, I.A., Bala, T.M., Mameshina, M.A., Krivoruchko, N.V. & Zhuk, V.O. (2016), "The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children", Sport science. International scientific journal of kinesiology, Vol. 9(2), рр. 20-27.

Masliak, I.P. & Mameshina, M.A. (2018), "Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, Vol. 22(2). рр. 92-98, doi: 10.1556 1/18189172.2018.0205.

Filenko, L.V., Filenko, I.U. & Martirosyan, A.A., (2013), "Research of indexes of physical development, physical preparedness and functional state of students aged 10-11 years under the influence of engagement in rugby-5", Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, No. 6, pp. 53-58, doi:10.6084/m9.figshare.714940


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.