Індивідуальний підхід і диференціація як провідні принципи організації навчальних занять з фізичного виховання дітей з ослабленим здоров’ям

А. В. Казанцева [Kazantseva A.]

Анотація


Розглянуті організаційно-методичні аспекти реалізації індивідуального та диференційованого підходів на уроках фізичної культури зі школярами, які мають відхилення у стані здоров’я. Розкрито зміст диференціації, указані особливості застосування фізичних вправ у залежності від ступеня порушень і рівня функціональних можливостей тих, хто займається.

Ключові слова


диференціація; функціональні можливості; адаптація; фізичне навантаження; спеціальна група

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонова О. П. Наука бути здоровим. Програма формування фізичної культури учнів початкової школи / О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2005. – 63 с.

Булич Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах / Э. Г. Булич. – М. : Высшая школа, 1986. – 255 с.

Денисенко Н. Ф. Через рух – до здоров’я дітей / Н. Ф. Денисенко, О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : Диво, 2006. – 122 с.

Королевська Т. Ю. Здоров’язберігальні технології в практиці початкового навчання / Т. Ю. Королевська // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 5 (17). – С. 41–48.

Лейкин М. Г. Методические указания по гимнастике: Методика применения тренажера «Успех» / М. Г. Лейкин. – Симферополь : СГУ, 1988. – 30 с.

Леко Б. Диференціація фізичного виховання у ВНЗ – шлях до спорту для всіх / Б. Леко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. проф. Єрмакова С. С.]. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 22. – С. 101–112.

Лечебная физкультура и врачебный контроль / [под ред. В. А. Епифанова, Г. Л. Апанасенко, М. И. Фонарева и др.]. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

Нормирование нагрузок в физическом воспитании школьников / [Л. Е. Любомирский, Д. П. Букреева, Р. М. Васильева и др.] – М. : Педагогика, 1989. – 189 с.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 6 (18). – С. 9–18.

Носай О. Л. Вправи для учнів спеціальної медичної групи / О. Л. Носай, Л. М. Коваль // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 6 (18). – С. 19–28.

Отдельнова В. Тренажеры в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата / В. Отдельнова // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 6. – С. 74–76.

Петровский В. В. Проблемы дифференцированного физического воспитания в средней школе / В. В. Петровский, Т. Ю. Круцевич // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 5. – С. 47–50.

Тихвинский С. Б. Детская спортивная медицина / С. Б. Тихвинский, С. В. Хрущев. – М. : Медицина, 1980. – 440 с.

Хрущев С. В. Врачебный контроль за физическим воспитанием школьников / С. В. Хрущев. – М. : Медицина, 1980. – 224 с.

Язловецкий В. С. Физическое воспитание подростков с ослабленным здоровьем / В. С. Язловецкий. – К. : Здоров’я, 1987. – 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 А. В. Казанцева [Kazantseva A.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge