ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕНІСИСТІВ ДО ЗМАГАНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-4.001

Анотація

Мета: визначення ефективності фізичної підготовки тенісистів до змагань із використанням різних елементів рухових дій.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичних джерел; спостереження; вимірювання та облік; інструментальні методики; статистико-математичний аналіз. Тестову групу складали 10 юних тенісистів віком 9-12 років, які займалися на базі одного тенісного клубу та мали стаж регулярних занять тенісом (не менше трьох тренувань на тиждень) від 1 року.

Результати: головною особливістю періоду участі у турнірах є необхідність підтримання специфічного рівня спеціальної працездатності. Тому специфіка фізичної підготовки має прикладно-функціональний характер до високорівневих навантажень. Її метою є забезпечення максимальної спеціальної тренованості та підтримання її рівня, а також збереження загальної тренованості. За результатами констатувального експерименту розроблено методичні комплекси для використання у фізичній підготовці юних тенісистів протягом періоду участі у змаганнях. Визначено ефективність їх застосування. Розроблені комплекси вправ були ефективними для забезпечення розвитку бистроти і швидкісно-силових здібностей тенісистів тестової групи. Проте, їх ефективність не була значною для збільшення темпу ударів, а також збільшення силових здібностей ніг та плечового поясу.

Висновки: адаптація методики фізичної підготовки юних тенісистів передбачає врахування як особливостей фізичної підготовленості відносно результативності у змаганнях, так і її вплив на процес техніко-тактичного вдосконалення гравців. Отримані дані частково свідчать на користь застосування розроблених методичних комплексів для фізичної підготовки юних гравців у період змагань. Таким чином, представлені комплекси є перспективними щодо використання для фізичної підготовки тенісистів під час участі у змаганнях, однак, потребують більш ґрунтовнішої апробації.

Ключові слова: юні тенісисти, фізична і технічна підготовленість, цільова точність.

Посилання

Зайцева В. О., Шевченко О. О. (2017), «Зміни рівня швидкісної та швидкісно-силової підготовленості юних тенісистів 7-9 років», Спортивні ігри, №4, С. 19-22.

Лапицький В. О., Міщенко О. В., Скрипка І. М. (2017), «Обґрунтування ефективності методики тренувального процесу юних тенісистів», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Випуск 2 (147), С. 192-194.

Крылов Д. С., Шестерова Л. Е. (2017), «Применение программы «Play and Stay» в подготовке теннисистов до 10 лет», Слобожанський науково-спортивний вісни, №6, С. 56-59.

Ноздрачева А. В., Степанова М. Е. (2019), «Сравнительный анализ подготовки юных теннисистов в различных странах мира», Актуальные научно-методические проблемы подготовки спортсменов в игровых видах спорта: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, С. 97-99.

Прокопенко А. О., Гончарова Н. М., Нагорна В. О. (2017), «Рівень розвитку координаційних здібностей тенісистів 7-10 років», Молодь та олімпійський рух: збірник тез доповідей X Міжнародної конференції, C. 154-156.

Собко І. М., Улаєва Л. О., Кушнір Ю. В. (2019), «Застосування технічних пристроїв у тренувальному процесі тенісистів початкового етапу навчання», Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія: збірник статей XII Міжнародної наукової конференції, C. 196-200.

Степанова М. Е. (2018), Техника основных ударов в теннисе: красный уровень: учебно-методическое пособие. Москва, 135 с.

Чехівська Ю. С., Гуренко О. А. (2020), «Особливості етапів тренувального процесу в багаторічній підготовці тенісистів», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 3 (123), C. 168-172.

Ferrauti A., Ulbricht A., Fernandez-Fernandez J. (2018), «Assessment of physical performance for individualized training prescription in tennis», Tennis medicine, Springer: Cham, pp. 167-188.

Gallo-Salazar C., Del Coso J., Barbado D., Lopez-Valenciano A., Santos-Rosa F. J. et al. (2017), «Impact of a competition with two consecutive matches in a day on physical performance in young tennis players», Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, №42 (7), pp. 750-756.

Kozina Z., Yevtyfiieva I., Muszkieta R., Krzysztof P., Podstawski R. (2020), «General and individual factor structure of complex preparation of young tennis players of 10-12 years», Journal of Physical Education and Sport, №20, pp. 1242-1249.

Yevtyfiieva I. I., Korobeinik V. A., Kolisnychenko A. O. (2020), «The influence of training loads of technical and tactical training on the cardiovascular system of tennis players 10-12 years», Health, sport, rehabilitation, №5 (4), pp. 23-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Номер

Розділ

Статті