DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.016

Проблеми відвідування занять з фізичного виховання студентами технічних спеціальностей

(Vladymyr Petrenko) Петренко Володимир Іванович, (Ivan Petrenko) Петренко Іван Іванович

Анотація


Мета: вивчити актуальні аспекти мотивації відвідування занять з фізичного виховання студентів технічних спеціальностей і внести корективи у процес покращення якості викладання. Матеріал і методи: Під час дослідження використовували такі методи: загальнонаукові – аналіз, порівняння, узагальнення; соціологічні: анкетне опитування, бесіда; математико-статистичні. У дослідженні приймали участь студенти І–ІV курсів факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Житомирського державного технологічного університету, усього 238 осіб. Результати: визначено тенденцію змін показників успішності з фізичного виховання та фізичної підготовки студентів факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Висновки: педагогічний експеримент підтвердив позитивний вплив занять з фізичного виховання студентів, при якому вибір їх змісту здійснюється на альтернативній основі у відповідності з особистими інтересами, потребами.


Ключові слова


студенти; мотиви; успішність; рухова активність; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bіlіchenko O. O. Problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Problems of Physical Education and Sport], 2011, vol. 5, pp. 3–5. (ukr)

Griban G. P. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 2(40), pp. 67–71. dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-2.013 (ukr)

Gruzhevskiy V. O. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2014, vol. 2, pp. 20–24. (ukr)

Dzenzelyuk D. O. Naukovі zapiski kafedri pedagogіki [Scientific notes of the department of pedagogy], Kharkіv, 2014, Vip. XXXІV, pp. 81–87. (ukr)

Zemska N. O. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2012, vol. 5, iss. 1, pp. 26–30. (ukr)

Kіshchak O. S. Pedagogіka formuvannya tvorchoі osobistostі u vishchіy і zagalnoosvіtnіy shkolakh [Pedagogy forming a creative personality in higher and secondary schools], 2014, Vip. 34 (87), pp. 476–480. (ukr)

Krutsevich T., Podlesniy O. Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya і sportu [Theory and Methodology of Physical Education and Sport], 2008, vol. 2, pp. 69–73. (ukr)

Kuznеtsova O. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2014, Vip. 14., T. 2, pp. 128–131. (ukr)

Pavlenko T. V. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2013, vol. 10, pp. 56–59. (ukr)

Pіlova S. G. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 3, pp. 216–219. (ukr)

Sіrenko R. R. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya ta sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], Kharkіv, 2006, vol. 4, pp. 161–163. (ukr)

Solovyev V. N. Professionalnoye obucheniye [Professional Learning], 2010, vol. 3, pp. 81–83. (rus)

Edge K., Khamsi K. International school partnerships as a vehicle for global education: student perspectives. Asia Pacific Journal of Education. 2012, vol. 32(4), pp. 455–472. doi:10.1080/02188791.2 012.739964.

Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna, Kozina Zh. L., Iermakov S. S. Features of physical development, physical preparedness and functional state of boys and girls – students of Polish higher educational establishments // Physical Education of Students, 2013, vol. 1, pp. 54–61. doi:10.6084/m9.figshar. 96415.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 (Vladymyr Petrenko) Петренко Володимир Іванович, (Ivan Petrenko) Петренко Іван Іванович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge