Formation and diagnostics levels of educational abilities of students in physical education.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-1.014

Keywords:

skills, students, teaching, tasks, methods, and practice

Abstract

Purpose: specify and theoretical basis for the content of educational tasks methodical practice, as a means of diagnosing the level of formation and pedagogical skills of students. Material and Methods: the analysis of more than 20 references, 12 work programs in the discipline "Physical Education" HEI III–IV accreditation levels. Results: disclosed system of pedagogical skills, providing social and personal competence in the sphere of physical culture, which forms during the methodical practice through completing quests. Conclusions: this study allows a qualitatively new level to solve the issues of forming and diagnostics level pedagogical skills of students in physical education

References

Avsaragov G. R. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2010, vol. 1 (14), pp. 38–45. (rus)

Belykh S. I. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2013, vol. 8, pp. 3–11. doi:10.6084/m9.figshare.745776. (rus)

Grigoryev V. I., Davidenko D. N., Chistyakov V. A. Uchenyye zapiski un-ta im. P. F. Lesgafta [Scientists note the P. F. Lesgaft University], 2011, vol. 1 (71), p. 35–41. (rus)

Mironov V. V. Aktualnyye problemy fizicheskoy i spetsialnoy podgotovki silovykh struktur [Actual problems of physical and special training of law enforcement agencies], 2013, vol. 2, p. 5–10. (rus)

Pіddubniy O. G., Tsimbalyuk Zh. O., Gogіna T. І., Konovalov V. V. Organіzatsіyno-metodichnі osnovi pobudovi fіzichnogo vikhovannya studentіv pedagogіchnikh vishchikh navchalnikh zakladіv [Organizational and methodological bases of physical training of students of pedagogical higher education], Kharkiv, 2012, 201 p. (ukr)

Marakushin A. І., Pіddubniy O. G., Tsimbalyuk Zh. O. Sobko І. M., Cherednіchenko A. V. Robocha programa navchalnoі distsiplіni «Fіzichne vikhovannya» za obranim vidom organіzovanoі rukhovoі aktivnostі [The work program of the course "Physical Education" organized by selected type of motor activity], Kharkiv, 2014, 105 p. (ukr)

Rovnyy A. S. Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey [Physical training of students of creative disciplines], 2002, vol. 8, pp. 91–97. (rus)

Drandrov G. L., Burtsev V. A., Shamgullin A. Z. Fundamentalnyye issledovaniya [Fundamental Research], 2013, vol. 11-4, pp. 767–771. (rus)

Fіzichne vikhovannya. Navchalna programa dlya vishchikh navchalnikh zakladіv Ukraіni III–IV rіvnіv akreditatsіі (zatverdzheno nakazom MON Ukraіni vіd 14 listopada 2003 roku, №757) [Physical education. The curriculum for universities Ukraine III-IV accreditation levels (approved by Ministry of Education of Ukraine on November 14, 2003, №757)], Kyiv, 2003, 21 p. (ukr)

Chernenko V. A. Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey [Physical training of students of creative disciplines], 2006, vol. 2, pp. 124–129. (rus)

Published

2015-02-28

Issue

Section

Articles