DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-2.001

Фінітні системи оптимізації спортивної техніки рухів

(Oleksandr Aghyppo) Ажиппо Олександр Юрійович, (Nikolay Balonin) Балонін Микола Олексійович, (Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович, (Viktor Suzdal) Суздаль Віктор Семенович

Анотація


Мета: запропонувати математичну теорію, яка узгоджувалася б з натурними експериментами та надавала загальну орієнтацію при оптимізації техніки рухів у спорті. Матеріал і методи: теорія систем, матричне вирахування, ресурси мережі Інтернет і математичне середовище MATLAB. Результати: для елементарних динамічних ланок – інерційної ланки першого порядку, ланки, що інтегрує, й подвійного інтегратора показано, що для вхідного сигналу у вигляді власної функції при проходженні його через ланку, максимальний коефіцієнт підсилення по амплітуді й квадратична норма вихідного сигналу визначається максимальним ганкелевим сингулярним числом. Виводи: запропоновано використовувати математичну теорію фінітних систем при оптимізації техніки рухів у спорті. Чисельні експерименти показали існування у лінійних динамічних систем реальних власних функцій – вхідних сигналів, що не спотворюються системою, розглянутих в інверсному часі.


Ключові слова


спортивна техніка руху; системи фінітного часу; власна функція; оптимізація; математичне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Krasovskiy N. N. Teoriya upravleniya dvizheniyem. Lineynyye sistemy [The theory of motion control. Linear Systems], Moskow, 1966 g, 476 p. (rus)

Mironovskiy L. A. Avtomatika i telemekhanika [Automation and telemechanics], 1992, vol. 9, pp. 73–86. (rus)

Glover К. All optimal Hankel-norm approximations of linear multivariables systems // Intern. J. Control. – 1984. – V. 39, № 6. – P. 1115–1193.

Mironovskiy L. A., Balonin N. A. Avtomatika i telemekhanika [Automation and telemechanics], 1999, vol. 11, p. 3–18. (rus)

Balonin N. A., Mironovskiy L. A. Avtomatika i telemekhanika [Automation and telemechanics], 2002, № 6, p. 3–22. (rus)

Balonin N. A. Finite time interval dynamic system, available at. – Access mode : http://mathscinet.ru/systems/finitetime/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Oleksandr Aghyppo) Ажиппо Олександр Юрійович, (Nikolay Balonin) Балонін Микола Олексійович, (Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович, (Viktor Suzdal) Суздаль Віктор Семенович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.