DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Умови цілеспрямованого формування фахових компетентностей учителя фізики

П.С. Атаманчук

Анотація


З позицій діяльнісно особистісного прогнозування результатів
навчання розглянуто проблему моделювання і формування рівнів
професійної компетентності та світогляду майбутніх учителів
фізики.


Ключові слова


прогноз; модель; еталон; цільова програма; управління; контроль; особистісні орієнтації; компетентність; світогляд; самоосвіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління

навчанням фізики: Монографія. – Кам. Под.: Інф. вид.

відділ, 1999. – 174 с.

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В. Управління

продуктивною навчально пізнавальною діяльністю на

основі об’єктивного контролю // Педагогіка і пси

хологія: Вісник АПН України. – 2004 – №3 (44). – С. 5

Атаманчук П.С., Мендерецкий В.В. Особенности

экспериментальной подготовки будущих учителей

физики в условиях личностно ориентированного

обучения // Модульные технологии обучения в системе

непрерывного профессионального образования (теория

и практика): Сборник научных трудов Х Между

народной научно методической конференции. Выпуск

, часть 2. – Москва, 23 24 марта 2004 г. – С. 136 143.

Атаманчук П.С., Семерня О.М. Методичні основи

управління навчанням фізики (монографія). – Ка

м’янець Подільський: К ПДУ, 2005. – 196 с.

Шут М.І., Касперський А.В. Дидактичні принципи

впровадження сучасних технологій навчання //

Удосконалення навчання фізики у вищій школі в

умовах ступеневої освіти: Матеріали ІІІ Всеукр. Наук.

Конф. “Фундаментальна та професійна підготовка

фахівців з фізики”. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова,

– Частина І. – С. 15 19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.