Аналіз умов утворення і дисоціації газових гідратів

Автор(и)

  • A. M. Pavlenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Ukraine
  • B. A. Kutnuy Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Ukraine
  • N. M. Abdullah Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105580

Ключові слова:

газові гідрати, трубопровід, метанол, диетиленгліколь, хімічна сполука, критична температура, критичний тиск

Анотація

Розкрито поняття газогідратів, дана їх коротка характеристика, наведено фактори, які впливають на утворення і розкладання гідратів, розглянуто їх поширення, структура та термодинамічні умови, котрі визначають місця утворення газових гідратів у газопроводах. Проаналізовано переваги й недоліки відомих методів видалення газогідратних пробок у трубопроводах, що вказує на подальшу необхідність їх досліджень. Крім негативного впливу на процеси видобутку газу, властивості гідратів дають змогу накреслити такі можливі напрями їх промислового використання: одержання надвисоких тисків у замкнутих об'ємах при розкладанні гідрату; розділення суміші вуглеводнів шляхом послідовного переведення через гідрат окремих компонентів в заданому режимі; одержання холоду за рахунок поглинання тепла при утворенні гідрату; ліквідація відкритого газового фонтану створенням гідратної пробки в стовбурі фонтануючої свердловини; опріснення морської води, яке основане на властивості гідрату пов'язувати в твердий стан тільки молекули води; очистка стічних вод; зберігання газу в гідратному стані; розсіювання високотемпературних туманів і хмар за допомогою гідратів; закачування у вигляді водогідратної емульсії в продуктивних пластах для збільшення коефіцієнта нафтовіддачі; одержання холоду на УКПГ з метою охолодження газу та ін.

Біографії авторів

A. M. Pavlenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Доктор технічних наук, професор

B. A. Kutnuy, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Кандидат технічних наук, доцент

N. M. Abdullah, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Аспірант

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Макогон Ю.Ф. Гидраты природных газов / Ю.Ф Макогон. – М. : Недра, 1974. – 208 с.

Геология и геохимия нефти и газа : учебник / О.К. Баженова [и др.]; под ред. Б.А. Соколова. – М. : МГУ: Академия, 2004. – 415 с.

Дегтярёв Б.В. Борьба с гидратами при эксплуатации газовых скважин в районах Севера : практическое руководство / Б.В. Дегтярёв, Г.С. Лутошкин, Э.Б. Бухгалтер. – М. : Недра, 1969. – 120 с.

Ширяев Е.В. Методы борьбы с гидратообразованием и выбор ингибитора гидратообразования при обустройстве газового месторождения «Каменномысское море» / Е.В. Ширяев // Молодой ученый. – 2015. – № 17 (97). – С. 323-326.

Collett T.S. Hydrates Contain Vast Store of World Gas Resources / T.S. Collett, V.A. Kuuskraa // Oil and Gas Journal. – 1998. – Vol. 96, iss. 19. – С. 90-95.

Словарь по геологии нефти и газа. / Редкол. : К.А. Черников (отв. ред.-сост.) и др.. – Л. : Недра : Ленингр. отд-ние, 1988. – 678 с.

Трофимчук А.А. Гидраты – новый источник углеводородов / А.А.Трофимчук, Н.В. Черский, В.П. Царев // Природа. – 1979. – № 1. – С. 83-88.

References:

Makogon Y.F. Gidraty prirodnykh gazov [Hydrates of natural gases]. Moscow, Nedra Publ., 1974. 208 p. (Rus.)

Bazhenova O.K., Burlin Yu.K., Sokolov B.A., Khain, V.Ye. Geologiia i geokhimiia nefti i gaza: uchebnik [Geology and geochemistry of oil and gas: textbook]. Moscow, MSU Akademiya Publ., 2004. 415 p. (Rus.)

Degtyarev B.V., Lutoshkin G.S., Bukhgalter E.B. Bor'ba s gidratami pri ekspluatatsii gazovykh skvazhin v raionakh Severa (prakticheskoe rukovodstvo) [Control of hydrates in the operation of gas wells in the North (a practical guide)]. Moscow, Nedra Publ., 1969. 120 p. (Rus.)

Shiryaev E.V. Metody bor'by s gidratoobrazovaniem i vybor ingibitora gidratoobrazovaniia pri obustroistve gazovogo mestorozhdeniia «Kamennomysskoe more» [Methods of dealing with hydrate formation and the choice of inhibitor of hydrate formation in the regeneration gas field «kamennomysskoe sea»], Molodoi uchenyi – Young Scientist, no. 17, pp. 323-326. (Rus.)

Collett T.S., Kuuskraa V.A. Hydrates Contain Vast Store of World Gas Resources. Oil and Gas, Journal, 1998, pp. 90-95. (Eng.)

Chernikov K.A. Slovar' po geologii nefti i gaza [Dictionary on Geology of oil and gas]. Leningrad, Nedra Publ., 1988. 678 p. (Rus.)

Trofimchuk A.A., Chersky N.In., Tsarev U.P. Gidraty – novyi istochnik uglevodorodov [Gas Hydrates – new source of hydrocarbons]. Priroda – Nature, 1979, no. 1, pp. 83-88. (Rus.)

##submission.downloads##