DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105580

Аналіз умов утворення і дисоціації газових гідратів

A. M. Pavlenko, B. A. Kutnuy, N. M. Abdullah

Анотація


Розкрито поняття газогідратів, дана їх коротка характеристика, наведено фактори, які впливають на утворення і розкладання гідратів, розглянуто їх поширення, структура та термодинамічні умови, котрі визначають місця утворення газових гідратів у газопроводах. Проаналізовано переваги й недоліки відомих методів видалення газогідратних пробок у трубопроводах, що вказує на подальшу необхідність їх досліджень. Крім негативного впливу на процеси видобутку газу, властивості гідратів дають змогу накреслити такі можливі напрями їх промислового використання: одержання надвисоких тисків у замкнутих об'ємах при розкладанні гідрату; розділення суміші вуглеводнів шляхом послідовного переведення через гідрат окремих компонентів в заданому режимі; одержання холоду за рахунок поглинання тепла при утворенні гідрату; ліквідація відкритого газового фонтану створенням гідратної пробки в стовбурі фонтануючої свердловини; опріснення морської води, яке основане на властивості гідрату пов'язувати в твердий стан тільки молекули води; очистка стічних вод; зберігання газу в гідратному стані; розсіювання високотемпературних туманів і хмар за допомогою гідратів; закачування у вигляді водогідратної емульсії в продуктивних пластах для збільшення коефіцієнта нафтовіддачі; одержання холоду на УКПГ з метою охолодження газу та ін.


Ключові слова


газові гідрати; трубопровід; метанол; диетиленгліколь; хімічна сполука; критична температура; критичний тиск

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел (ГОСТ):

Макогон Ю.Ф. Гидраты природных газов / Ю.Ф Макогон. – М. : Недра, 1974. – 208 с.

Геология и геохимия нефти и газа : учебник / О.К. Баженова [и др.]; под ред. Б.А. Соколова. – М. : МГУ: Академия, 2004. – 415 с.

Дегтярёв Б.В. Борьба с гидратами при эксплуатации газовых скважин в районах Севера : практическое руководство / Б.В. Дегтярёв, Г.С. Лутошкин, Э.Б. Бухгалтер. – М. : Недра, 1969. – 120 с.

Ширяев Е.В. Методы борьбы с гидратообразованием и выбор ингибитора гидратообразования при обустройстве газового месторождения «Каменномысское море» / Е.В. Ширяев // Молодой ученый. – 2015. – № 17 (97). – С. 323-326.

Collett T.S. Hydrates Contain Vast Store of World Gas Resources / T.S. Collett, V.A. Kuuskraa // Oil and Gas Journal. – 1998. – Vol. 96, iss. 19. – С. 90-95.

Словарь по геологии нефти и газа. / Редкол. : К.А. Черников (отв. ред.-сост.) и др.. – Л. : Недра : Ленингр. отд-ние, 1988. – 678 с.

Трофимчук А.А. Гидраты – новый источник углеводородов / А.А.Трофимчук, Н.В. Черский, В.П. Царев // Природа. – 1979. – № 1. – С. 83-88.

References:

Makogon Y.F. Gidraty prirodnykh gazov [Hydrates of natural gases]. Moscow, Nedra Publ., 1974. 208 p. (Rus.)

Bazhenova O.K., Burlin Yu.K., Sokolov B.A., Khain, V.Ye. Geologiia i geokhimiia nefti i gaza: uchebnik [Geology and geochemistry of oil and gas: textbook]. Moscow, MSU Akademiya Publ., 2004. 415 p. (Rus.)

Degtyarev B.V., Lutoshkin G.S., Bukhgalter E.B. Bor'ba s gidratami pri ekspluatatsii gazovykh skvazhin v raionakh Severa (prakticheskoe rukovodstvo) [Control of hydrates in the operation of gas wells in the North (a practical guide)]. Moscow, Nedra Publ., 1969. 120 p. (Rus.)

Shiryaev E.V. Metody bor'by s gidratoobrazovaniem i vybor ingibitora gidratoobrazovaniia pri obustroistve gazovogo mestorozhdeniia «Kamennomysskoe more» [Methods of dealing with hydrate formation and the choice of inhibitor of hydrate formation in the regeneration gas field «kamennomysskoe sea»], Molodoi uchenyi – Young Scientist, no. 17, pp. 323-326. (Rus.)

Collett T.S., Kuuskraa V.A. Hydrates Contain Vast Store of World Gas Resources. Oil and Gas, Journal, 1998, pp. 90-95. (Eng.)

Chernikov K.A. Slovar' po geologii nefti i gaza [Dictionary on Geology of oil and gas]. Leningrad, Nedra Publ., 1988. 678 p. (Rus.)

Trofimchuk A.A., Chersky N.In., Tsarev U.P. Gidraty – novyi istochnik uglevodorodov [Gas Hydrates – new source of hydrocarbons]. Priroda – Nature, 1979, no. 1, pp. 83-88. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.