Редакційна колегія

 

Головний редакторІщенко Анатолій Олексійович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: професор кафедри підйомно-транспортних машин і деталей
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: ischenko50@ukr.net

Scopus Author ID 7102919266
Google Scholar Link

Angeliki G. Lekatou

Основне місце роботи: University of Ioannina (UOI), Greece
Посада: Professor, Director of the Applied Metallurgy Laboratory
Науковий ступінь: Dr., PhD

Країна: Греція

E-mail: angelikilekatou@gmail.com

Scopus Author ID 24281435000
ORCID 0000-0001-7951-4431
Google Scholar Link

Hossam Ahmed Mohamed Halfa

Основне місце роботи: Central Metallurgical Research & Development Institute, Cairo, Egypt
Посада: Associate professor
Науковий ступінь: Dr., PhD

Країна: Єгипет

Тел.: (020) 250-10-642
E-mail: hossamhalfa@gmail.com

Scopus Author ID 15765173200
ORCID 0000-0002-5063-5026
Google Scholar Link

Sergey Edward Lyshevski

Основне місце роботи: Rochester Institute of Technology, New York, USA
Посада: Professor of electrical engineering department of electrical and microelectronic engineering

Науковий ступінь: Dr., PhD

Країна: Сполучені Штати Америки

Тел.: (585)-475-4370
E-mail: Sergey.Lyshevski@mail.rit.edu

Scopus Author ID 35617359100
ORCID 0000-0003-1340-4824
Google Scholar Link

Dmytro Makarchuk

Основне місце роботи: Solent University, Southampton, UK
Посада: lecturer
Науковий ступінь: PhD (Engineering)

Країна: Велика Британія

E-mail: dmytro.makarchuk@solent.ac.uk

Scopus Author ID 57219237669
ORCID 0000-0002-4299-6614
Google Scholar Link

Oleksandr Vrublevskyi

Основне місце роботи: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn
Посада: professor of the Chair of Vehicles and Machinery Exploitation
Науковий ступінь: Dr.Sci (Engineering)
Вчене звання: professor

Країна: Польща

Тел.: 48 538536132
E-mail: aleksander.wroblewski@uwm.edu.pl

Scopus Author ID 57202423299
ORCID 0000-0002-5871-6381
Google Scholar Link

Азархов Олександр Юрійович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідувач кафедри біомедичної інженерії
Науковий ступінь: доктор медичних наук, кандидат технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: +38(067)5356051
E-mail: alexazarhov@gmail.com

Scopus Author ID 15768787600
ORCID 0000-0003-0062-0616 

Бєлоконь Каріна Володимирівна

Основне місце роботи: Запорізька державна інженерна академія
Посада: доцент кафедри прикладної екології та охорони праці
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: kv.belokon@gmail.com

Scopus Author ID 56196099400
ORCID 0000-0003-2000-4052 
Google Scholar Link

Білоусов Євген Вікторович

Основне місце роботи: Херсонська державна морська академія
Посада: професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: ewbelousov67@gmail.com

Scopus Author ID 57208404782
ORCID 0000-0001-8185-8209 
Google Scholar Link

Булгаков Микола Петрович

Основне місце роботи: Одеський національний морський університет
Посада: доцент кафедри судноводіння і морської безпеки
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +380974458638
E-mail: npbulgakov2@gmail.com 

Scopus Author ID 57312351600
ORCID 0000-0002-7172-8678
Google Scholar Link

Бялобржеський Олексій Володимирович

Основне місце роботиКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Посада: доцент кафедри електротехніки
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.:  +38-096-252-57-17
E-mail: bialobrzeski@ukr.net

Scopus Author ID 57196464606
ORCID 
0000-0003-1669-4580
Google Scholar 
Link

Володарець Микита Віталійович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри автоматизації систем електропостачання та електроприводу 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Країна: Україна

E-mail: volodarets.nikita@gmail.com

Scopus Author ID 57195074889
ORCID 
0000-0002-8526-4800
Google Scholar 
Link

Головань Андрій Ігорович

Основне місце роботи: Одеський національний морський університет
Посада: доцент кафедри судноводіння і морської безпеки
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: andrew.golovan@gmail.com

Scopus Author ID 57204001471
ORCID 0000-0001-6589-4381
Google Scholar Link

Грицук Ігор Валерійович

Основне місце роботи: Херсонська державна морська академія
Посада: професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: gritsuk_iv@ukr.net

Scopus Author ID 57190293165
ORCID 0000-0001-7065-6820
Google Scholar Link

Губинський Михайло Володимирович

Основне місце роботи: Національна металургійна академія Украіни
Посада: професор кафедри промислової теплоенергетики
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: gubinm58@gmail.com

Scopus Author ID 56196705500
ORCID 0000-0001-5061-7779 
Google Scholar Link

Єфременко Василь Георгійович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідувач кафедри фізики, професор кафедри матеріалознавства та перспективних технологій
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: efremenko_v_g@pstu.edu

Scopus Author ID 7005748111
ORCID 0000-0002-4537-6939
Google Scholar Link

Кириллова Олена Вікторівна

Основне місце роботи: Одеський національний морський університет
Посада: завідувачка кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: +38 (067) 480-52-77
E-mail: kirillova18@i.ua

Scopus Author ID 57190434263
ORCID 0000-0002-3414-7364
Google Scholar Link

Клецька Ольга Віталіївна

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри рухомого складу транспортних систем
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: gurao@ukr.net

Scopus Author ID 57195731267
ORCID 0000-0002-4682-860X
Google Scholar Link 

Ковалевська Олена Сергіївна

Основне місце роботи: Донбаська державна машинобудівна академія
Посада: доцент кафедри технології машинобудування
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0626) 41-47-70
E-mail: tiup@dgma.donetsk.ua

Scopus Author ID 57201211726
ORCID 0000-0001-5884-0430Кухар Володимир Валентинович

Основне місце роботи: Технічний університет «Метінвест Політехніка»
Посада: професор кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: kvv.mariupol@gmail.com

Scopus Author ID 56309980200
ORCID 0000-0002-4863-7233
Google Scholar Link

Лук'яненко Анна Олегівна

Основне місце роботи: Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України
Посада: завідувач відділу проблем охорони працi i екологiї в зварювальному виробництвi 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Країна: Україна

E-mail: Lukianenko@nas.gov.ua

Scopus Author ID 57203806075
ORCID 0000-0002-0632-4984

Мазур Владислав Олександрович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри наноінженерії в галузевому машинобудуванні
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: mazur_v_a@pstu.edu

Scopus Author ID 56684651000

Онищенко Олег Анатолійович

Основне місце роботи: НУ «Одеська морська академія»
Посада: професор кафедри технічної експлуатації флоту
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: oleganaton@gmail.com

Scopus Author ID 57192820689
ORCID 0000-0002-3766-3188
Google Scholar Link

Парфененко Юлія Вікторівна

Основне місце роботи: Сумський державний університет
Посада: доцент кафедри комп’ютерних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0542) 68-78-54
E-mail: yuliya_p@cs.sumdu.edu.ua

Scopus Author ID 54420952900
ORCID 0000-0003-4377-5132
Google Scholar Link

Петренко Тетяна Григорівна

Основне місце роботи: Український державний університет залізничного транспорту
Посада: доцент кафедри інформаційних технологій
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (057) 730-19-84
E-mail: petrenko_tg@kart.edu.ua

Scopus Author ID 43461655800
ORCID 0000-0001-6305-7918
Google Scholar Link 

Плахтій Олександр Андрійович

Основне місце роботи: Український державний університет залізничного транспорту
Посада: доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38 (057) 730-10-76
E-mail: a.plakhtiy1989@gmail.com

Scopus Author ID 57200286872
ORCID 0000-0002-1535-8991
Google Scholar Link 

Погорлецький Дмитро Сергійович

Основне місце роботи: Херсонська державна морська академія
Посада: доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: pohorletskyi.dmytro@ksma.ks.ua

Scopus Author ID 57204670972
ORCID 0000-0002-1256-8053
Google Scholar Link 

Проніна Ольга Ігорівна

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри комп'ютерних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38 067 257 76 37
E-mail: pronina.lelka@gmail.com

Scopus Author ID 57435731300
ORCID 0000-0001-7085-8027
Google Scholar Link 

Прус В’ячеслав В’ячеславович

Основне місце роботи: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Посада: завідувач кафедри електротехніки
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38-067-572-70-94
E-mail: viacheslav.prus@gmail.com

Scopus Author ID 15758118000
ORCID 0000-0002-2203-6878
Google Scholar Link 

П'ятикоп Олена Євгенівна

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри комп'ютерних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38 098 112 86 69
E-mail: pyatikopalena@gmail.com

Scopus Author ID 57216897387
ORCID 0000-0002-7731-3051
Google Scholar Link 

Саєнко Юрій Леонідович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: перший проректор, професор кафедри автоматизацii систем електропостачання та електроприводу
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: +38 (097) 738-06-34
E-mail: sayenko_y_l@pstu.edu

Scopus Author ID 57214167503
ORCID 
0000-0001-9729-4700
Google Scholar Link 

Симоненко Роман Вікторович

Основне місце роботи: ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
Посада: заступник начальника центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38 098 009 88 98
E-mail: rsymonenko@insat.org.ua

Scopus Author ID 57201635912
ORCID 0000-0002-4269-5707
Google Scholar Link 

Тарандушка Людмила Анатоліївна

Основне місце роботи: Черкаський державний технологічний університет
Посада: завідувач кафедри автомобілів та технології їх експлуатації
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: +38 093 946 78 74
E-mail: tarandushkal@ukr.net

Scopus Author ID 57218094150
ORCID 0000-0002-1410-9088
Google Scholar Link 

Ткачов Віктор Васильович

Основне місце роботи: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Посада: професор кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0562) 47-39-93
E-mail: tkachevv@ukr.net

Scopus Author ID 55999144100
ORCID 
0000-0002-2079-4923
Google Scholar Link

Худяков Ігор Валентинович

Основне місце роботи: Херсонська державна морська академія
Посада: доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: khudiakov.ihor@ksma.ks.ua

Scopus Author ID 57214246939
ORCID 0000-0002-8900-7879
Google Scholar Link

Чабак Юлія Геннадіївна

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри фізики
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38 097 218 16 72
E-mail: julia.chabak25@gmail.com

Scopus Author ID 55499289800
ORCID 0000-0003-3743-7428
Google Scholar Link

Чеберячко Юрій Іванович

Основне місце роботи: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Посада: професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (056) 37-307-66
E-mail: cheberiachko.yu.i@nmu.one

Scopus Author ID 55217741300
ORCID 0000-0001-7307-1553
Google Scholar Link 

Чупринов Євген Валерійович

Основне місце роботи: Державний університет економіки і технологій
Посада: доцент кафедри металургійних технологій
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: chuprynov_yv@duet.edu.ua

Scopus Author ID 56769874600
ORCID 0000-0001-8605-3434
Google Scholar Link 

Шумило Олександр Миколайович

Основне місце роботи: Одеський національний морський університет
Посада: проректор з науково-педагогічної роботи
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38 (048) 728-31-20
E-mail: shumylo.alexander@gmail.com

Scopus Author ID 57211999743
ORCID 0000-0003-0574-1951
Google Scholar Link

 

Відповідальний секретар редакціїСавенко Ольга Сергіївна

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Країна: Україна

Тел.: +38 (098) 480-24-03
E-mail: savenko.olja@gmail.com

Scopus Author ID 57220863938
ORCID 0000-0002-8108-2575
Google Scholar Link