Авторські права та ліцензування

Журнал "Вісник Приазовського державного технічного  університету. Серія: Технічні науки" видається під ліцензією Creative Commons Attribution License International CC-BY (Ліцензія «Із зазначенням авторства»). 

Ця ліцензія надає можливість розповсюджувати, редагувати, виправляти та використовувати твір як основу для створення похідних, включаючи комерційне використання, за умови зазначення авторства. Рекомендується для максимального поширення та використання матеріалів без ліцензійних обмежень. Автор передає редакції журналу право на поширення електронної версії своєї статті, а також електронної версії англомовного перекладу (для статей, написаних українською мовою) за допомогою будь-яких електронних засобів (включаючи розміщення на офіційному веб-сайті журналу, електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автори, які публікуються в цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори зберігають право на авторство своєї праці, при цьому передаючи журналу права на першу публікацію цієї роботи відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution License. Ця ліцензія дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної праці та першу публікацію у даному журналі.

2. Автори мають можливість укладати незалежні додаткові угоди, пов'язані з неексклюзивним поширенням своєї роботи у форматі, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщення роботи в електронному архіві установи або включення її до монографії), при умові зазначення посилання на оригінальну публікацію роботи в даному журналі.

3. Автор має право використовувати матеріали своєї статті, повністю або частково, без потреби узгодження з редакцією та засновниками, для освітніх цілей, написання власних дисертацій, підготовки тез, доповідей на конференціях, а також для створення презентацій.

4. Автор має право розміщувати електронні копії своєї статті (це відноситься до авторського рукопису, версії статті, яка була прийнята для публікації, а також остаточної електронної версії, завантаженої з офіційного веб-сайту журналу) на особистих веб-ресурсах усіх авторів (включаючи веб-сайти, сторінки, блоги тощо), на веб-ресурсах установ, де працюють автори (включаючи електронні інституційні репозиторії) та на некомерційних веб-ресурсах з відкритим доступом.

У будь-якому випадку обов'язковим є наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, яка доступна на офіційному веб-сайті журналу.