Політика відкритого доступу та архівування

Журнал "Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки" дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Всі статті відразу після виходу журналу розміщуються на його веб-сайті без обмеження терміну, далі розповсюджуються через мережу національних бібліотек та зберігаються в паперовому вигляді. Повнотекстовий доступ до статей журналу надається в режимі реального часу на офіційному сайті журналу, в Архіві.

Статті публікуються у відкритому доступі. Передплата або плата за перегляд статті не передбачається.

Це відповідає положенню про відкритий доступ Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI). Ліцензійна політика журналу узгоджується з більшістю політик, що стосуються відкритого доступу та архівування.

Відкритий доступ є засобом поширення нових результатів прорецензованих наукових досліджень у різних галузях і країнах. Поєднання бажання вчених і дослідників опубліковувати результати своїх досліджень у наукових виданнях з можливостями, які надає Інтернет, виражається через глобальне електронне поширення журнальних статей, що пройшли експертну рецензію. Всі ці статті стають абсолютно доступними та вільними для використання вченими, дослідниками, викладачами, студентами та всіма, хто цікавиться науковими дослідженнями.

Журнал "Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки" працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст наукової статті в цьому науковому виданні.

Політика архівування матеріалів

Усі випуски журналу архівуються та зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.

Open Journal Systems підтримує систему PKP (PKP Preservation Network, PKP PN). Цей сервіс, розроблений командою PKP (Public Knowledge Project), призначений для цифрового зберігання вмісту архівів наукових журналів, які використовують платформу Open Journal Systems для своїх веб-сайтів.

Мережа PKP PN забезпечена інтеграцією з відомим сервісом зберігання наукової інформації LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe), що гарантує децентралізоване та розподілене зберігання, безперервний доступ та збереження справжньої вихідної версії контенту. PKP Preservation Network забезпечує можливість довгострокового збереження журналів, які не є частиною інших служб цифрового архівування (на приклад, CLOCKSS або Portico).

LOCKSS - це відкритий програмний інструмент, розроблений у Бібліотеці Стенфордського університету, який дозволяє бібліотекам здійснювати збереження окремих веб-журналів. Інструмент регулярно моніторить веб-сайти цих журналів на предмет нового опублікованого контенту та забезпечує архівування цього контенту. Кожен архів постійно піддається перевірці на відповідність до інших. Якщо виявляється, що контент пошкоджений або втрачений, інші архіви використовуються для його відновлення.