Плата за публікацію

Плата за публікацію включає витрати, пов’язані з процесами рецензування, редагування статті, здійснення верстки, обслуговування веб-сайту журнала тощо. Плата здійснюється тільки після позитивного рішення редакції про публікацію статті в журналі й відповідного повідомлення авторові.

Вартість публікації складає 45 грн/стор (максимальна вартість статті не може перевищувати 675 грн).

РЕКВІЗИТИ для сплати за друк статті:

р / рах UA708201720313221011201005734
ГУДКСУ в м.Києві
МФО 820172
ЄДРПОУ 02070812
ІПН 020708105816
Св-во № 100301199

Обов'язково вкажіть призначення платежу.
Призначення платежу: За інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності. Прізвище відправника