Індексація журналу

Міжнародні наукометричні бази, репозиторії, бібліотеки, пошукові системи


Google Scholar (США)
 - це загальнодоступна пошукова система, що індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опублікованих в різних форматах. Індекс Google Академії містить в собі більшість рецензованих журналів найбільших наукових видавців Європи і Америки. Цей продукт має інструментарій для відстеження наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінюється приблизно в 160 млн документів.

Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory) — авторитетна міжнародна база даних, яка містить опис понад 300 тисяч періодичних видань, а також активно використовується співробітниками електронних каталогів, бібліотек, репозитаріїв, наукометричних баз Scopus і Web of Science для отримання докладної інформації про наукові журнали.

Crossref – це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Усім статтями присвоюється DOI з префіксом 10.31498.

 

Index Copernicus (Польща) - наукометрична база даних, створена в 1999 році в Польщі. База даних має ряд інструментів оцінки продуктивності, що дозволяють відстежувати і встановлювати значимість наукових публікацій, внесок окремих вчених та науково-дослідних установ. Індекс Копернікус також здійснює традиційне реферування та індексування наукових публікацій.

OCLC WorldCat (Ohio College Library Center) - це глобальний федеративний бібліотечний каталог і найбільша в світі бібліографічна база даних, яка пропонує доступ до ресурсів 72,000 бібліотек - учасниць ініціативи OCLC з 170 країн світу. База даних містить понад 330 млн записів, які сукупно надають інформацію про 2 млрд фізичних і електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книг, журналів, карт, музичних творів, відеозаписів та інших ресурсів), опублікованих на 485 мовах світу.

 

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) - це проект, який розвивається в рамках політики відкритого доступу Європейської комісії, і має на меті підтримку дослідницької інфраструктури для виконання мандата відкритого доступу Європейського Союзу. Це сховище охоплює джерела інформації по всіх галузях знання і має обсяг понад 11,5 млн наукових публікацій (статей журналів, дисертацій, книг, лекцій, звітів та ін.), що одержані з 610 сховищ установ з 52 країн.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - це пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних в веб-середовищі (в першу чергу, ресурсів відкритого доступу). Пошукова машина збирає ресурси через протокол Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), нормалізує їх і пропонує для пошуку. Індекс BASE становлять понад 70 млн документів з більш ніж 3,000 джерел. Для більшості записів надаються повні бібліографічні дані та категорії для фільтрації (автори, індекси Десяткової класифікації Дьюї, роки публікації і ін).

ResearchBib (Японія) - міжнародна мультидисциплінарна база наукових журналів, щовключає в себе більше 8000 видань з усього світу. Надає послугу індексації журналів, перерахованих у своїй базі, що в свою чергу сприяє розвитку індексованих журналів.

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations. OUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук.

ROAD - сервіс, пропонований Міжнародним центром ISSN за підтримки Комунікаційно-інформаційного сектора ЮНЕСКО. Створений в грудні 2013 року, каталог ROAD надає безкоштовний доступ до тих бібліографічних записів ISSN, які описують наукові ресурси відкритого доступу: журнали, монографічні серії, матеріали конференцій, репозиторії університетів і наукові блоги. Ці записи, створювані Мережею ISSN (89 Національними центрами по всьому світу і Міжнародним центром ISSN), доповнюються інформацією, витягнутої з реферативних баз даних, каталогів (DOAJ, Latindex, The Keepers Registry), а також наукометричнимиі індикаторами (Scopus). ROAD узгоджується з діяльністю ЮНЕСКО по просуванню відкритого доступу до наукових ресурсів. ROAD доповнює створений ЮНЕСКО Глобальний портал по відкритому доступу (GOAP), що надає повний огляд наукової інформації відкритого доступу в усьому світі.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Україна) - найбільша за обсягом фонду та площі приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Входить до двадцятки найбільших національних бібліотек світу.

Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща) - портал Міністерства науки та вищої освіти Польщі, на якому зібрана інформація про наукові публікації вчених в журналах з усього світу. Є частиною POL-on (Інформаційної системи про вищу освіту). На цьому ресурсі проіндексовано понад 560,000 робот з 29,676 журналів. Крім того, продукт має авторитетні профілі 6224 установ і 27,000 вчених.

Реферативна база даних «Україніка наукова» (Україна) - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних і медичних наук. Заснована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.

 

Український реферативний журнал "Джерело" — періодичне інформаційне видання, призначене для відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін.