Досвід поводження з відходами в харчових технологіях

Автор(и)

  • V. S. Voloshin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105953

Ключові слова:

відходи, сировина, ентропія, графопобудова модель, нерівноважна система, біфуркація

Анотація

У статті запропоновано методологічний підхід до дослідження механізму утворення відходів в харчовій промисловості із застосуванням графопобудових моделей. Розглянуто причини процесу відходоутворення на прикладах виноробства і сироваріння, вивчені кількісні й якісні закономірності, що дозволяють використовувати їх в якості інструментарію для управління процесами відходів з метою мінімізації в джерелі утворення

Біографія автора

V. S. Voloshin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Разуваев Н.И. Комплексная переработка вторичных продуктов виноделия / Н.И. Разуваев. – Москва, 1975. – 168 с.

Волошин В.С. Природа отходообразования / В.С. Волошин. – Мариуполь : Рената, 2007. – 666 с.

Пригожин И.Р. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках / И.Р. Пригожин; под ред. Ю.Л. Климонтовича. – М. : КомКнига, 2006. – 296 с.

Винная кислота Электронный ресурс. – (http://www.neboleem.net/vinnaja-kislota.php).

Винная кислота Электронный ресурс. – (http://vesvnorme.net/zdorovoe-pitanie/vinnaja-kislota.html).

А. с. 1010113 СССР, МПК С 12 G 1/02. Способ получения виннокислой извести из барды-отхода винодельческого производства / П.И. Параска, Д.М. Высочанский. – № 3265993/28-13; завл. 24.03.81; опубл. 07.04.83, Бюл. №13.

Коротаев А.Г. Использование барды в практике коньячного производства / А.Г. Коро-таев, Т.А. Начева // Виноградарство и виноделие. – 1980. – № 23. – С. 38-45.

References:

Rasuvaev N.I. Kompleksnaia pererabotka vtorichnykh produktov vinodeliia [Complex proc-essing of secondary winemaking products]. Moscow, 1975. 168 p.

Voloshin V.S. Priroda otkhodoobrazovaniia [Nature of wastes]. Mariupol, Renata Publ., 2007. 666 p. (Rus.)

Prigozhin I.R. Ot sushchestvuiushchego k voznikaiushchemu. Vremia i slozhnost' v fizicheskikh naukakh [From being to becoming. Time and complexity of physical sciences]. Moscow, KomKniga Publ., 2006. 296 p. (Rus.)

Vinnaja kislota – svojstva, poluchenie, primenenie [Tartaric acid – properties, production, application] Available at: http://www.neboleem.net/vinnaja-kislota.php (accessed 13 February 2017). (Rus.)

Vinnaja kislota – svojstva, primenenie [Tartaric acid – properties, application] Available at: http://vesvnorme.net/zdorovoe-pitanie/vinnaja-kislota.html (accessed 10 December 2016). (Rus.)

Paraska P.I., Vysochanskij D.M. Sposob poluchenija vinnokisloj izvesti iz bardy-othoda vinodel'cheskogo proizvodstva [Method for obtaining tartaric acid from the bard-waste of wine production]. Certificate of authorship USSR, no. 1010113, 1983. (Rus.)

Korotaev А.G., Nacheva T.A. Ispol'zovanie bardy v praktike kon'iachnogo proizvodstva [Use of bards in the practice of cognac production]. Vinogradarstvo i vinodelie – Viticulture and winemaking, 1980, no. 23, рp. 38-45. (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>