Інтерактивне навчання питанням екології на основі веб-квесту

Автор(и)

  • O. A. Khliestova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • T. O. Levitskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125627

Ключові слова:

веб-квест, зміни клімату, освітній простір, інтернет-ресурси

Анотація

У статті розглядаються питання використання прийомів і методик інтерактивного навчання для вивчення шляхів вирішення екологічних проблем, дослідження ролі антропогенного чинника у зміні якості навколишнього середовища. В роботі запропоновано використання інноваційної технології навчання у вигляді веб-квесту шляхом створення інформаційного простору для вирішення екологічних проблем, розроблений поетапний план організації та проведення веб-квесту. Детально описана технічна частина реалізації проекту «веб-квест», що включає вибір інструментів і мови програмування, обраний і запропонований сучасний ряд інформаційних технологій, таких як Node.js, React, MongoDB. Показано, що технологія веб-квесту, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх в освітній процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних і соціальних завдань, дозволяє підвищити загальну поінформованість населення, вибрати для подальшої реалізації заходи щодо захисту навколишнього середовища, адаптації до змін клімату внаслідок антропогенної діяльності

Біографії авторів

O. A. Khliestova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

T. O. Levitskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список використаних джерел:

Ложко А.Н. Моделирование эффекта «дождевая тень» в промышленной зоне индустриального объекта // А.Н. Ложко, О.А. Хлестова // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2011. – Вип № 22. – С. 272-277. – (Серія: Технічні науки).

Петрук М.В. Веб-квест как средство развития навыков информационной деятельности на уроках технологи / М.В. Петрук, Ю.С. Кулинка // Молодежный научный форум: Гуманитарные науки : электр. сб. ст. по материалам ХI студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. – М. : «МЦНО». – 2014. – № 4 (11). – С. 108-112. – Режим доступа: https://nauchforum.ru/archive/

MNF_humanities/4(11).pdf.

Дейт К. Введение в системы баз данных / К. Дейт. – 7 изд. – М. : Вильямс, 2015. – 1072 с.

Ратшиллер Т. PHP4: разработка Web-приложений / Т. Ратшиллер, Т. Геркен. – СПб. : Питер, 2016. – 384 с.

Томсон Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL / Л. Томсон, Л. Веллинг. – К. : ДиаСофт, 2001. – 672 с.

Стауфер Т. Создание веб-страниц. Самоучитель / Т. Стауфер – СПб.: Питер, 2003. – 448 с.

Конверс Т. РНР 5 и MySQL. Библия пользователя / Т. Конверс. – М. : Вильямс, 2006. – 1216 с.

References:

Lozko А.N., Hlestova О.А. Моdelirovanie efekta «Dozdevaya ten´» v promyshlennoi zone industrialnogo objekta [Design of effect «rain shade» in the industrial zone of industrial objects]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu, Seriia: Tehnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2011, no.22, pp. 272-277. (Rus.)

Petruk M.V., Kulinka Iu.S. Web-quest kak sredstvo razvitiya navykov informacionnoji deyatelnocti na urokakh tekhnologiji. Anotatsii dopovidei 11 Stud. Mizhn. zaoch. nauk.-prakt. konf. «Gumanitarnie nauki» [Web-quest as means of development of skills of informative activity on the lessons of technology. Abstracts materials of 11th St. Int. Sci.-Pract. Conf «The Youth scientific forum: humanity science»]. Moskow, 2014, no.4(11), pp. 108-112. Available at: http://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/4(11).pdf.

Date C. An introduction to database systems. 7th ed. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, 2000. 938 p. (Rus. ed.: Deit K. Vvedenie v sistemy baz dannykh, Moskow, Izdatelskiy dom «Vil´yams» Publ., 2015. 1072 p.). (Rus.)

Ratshiller T., Gerken T. PHP4: razrabotka Web-prilozheniy [PHP4: development of Web- attachment]. Sankt Peterburg, Piter Publ., 2016. 384 p. (Rus.)

Tomson L., Velling L. Razrabotka Web-prilozheniy na PHP i MySQL [Development of Web- attachment on PHP and MySQL]. Kyiv, DiaSoft Publ., 2001. 672 p. (Rus.)

Staufer T. Sozdanie veb-stranic. Samouchitel [Creation of web pages. Manual for self-tuition]. Sankt Peterburg, Piter Publ., 2003. 448 p. (Rus.)

Konvers T. РНР 5 i MySQL. Bibliya polzovatelya [РНР 5 and MySQL. Bible of user]. Moskow, Izdatelskiy dom «Vil´yams», 2006. 1216 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають