Критерії створення багаторівневої системи діагностування, управління та захисту електрообладнання

Автор(и)

  • V. E. Krivonosov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. M. Zlepko Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця, Ukraine
  • E. L. Pirotti Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160276

Ключові слова:

діагностика електрообладнання, захист електрообладнання, багаторівнева система захисту медичного обладнання

Анотація

Надійність роботи силового електрообладнання (ЕО) промислових підприємств, сільського господарства і медичних установ в значній мірі залежить від режимів роботи і якості електроенергії мережі живлення. Існуючі способи захисту ЕО, наприклад, рентгенівського комп’ютерного томографа, діють вибірково і їхні дії спрямовані на виявлення і захист електрообладнання від певного виду дефекту. У даній роботі розглянуто критерій створення єдиної системи управління, діагностики та захисту, яким є «ЕО + мережа живлення», як єдиного комплексу для управління режимами включення ЕО. Повний обсяг системи складається з п’яти рівнів видів захистів. Використання кількості рівнів визначається видом ЕО і величиною можливої шкоди. Перший рівень захисту – це діагностика стану мережі – початковий і подальший безперервний моніторинг рівня лінійних напруг і швидкості зміни фронту першої гармонійної складової напруги живлення. Другий рівень – це діагностика причин обриву струмоведучих ліній. Третій рівень захисту – це температурний захист ЕО і діагностика причин виникнення теплових перевантажень. Третій рівень – безперервний моніторинг температурних показників ЕО. Четвертий рівень – безперервний моніторинг температурних показників болтових з’єднань. П’ятий рівень – контроль величини опору ізоляції та діагностика причин її зниження; захист ізоляції від зволоження; продовження терміну її експлуатації та забезпечення надійності та безаварійної роботи ЕО

Біографії авторів

V. E. Krivonosov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

S. M. Zlepko, Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця

Доктор технічних наук, професор

E. L. Pirotti, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Васюченко И.В. Повышение надежности работы электрооборудования путем примене-ния методов диагностики / И.В. Васюченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 5. – С 28-34.

ГОСТ 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710-2002). Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений. – Введ. 2008-01-01. – М. : Стандартинформ, 2007. – 16 с.

Пат. 2456731 Россия, МПК H 02 H 5/04. Способ защиты электроустановок от перегрева / Ф.Ф. Пащенко, В.В. Торшин, Л.Е. Круковский. – № 2011123076/07; заявл. 08.06.11; опубл. 20.07.12, Бюл. № 20. – 8 с.

Пат. 2461107 Россия, МПК H 02 H 3/00. Устройство управления и защиты электрооборудования / Ю.В. Филатов, Н.М. Басов, В.С. Дзюбан, В.В. Кардаш. – № 2010144552/07; заявл. 29.10.10; опубл. 10.09.12, Бюл. № 25. – 6 с.

Пат. 107898 Україна, МПК H 02 H 5/04, H 02 К 15/12, H 02 H 5/10, G 01 K 13/08. Спосіб контролю і теплового захисту обмоток електричних машин, які працюють у запиленому середовищі / В.Є. Кривоносов, І.В. Жежеленко, О.В. Московець, С.В. Василенко. – № а201401923; заявл. 26.02.14; опубл. 25.02.15, Бюл. № 4. – 7 с.

Пат. 2263382 Россия, МПК H 02 H 3/38, H 02 H 7/00. Способ защиты потребителей энергии сети переменного тока от аварийных режимов работы и устройство для его осуществления / С.В. Кожельский, А.Л. Крушев, В.Т. Крушев. – № 2003124042/09; заявл. 31.07.03; опубл. 27.10.05, Бюл. № 30. – 11 с.

References:

Vasiuchenko I.V. Povysheniia nadezhnosti raboty elektrooborudovaniia putem primeneniia metodov diagnostiki [Improving the reliability of electrical equipment by applying diagnostic methods]. Energosberezhenie. Energetika. Energoaudit – Energy saving. Power engineering. Energy audit, 2014, № 5, pp. 27-34. (Rus.)

GOST 50571.28-2006 (MEK 60364-7-710-2002). Trebovaniia k spetsial’nym elektroustanovkam. Elektroustanovki meditsinskikh pomeshchenii [State Standart 50571.28-2006 (MEK 60364-7-710-2002). Requirements for special electrical installations. Electrical installations of medical premises]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 16 p. (Rus.)

Pashchenko F.F., Torshin V.V., Krukovskii L.E. Sposob zashchity elektroustanovok ot pere-greva [Method of protecting electrical installations from overheating]. Patent RU, no. 2456731, 2012. (Rus.)

Filatov Iu.V., Basov N.M., Dziuban V.S., Kardash V.V. Ustroistvo upravleniia i zashchity elektrooborudovaniia [Control device and protection of electrical equipment]. Patent RU, no. 2461107, 2012. (Rus.)

Krivonosov V.Є., Zhezhelenko І.V., Moskovets’ O.V., Vasilenko S.V. Sposіb kontroliu і teplovogo zakhistu obmotok elektrichnikh mashin, iakі pratsiuiut’ u zapilenomu seredovishchі [Method of control and thermal protection of windings of electric machines working in dusty environments]. Patent UA, no. 107898, 2015. (Ukr.)

Kozhel’skii S.V., Krushev A.L., Krushev V.T. Sposob zashchity potrebitelei energii seti peremennogo toka ot avariinykh rezhimov raboty i ustroistvo dlia ego osushchestvleniia [The way to protect consumers of AC power from emergency operation and device for its implementation]. Patent RU, no. 2263382, 2005. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Електротехніка та електроенергетика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають