DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160276

Критерії створення багаторівневої системи діагностування, управління та захисту електрообладнання

V. E. Krivonosov, S. M. Zlepko, E. L. Pirotti

Анотація


Надійність роботи силового електрообладнання (ЕО) промислових підприємств, сільського господарства і медичних установ в значній мірі залежить від режимів роботи і якості електроенергії мережі живлення. Існуючі способи захисту ЕО, наприклад, рентгенівського комп’ютерного томографа, діють вибірково і їхні дії спрямовані на виявлення і захист електрообладнання від певного виду дефекту. У даній роботі розглянуто критерій створення єдиної системи управління, діагностики та захисту, яким є «ЕО + мережа живлення», як єдиного комплексу для управління режимами включення ЕО. Повний обсяг системи складається з п’яти рівнів видів захистів. Використання кількості рівнів визначається видом ЕО і величиною можливої шкоди. Перший рівень захисту – це діагностика стану мережі – початковий і подальший безперервний моніторинг рівня лінійних напруг і швидкості зміни фронту першої гармонійної складової напруги живлення. Другий рівень – це діагностика причин обриву струмоведучих ліній. Третій рівень захисту – це температурний захист ЕО і діагностика причин виникнення теплових перевантажень. Третій рівень – безперервний моніторинг температурних показників ЕО. Четвертий рівень – безперервний моніторинг температурних показників болтових з’єднань. П’ятий рівень – контроль величини опору ізоляції та діагностика причин її зниження; захист ізоляції від зволоження; продовження терміну її експлуатації та забезпечення надійності та безаварійної роботи ЕО

Ключові слова


діагностика електрообладнання; захист електрообладнання; багаторівнева система захисту медичного обладнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Васюченко И.В. Повышение надежности работы электрооборудования путем примене-ния методов диагностики / И.В. Васюченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 5. – С 28-34.

ГОСТ 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710-2002). Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений. – Введ. 2008-01-01. – М. : Стандартинформ, 2007. – 16 с.

Пат. 2456731 Россия, МПК H 02 H 5/04. Способ защиты электроустановок от перегрева / Ф.Ф. Пащенко, В.В. Торшин, Л.Е. Круковский. – № 2011123076/07; заявл. 08.06.11; опубл. 20.07.12, Бюл. № 20. – 8 с.

Пат. 2461107 Россия, МПК H 02 H 3/00. Устройство управления и защиты электрооборудования / Ю.В. Филатов, Н.М. Басов, В.С. Дзюбан, В.В. Кардаш. – № 2010144552/07; заявл. 29.10.10; опубл. 10.09.12, Бюл. № 25. – 6 с.

Пат. 107898 Україна, МПК H 02 H 5/04, H 02 К 15/12, H 02 H 5/10, G 01 K 13/08. Спосіб контролю і теплового захисту обмоток електричних машин, які працюють у запиленому середовищі / В.Є. Кривоносов, І.В. Жежеленко, О.В. Московець, С.В. Василенко. – № а201401923; заявл. 26.02.14; опубл. 25.02.15, Бюл. № 4. – 7 с.

Пат. 2263382 Россия, МПК H 02 H 3/38, H 02 H 7/00. Способ защиты потребителей энергии сети переменного тока от аварийных режимов работы и устройство для его осуществления / С.В. Кожельский, А.Л. Крушев, В.Т. Крушев. – № 2003124042/09; заявл. 31.07.03; опубл. 27.10.05, Бюл. № 30. – 11 с.

References:

Vasiuchenko I.V. Povysheniia nadezhnosti raboty elektrooborudovaniia putem primeneniia metodov diagnostiki [Improving the reliability of electrical equipment by applying diagnostic methods]. Energosberezhenie. Energetika. Energoaudit – Energy saving. Power engineering. Energy audit, 2014, № 5, pp. 27-34. (Rus.)

GOST 50571.28-2006 (MEK 60364-7-710-2002). Trebovaniia k spetsial’nym elektroustanovkam. Elektroustanovki meditsinskikh pomeshchenii [State Standart 50571.28-2006 (MEK 60364-7-710-2002). Requirements for special electrical installations. Electrical installations of medical premises]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 16 p. (Rus.)

Pashchenko F.F., Torshin V.V., Krukovskii L.E. Sposob zashchity elektroustanovok ot pere-greva [Method of protecting electrical installations from overheating]. Patent RU, no. 2456731, 2012. (Rus.)

Filatov Iu.V., Basov N.M., Dziuban V.S., Kardash V.V. Ustroistvo upravleniia i zashchity elektrooborudovaniia [Control device and protection of electrical equipment]. Patent RU, no. 2461107, 2012. (Rus.)

Krivonosov V.Є., Zhezhelenko І.V., Moskovets’ O.V., Vasilenko S.V. Sposіb kontroliu і teplovogo zakhistu obmotok elektrichnikh mashin, iakі pratsiuiut’ u zapilenomu seredovishchі [Method of control and thermal protection of windings of electric machines working in dusty environments]. Patent UA, no. 107898, 2015. (Ukr.)

Kozhel’skii S.V., Krushev A.L., Krushev V.T. Sposob zashchity potrebitelei energii seti peremennogo toka ot avariinykh rezhimov raboty i ustroistvo dlia ego osushchestvleniia [The way to protect consumers of AC power from emergency operation and device for its implementation]. Patent RU, no. 2263382, 2005. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.