Про механізм горіння твердого палива

Автор(и)

  • V. G. Vinnikova Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь, Ukraine
  • О. M. Kholkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181290

Ключові слова:

горіння, тверде паливо, порох, конденсована фаза

Анотація

Механізм горіння твердого палива являє собою сукупність різних зон горіння, що характеризують багатостадійний процес перетворення вихідного палива в кінцеві продукти згоряння. Спостереження, здійснені візуально і фотографічним способами, показали, що в інтервалі тиску від 1 до 150 атм. поміж поверхнею горіння зразка, на якій відбувається газифікація конденсованої фази, та зоною максимальної температури існує ще одна зона, яка називається «темною зоною». У цій зоні тривають інтенсивні хімічні реакції, які завершують газифікацію конденсованої фази та постачають продукти горіння в факел полум’я. Результати дослідження показали, що максимальне тепловиділення відбувається в конденсованій фазі палива. Аналіз поглинальної здатності факела полум’я показав, що зона максимальної температури наближається до поверхні зразка палива, а відведення тепла з димогазових зон становить 5-10% від загальної кількості тепла, що виділяється в реакційній зоні зразка. У результаті досліджень встановлено, що провідну роль при горінні твердого палива грає конденсована фаза. При цьому можна змінювати не тільки швидкість горіння, а й її температурний профіль

Біографії авторів

V. G. Vinnikova, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

О. M. Kholkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор фізико-математичних наук, професор

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Похил П.Ф. О механизме горения бездымных порохов / П.Ф. Похил // Физика взрыва. – М., 1953. – № 2 – С. 181-195.

Похил П.Ф. О механизме горения бездымных порохов / П.Ф. Похил, Л.Ф. Ромаданова, М.М. Белов // Физика взрыва. – М., 1955. – № 3. – С. 93-97.

Винникова В.Г. Исследование механизма горения соединений класса диолов в качестве компонентов твердых ракетных топлив : дис. … канд. техн. наук : 05.17.07 / Винникова Валентина Григорьевна. – М., ИФХ АН СССР, 1973. – 147 с.

Похил П.Ф. Методы исследования процессов горения и детонации / П.Ф. Похил, В.М. Мальцев, В.М. Зайцев. – М. : Наука, 1969. – 297 с.

Канторович Б.В. Основы теории горения и газификации твердого топлива / Б.В. Канторович. – М. : Книга по требованию, 2013. – 600 с.

Зельдович Я.Б. К теории горения порохов и взрывчатых веществ / Я.Б. Зельдович // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1942. – № 11-12. – С. 498-509.

References:

Pokhil P.F. O mekhanizme goreniya bezdymnykh porokhov [On the mechanism of burning smokeless powders]. Fizika vzryva – Explosion physics, 1953, no. 2, pp. 181-195. (Rus.)

Pokhil P.F., Romadanova L.F., Belov M.M. O mekhanizme goreniya bezdymnykh porokhov [On the mechanism of burning smokeless powders]. Fizika vzryva – Explosion physics, 1955, no. 3, pp. 93-97. (Rus.)

Vinnikova V.G. Issledovaniye mekhanizma goreniya soyedineniy klassa diolov v kachestve komponentov tverdykh raketnykh topliv. Diss. kand. techn. nauk [Investigation of the mechanism of burning compounds of the class of diols as components of solid rocket fuels. Cand. tech. sci. diss.]. Moscow, 1973. 147 p. (Rus.)

Pokhil P.F., Mal’tsev V.M., Zaitsev V.M. Metody issledovaniya protsessov goreniya i detonatsii [Methods for studying the processes of combustion and detonation]. Moscow, Nauka Publ., 1969. 297 p. (Rus.)

Kantorovich B.V. Osnovy teorii goreniya i gazifikatsii tverdogo topliva [Fundamentals of the theory of combustion and gasification of solid fuels]. Moscow, Kniga po trebovaniyu Publ., 2013. 600 p. (Rus.)

Zel’dovich Ya.B. K teorii goreniya porokhov i vzryvchatykh veshchestv [On the theory of the combustion of powders and explosives]. Zhurnal eksperimenta’noy i teoreticheskoy fiziki – Journal of Experimental and Theoretical Physics, 1942, no. 11-12, pp. 498-509. (Rus.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теплотехніка та теплоенергетика